Αρχική Πύρινοι Βράχοι Παρεμβατικοί Πυριγενείς Βράχοι

Παρεμβατικοί Πυριγενείς Βράχοι

Τα διεισδυτικά πυριγενή πετρώματα σχηματίζονται από μάγμα που ψύχεται και στερεοποιείται εντός του φλοιού ενός πλανήτη, που περιβάλλεται από προ-παρόν πέτρωμα (που ονομάζεται βράχος). το μάγμα ψύχεται αργά και, ως αποτέλεσμα, αυτά τα πετρώματα είναι χονδρόκοκκα.

Κακορτοκίτης

Ο Κακορτοκίτης είναι ένα σπάνιο πυριγενές πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από περθιτικό μικροκλινικό άστριο με μικρές ποσότητες άλλων ορυκτών όπως η νεφελίνη, ο σοδαλίτης και/ή ο ευδιαλύτης.

Indigo Gabbro (Mystic Merlinite)

Το Indigo Gabbro, γνωστό και ως Mystic Merlinite, είναι ένας κρύσταλλος που ανήκει στην οικογένεια των πυριγενών πετρωμάτων. Είναι ένα μοναδικό και οπτικά εντυπωσιακό...

τονικότητα

Ο τοναλίτης είναι ένας τύπος διεισδυτικού πυριγενούς πετρώματος που ανήκει στη σουίτα των γρανοδιοριτών. Χαρακτηρίζεται από τη σύνθεσή του, η οποία είναι...

Νορίτης

Ο Νορίτης είναι ένας τύπος πυριγενούς πετρώματος που αποτελείται κυρίως από το ορυκτό ορθοπυροξένιο, μαζί με τον άστριο plagioclase. Είναι ένα μαφικό ροκ,...

Llanite

Ο λανίτης είναι ένας σπάνιος τύπος πυριγενούς πετρώματος που αποτελείται κυρίως από μπλε χαλαζία, άστριο καλίου (ορθοκλάση) και μαρμαρυγία βιοτίτη. Είναι γνωστό...

Λαρβίτης

Ο λαρβικίτης είναι ένα μοναδικό και οπτικά εντυπωσιακό πυριγενές πέτρωμα που ανήκει στην οικογένεια των πλουτονικών πετρωμάτων που είναι πλούσια σε άστριο, γνωστά ως συενίτες. Είναι πρωτίστως...

Διαβάση ή Δολερίτης

Η διαβάση, γνωστή και ως δολερίτης, είναι ένας τύπος πυριγενούς πετρώματος που έχει σημασία στον τομέα της γεωλογίας λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών του...

Μονζονίτης

Ο μονζονίτης είναι ένας τύπος πυριγενούς πετρώματος που εμπίπτει στην κατηγορία των διεισδυτικών ή πλουτωνικών πετρωμάτων. Αποτελείται κυρίως από ορυκτά όπως...

Ανορθοσίτης

Ο ανορθοσίτης είναι ένας τύπος πυριγενούς πετρώματος που αποτελείται κυρίως από ένα ορυκτό που ονομάζεται άστριος plagioclase. Είναι γνωστό για το διακριτικό ανοιχτόχρωμο...
Φαινοτραχυτικός συγκολλημένος τοφός

Τούφ

Ο βράχος τουφ, επίσης γνωστός απλά ως "τόφ", είναι ένας τύπος ιζηματογενούς πετρώματος που σχηματίζεται από την ενοποίηση ηφαιστειακής τέφρας και άλλων ηφαιστειακών...

Κιμπερλίτης

Ο Κιμπερλίτης είναι ένας πυριγενής βράχος που είναι η κύρια πηγή διαμαντιών. Ο κιμπερλίτης είναι μια ποικιλία περιδοτίτη. Είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία μαρμαρυγίας και...
Το αλκαλικό πεγκματίτη έχει ορυκτά μεγάλου μεγέθους κρυστάλλου.

Πηγματίτης

Ο Πηγματίτης είναι ένα πυριγενές πέτρωμα που σχηματίζει το τέλος του σταδίου από την κρυστάλλωση ενός μάγματος. Οι πηγματίτες περιέχουν εξαιρετικά μεγάλους κρυστάλλους και σπάνια περιέχουν ορυκτά από άλλα είδη πετρωμάτων. Έχουν συμπλεκόμενους κρυστάλλους συνήθως μεγαλύτερους από 2.5 cm σε μέγεθος. Γενικά οι περισσότεροι Πηγματίτες βρίσκονται σε φύλλα πετρωμάτων που είναι αναχώματα και φλέβες Επίσης κοντά σε μεγάλες μάζες πυριγενών πετρωμάτων που ονομάζονται βαθόλιθοι.