Μέθοδοι πεδίου

Γεωλογική χαρτογράφηση , Αποτύπωση τοπογραφικών χαρακτηριστικών , Υπόγεια χαρτογράφηση μέσω γεωφυσικών μεθόδων , Στρωματογραφία υψηλής ευκρίνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος

Πλήρης κατάλογος απολιθωμάτων ευρετηρίου

Τα απολιθώματα δεικτών είναι συγκεκριμένα απολιθώματα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων χρονικών περιόδων στη γεωλογική ιστορία της Γης. Αυτά τα απολιθώματα είναι συνήθως ευρέως διαδεδομένα...

Απολιθώματα ευρετηρίου

Τα απολιθώματα δεικτών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον τομέα της γεωλογίας, βοηθώντας τους επιστήμονες στη χρονολόγηση και τη συσχέτιση πετρωμάτων. Αυτά τα απολιθώματα είναι πολύτιμοι δείκτες της...