Ανθρακικά Ορυκτά

Τα ανθρακικά είναι ένα σύνολο ορυκτών από άνθρακα, οξυγόνο και μεταλλικό στοιχείο. Αυτός ο ασβεστίτης που αναφέρεται ως ανθρακικό ασβέστιο είναι το μέγιστο κοινό της ομάδας ανθρακικού.

Ασβεστίτης

Ο ασβεστίτης είναι ένα ορυκτό σχηματισμού πετρωμάτων με χημικό τύπο CaCO3. Είναι εξαιρετικά κοινό και βρίσκεται σε όλο τον κόσμο σε ιζηματογενή, μεταμορφωμένα και πυριγενή πετρώματα. Ορισμένοι γεωλόγοι θεωρούν ότι είναι ένα "πανταχού παρόν ορυκτό" - ένα που βρίσκεται παντού.