Απολιθώματα

Απολιθώματα είναι τα διατηρημένα υπολείμματα ή ίχνη αρχαίων οργανισμών που έχουν διατηρηθεί σε πέτρες ή άλλα γεωλογικά υλικά για μεγάλες χρονικές περιόδους. Παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για την προηγούμενη ζωή στη Γη και βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν την ιστορία του πλανήτη μας, την εξέλιξη διαφόρων ειδών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που υπήρχαν στο παρελθόν.

Απολιθωμένο Κοράλλι

Τα απολιθωμένα κοράλλια είναι ουσιαστικά τα διατηρημένα υπολείμματα ή ίχνη κοραλλιών που υπήρχαν στους προϊστορικούς χρόνους. Αυτά τα απολιθώματα σχηματίζονται όταν ο αρχικός σκελετικός...

Paradoxides Pinus

Το Paradoxides pinus είναι ένα είδος τριλοβίτη, ενός εξαφανισμένου θαλάσσιου αρθρόποδου που έζησε κατά την περίοδο της Κάμβριας, περίπου 540 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι τριλοβίτες ήταν...

Αρχαιοκυαθίδες

Οι αρχαιοκυαθίδες είναι μια εξαφανισμένη ομάδα θαλάσσιων οργανισμών που έζησαν κατά την πρώιμη περίοδο της Κάμβριας, περίπου 541 έως 485 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτοί είναι...

Βραχιόποδα

Τα βραχιόποδα, τα οποία συχνά αναφέρονται ως «λυχνάρια», είναι μια ομάδα θαλάσσιων ασπόνδυλων που υπάρχουν στη Γη για πάνω από μισό δισεκατομμύριο χρόνια. Αυτοί...

Αμμωνίτες

Οι αμμωνίτες είναι εξαφανισμένα θαλάσσια μαλάκια που ανήκουν στην κατηγορία Cephalopoda και στην υποκατηγορία Ammonoidea. Ήταν ευρέως διαδεδομένα και ποικίλα πλάσματα που ζούσαν σε...

Τριλοβίτης

Οι τριλοβίτες είναι μια ομάδα εξαφανισμένων θαλάσσιων αρθρόποδων που υπήρχαν για μια εκπληκτική χρονική περίοδο, που εκτείνεται σε πάνω από 270 εκατομμύρια χρόνια. Πρωτοεμφανίστηκαν...