Κλάδους Γεωλογίας

Αρχική Κλάδους Γεωλογίας Σελίδα 2
Η γεωλογία χωρίζεται σε διάφορους τομείς που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις κύριες επικεφαλίδες της φυσικής και ιστορικής γεωλογίας. Εφαρμοσμένη Γεωλογία Η Εφαρμοσμένη Γεωλογία είναι γεωλογική γνώση για την επίλυση γεωλογικών προβλημάτων. Με άλλα λόγια, εφαρμογή διαφόρων τομέων της γεωλογίας σε οικονομικά, μηχανολογικά, υδρευτικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα. γεωλογία που σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα. ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Οι γεωλόγοι χρησιμοποιούν πρωτογενή δεδομένα που σχετίζονται με την πετρολογία (τη μελέτη των πετρωμάτων), τη στρωματογραφία (την παρατήρηση ιζηματογενών στρωμάτων) και τη δομική γεωλογία (να ρίξουν μια ματιά στις θέσεις των πετρωμάτων και την παραμόρφωσή τους). Σε πολλές περιπτώσεις, οι γεωλόγοι ρίχνουν επιπλέον μια ματιά σε σύγχρονα εδάφη, ποτάμια, τοπία και παγετώνες. Επιθεωρήστε την προηγούμενη και τη σύγχρονη ζωή και τις βιογεωχημικές οδούς και χρησιμοποιήστε γεωφυσικές τεχνικές για τη διερεύνηση του υπεδάφους.

Η Σεισμική Μέθοδος

Η σεισμική μέθοδος είναι μια κρίσιμη τεχνική στη γεωφυσική που παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της υπόγειας δομής της Γης. Είναι...

Ορθοκεράς ​​Απολίθωμα

Orthoceras είναι το όνομα που δόθηκε σε ένα γένος εξαφανισμένων θαλάσσιων κεφαλόποδων που έζησαν κατά την Παλαιοζωική Εποχή, ιδιαίτερα στην Ορδοβικιανή και Σιλούρια...

10 εκπληκτικά απολιθώματα που παρέχουν πληροφορίες για την ιστορία της Γης

Η ιστορία της Γης είναι γραμμένη στις πέτρες και τα οστά που είναι διάσπαρτα στην επιφάνειά της. Τα απολιθώματα, τα διατηρημένα υπολείμματα αρχαίων οργανισμών, χρησιμεύουν ως παράθυρα...

Πολυμεταλλικές φλεβικές καταθέσεις

Οι πολυμεταλλικές φλεβικές αποθέσεις είναι ένας τύπος κοιτασμάτων ορυκτών που χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών μετάλλων που εμφανίζονται σε φλέβες εντός των πετρωμάτων ξενιστή. Αυτές οι καταθέσεις...

Λατεριτικές Καταθέσεις

Οι λατεριτικές αποθέσεις είναι ένας τύπος προϊόντος που προκαλεί τη διάβρωση των καιρικών συνθηκών που σχηματίζεται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές μέσω της διαδικασίας της μετατόπισης. Η μεταγενέστερη επεξεργασία περιλαμβάνει την έκπλυση...

Κοιτάσματα άλμης

Τα κοιτάσματα άλμης αναφέρονται σε φυσικές συγκεντρώσεις αλμυρού νερού, κοινώς γνωστές ως άλμη, που συσσωρεύονται σε συγκεκριμένους γεωλογικούς σχηματισμούς ή δεξαμενές. Αυτές οι καταθέσεις είναι...

Η προέλευση του νερού στη Γη

Το νερό είναι ένα θεμελιώδες και απαραίτητο συστατικό της Γης, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ζωής και στη λειτουργία διαφόρων γεωλογικών...

Η Γεωλογική Εξέλιξη των Ηπείρων

Οι ήπειροι είναι μεγάλες, συνεχείς χερσαίες μάζες που αποτελούν την επιφάνεια της Γης. Αποτελούνται κυρίως από ηπειρωτικό φλοιό, ο οποίος διαφέρει από τον ωκεάνιο φλοιό....

Η Πρώιμη Ατμόσφαιρα και οι Ωκεανοί της Γης

Η πρώιμη ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί της Γης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της εξελικτικής ιστορίας του πλανήτη και στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για να...

Καταθέσεις αντικατάστασης ανθρακικού (CRD)

Τα κοιτάσματα αντικατάστασης ανθρακικού (CRD) είναι γεωλογικοί σχηματισμοί που προκύπτουν από την αντικατάσταση προϋπαρχόντων ανθρακικών πετρωμάτων από μεταλλεύματα, συχνά μέταλλα όπως ο μόλυβδος,...

Έρευνες Βαρύτητας

Οι έρευνες βαρύτητας είναι γεωφυσικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των διακυμάνσεων στο βαρυτικό πεδίο της Γης σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αυτές οι έρευνες περιλαμβάνουν τη μέτρηση του...

Καταθέσεις τύπου Mississippi Valley (MVT).

Τα κοιτάσματα τύπου Mississippi Valley-Type (MVT) είναι ένας συγκεκριμένος τύπος κοιτασμάτων ορυκτών που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μεταλλευμάτων μολύβδου και ψευδαργύρου. Οι καταθέσεις αυτές ονομάζονται...