Φυσικών Πόρων

Φυσικοί πόροι είναι υλικά ή ουσίες που βρίσκονται στο περιβάλλον και χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για διάφορους σκοπούς. Αυτοί οι πόροι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους πόρους.

Φυσικών Πόρων

Οι φυσικοί πόροι είναι στοιχεία, ουσίες ή χαρακτηριστικά που βρίσκονται στο περιβάλλον και χρησιμοποιούνται από τους ζωντανούς οργανισμούς, ιδιαίτερα τους ανθρώπους, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και...

Γεωθερμική ενέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται και αποθηκεύεται στον φλοιό της Γης. Εκμεταλλεύεται τη θερμότητα από το εσωτερικό της Γης...