Αρχική Πετρώματα Μεταμορφικοί Βράχοι

Μεταμορφικοί Βράχοι

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι ιζηματογενή ή πυριγενή πετρώματα που έχουν μετασχηματιστεί από πίεση, θερμότητα ή εισβολή ρευστών. Η θερμότητα μπορεί να προέρχεται από κοντινό μάγμα ή ζεστό νερό που εισχωρεί μέσω θερμών πηγών. Μπορεί επίσης να προέλθει από καταβύθιση, όταν τεκτονικές δυνάμεις τραβούν πετρώματα βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης.