Ιστορική Γεωλογία

Η ιστορική γεωλογία είναι ένας κλάδος της γεωλογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη της ιστορίας της Γης, ιδιαίτερα των διεργασιών και των γεγονότων που έχουν διαμορφώσει τον πλανήτη κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Περιλαμβάνει την εξέταση πετρωμάτων, απολιθωμάτων και άλλων γεωλογικών χαρακτηριστικών για την ανακατασκευή του παρελθόντος της Γης.

Κλίμακα γεωλογικού χρόνου

Η Γεωλογική Χρονική Κλίμακα είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από επιστήμονες για να περιγράψει το χρόνο και τις σχέσεις μεταξύ γεγονότων στην ιστορία της Γης. Καλύπτει ένα...

Ο σχηματισμός και η εξέλιξη των ωκεανών

Οι ωκεανοί αποτελούν ζωτικό συστατικό του συστήματος της Γης και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος του πλανήτη, των καιρικών προτύπων και της συνολικής κατοικιμότητας.

Μαζικές Εξαφανίσεις στην Ιστορία της Γης

Μια μαζική εξαφάνιση είναι μια εκτεταμένη και ταχεία μείωση της βιοποικιλότητας της ζωής στη Γη. Εμφανίζονται όταν ένα σημαντικό μέρος των...

Στρωματογραφία

Η στρωματογραφία είναι η μελέτη των στρωμάτων των βράχων και η στρωματοποίηση των πετρωμάτων. Η στρωματογραφία είναι ένα σημαντικό πεδίο γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε τη γήινη...

Η εποχή της Γης και ο παλαιότερος βράχος της Γης

Πόσο χρονών είναι η Γη; Χάρη στους μετεωρίτες από το διάστημα, τους βράχους που έφεραν πίσω οι αστροναύτες του Απόλλωνα από τη Σελήνη και διάφορα άλλα...

Τεκτονικές πλάκες

Η τεκτονική των πλακών είναι μια επιστημονική θεωρία που εξηγεί τις κινήσεις και τις συμπεριφορές της λιθόσφαιρας της Γης, η οποία αποτελείται από τον φλοιό και το ανώτερο...

Δομή της Γης

Η δομή της Γης είναι μια συναρπαστική και πολύπλοκη διάταξη στρωμάτων που συνθέτουν το εσωτερικό του πλανήτη μας. Η κατανόηση αυτής της δομής είναι ζωτικής σημασίας για τους γεωλόγους...