Χιονοστιβάδα

Οι χιονοστιβάδες είναι ένας τύπος φυσικού κινδύνου που μπορεί να εμφανιστεί σε ορεινές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Συμβαίνουν όταν μια μάζα χιονιού ή πάγου σπάει ξαφνικά και αρχίζει να γλιστράει κατηφορικά, συχνά με μεγάλη δύναμη και ταχύτητα. Η σελίδα μας Avalanche παρέχει έναν περιεκτικό οδηγό για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών, των αποτελεσμάτων και των στρατηγικών μετριασμού τους.

Οι πιο θανατηφόρες χιονοστιβάδες στην παγκόσμια ιστορία

Οι χιονοστιβάδες είναι φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν όταν μια μάζα χιονιού, πάγου και βράχου γλιστράει κάτω από μια πλαγιά. Μπορούν να ενεργοποιηθούν από ένα...

Χιονοστιβάδα

Μια χιονοστιβάδα είναι μια γρήγορη ροή χιονιού κάτω από μια πλαγιά, που συχνά προκαλείται από την κίνηση του χιονιού ή από εξωτερικούς παράγοντες όπως...