Αρχική Ιζηματογενή πετρώματα Κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα

Κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα

Τα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα σχηματίζονται από τη συσσώρευση κλατικών: μικρά κομμάτια κατακερματισμένων πετρωμάτων που εναποτίθενται ως αποτέλεσμα μηχανικής διάβρωσης και στη συνέχεια λιθοποιούνται με συμπύκνωση και τσιμεντοποίηση. Παραδείγματα κλαστικών ιζηματογενών πετρωμάτων περιλαμβάνουν ψαμμίτη, σχιστόλιθο, ιλύ πετρώματος και βρακιές.