Μεταλλεύματα Ορυκτά

Αρχική Μεταλλεύματα Ορυκτά Σελίδα 2
Τα μεταλλεύματα είναι φυσικά ορυκτά που περιέχουν πολύτιμα στοιχεία ή ορυκτά που μπορούν να εξαχθούν οικονομικά για βιομηχανική χρήση. Βρίσκονται συνήθως σε συμπυκνωμένα κοιτάσματα, γνωστά ως ορυκτά σώματα ή κοιτάσματα μεταλλεύματος, και χαρακτηρίζονται από την υψηλή αφθονία και την οικονομική τους αξία. Τα μεταλλεύματα μπορεί να εμφανίζονται ως διακριτά ορυκτά είδη ή ως μέρος ενός συνόλου ορυκτών σε πετρώματα ή ιζήματα. Τα μεταλλεύματα προσδιορίζονται τυπικά με βάση τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, όπως το χρώμα, τη στιλπνότητα, την κρυσταλλική μορφή, τη σκληρότητα και τη χημική σύσταση. Συχνά συνδέονται με συγκεκριμένα γεωλογικά περιβάλλοντα, όπως υδροθερμικές φλέβες, μαγματικές εισβολές, ιζηματογενή πετρώματα ή αποθέσεις που έχουν ξεπεραστεί και η εμφάνισή τους επηρεάζεται από διάφορες γεωλογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων μαγματικών, υδροθερμικών, ιζηματογενών και μεταμορφωτικών διεργασιών. Η εξόρυξη πολύτιμων στοιχείων ή ορυκτών από ορυκτά μεταλλεύματος είναι γνωστή ως επεξεργασία μεταλλεύματος ή εμπλουτισμός ορυκτών και περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους, όπως σύνθλιψη, άλεση, διαλογή, επίπλευση και τήξη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μεταλλεύματος και το επιθυμητό τελικό προϊόν. . Ο εντοπισμός και η κατανόηση των μεταλλευμάτων είναι κρίσιμης σημασίας για την εξερεύνηση, αξιολόγηση και εξόρυξη ορυκτών πόρων, καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ορυκτολογία, τη διανομή και το οικονομικό δυναμικό των ορυκτών κοιτασμάτων.

Μεταλλεύμα μολύβδου (Pb).

0
Το μετάλλευμα μολύβδου είναι ένα φυσικό κοίτασμα ορυκτών που περιέχει μόλυβδο σε διάφορες συγκεντρώσεις. Τυπικά εξάγεται από τον φλοιό της Γης μέσω της εξόρυξης...

Μεταλλεύμα ψευδαργύρου (Zn).

0
Το μετάλλευμα ψευδαργύρου αναφέρεται στο φυσικό πέτρωμα ή ορυκτό που περιέχει σημαντική συγκέντρωση ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος είναι ένα χημικό στοιχείο με...

Μετάλλευμα Νικελίου (Ni).

0
Το μετάλλευμα νικελίου αναφέρεται στα φυσικά πετρώματα ή ορυκτά που περιέχουν σημαντικές ποσότητες νικελίου. Το νικέλιο είναι ένα χημικό στοιχείο με το σύμβολο...

Cobalt (Co) Ore

0
Το κοβάλτιο (Co) είναι ένα χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 27 και ατομική μάζα 58.93 g/mol. Είναι σκληρό, εύθραυστο και...

Χρυσό

0
Ο χρυσός ήταν το πιο πολύτιμο μέταλλο που είναι ένα χημικό στοιχείο με το σύμβολο Au. Είναι αδιαφανές, έχει ιδιαίτερα ελκυστικό μεταλλικό...
3,348ΑνεμιστήρεςΑρέσει
22,851οπαδούςΑκολουθώ
1,440ΣυνδρομητέςΕγγραφή

Πρόσφατες δημοσιεύσεις