Κλάδους Γεωλογίας

Αρχική Κλάδους Γεωλογίας Σελίδα 10
Η γεωλογία χωρίζεται σε διάφορους τομείς που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις κύριες επικεφαλίδες της φυσικής και ιστορικής γεωλογίας. Εφαρμοσμένη Γεωλογία Η Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι γεωλογική γνώση για την επίλυση γεωλογικών προβλημάτων. Με άλλα λόγια, εφαρμογή διαφόρων τομέων της γεωλογίας σε οικονομικά, μηχανολογικά, υδρευτικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα. γεωλογία που σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα. ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Οι γεωλόγοι χρησιμοποιούν πρωτογενή δεδομένα που σχετίζονται με την πετρολογία (τη μελέτη των πετρωμάτων), τη στρωματογραφία (την παρατήρηση ιζηματογενών στρωμάτων) και τη δομική γεωλογία (να ρίξουν μια ματιά στις θέσεις των πετρωμάτων και την παραμόρφωσή τους). Σε πολλές περιπτώσεις, οι γεωλόγοι ρίχνουν επιπλέον μια ματιά σε σύγχρονα εδάφη, ποτάμια, τοπία και παγετώνες. Επιθεωρήστε την προηγούμενη και τη σύγχρονη ζωή και τις βιογεωχημικές οδούς και χρησιμοποιήστε γεωφυσικές τεχνικές για τη διερεύνηση του υπεδάφους.

Μηχανική Γεωλογία

Η μηχανική γεωλογία είναι ένας κλάδος της γεωλογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη των γεωλογικών διεργασιών, των υλικών και των φυσικών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν...

Τεκτονικές πλάκες

Η τεκτονική των πλακών είναι μια επιστημονική θεωρία που εξηγεί τις κινήσεις και τις συμπεριφορές της λιθόσφαιρας της Γης, η οποία αποτελείται από τον φλοιό και το ανώτερο...

Δομή της Γης

Η δομή της Γης είναι μια συναρπαστική και πολύπλοκη διάταξη στρωμάτων που συνθέτουν το εσωτερικό του πλανήτη μας. Η κατανόηση αυτής της δομής είναι ζωτικής σημασίας για τους γεωλόγους...
Δομική Γεωλογία Τοίχου Πέτρα

Δομική Γεωλογία

Η δομική γεωλογία είναι η μελέτη της εσωτερικής δομής και της παραμόρφωσης του φλοιού της Γης. Οι δομικοί γεωλόγοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων των...