ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κλάδοι Γεωλογίας

Γεωλογία είναι η επιστημονική μελέτη της Γης, των υλικών, των διεργασιών και της ιστορίας της. Είναι ένα ευρύ πεδίο που μπορεί να υποδιαιρεθεί σε διάφορους κλάδους, ο καθένας από τους οποίους εστιάζει σε συγκεκριμένες πτυχές της σύνθεσης, της δομής και της ιστορίας της Γης. Εδώ είναι μερικοί από τους κύριους κλάδους της γεωλογίας:

 1. Φυσική Γεωλογία: Αυτός ο κλάδος ασχολείται με τη μελέτη των υλικών της Γης, συμπεριλαμβανομένων ορυκτά και βράχους, και τις διεργασίες που διαμορφώνουν και τροποποιούν την επιφάνεια της Γης, όπως π.χ καιρικές συνθήκες, διάβρωση, τεκτονικές πλάκεςκαι ηφαιστειακή δραστηριότητα.
 2. Ορυκτολογία: Ορυκτολογία είναι η μελέτη των ορυκτών, των ιδιοτήτων τους, των κρυσταλλικών δομών και των εμφανίσεων στη φύση. Οι ορυκτολόγοι εντοπίζουν και ταξινομούν τα ορυκτά με βάση τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τους.
 3. Πετρολογία: Η Πετρολογία επικεντρώνεται στη μελέτη των πετρωμάτων, της προέλευσης, του σχηματισμού, της ταξινόμησης και των διεργασιών τους οδηγήσει στη μετατροπή τους από τον ένα τύπο στον άλλο.
 4. Δομική Γεωλογία: Οι δομικοί γεωλόγοι μελετούν την παραμόρφωση των πετρωμάτων και τις γεωλογικές δομές όπως σφάλματα και πτυχές, επιδιώκοντας να κατανοήσουμε τις δυνάμεις που προκαλούν αυτές τις παραμορφώσεις και τις συνέπειες για τον φλοιό της Γης.
 5. Ιζηματολογία: Η ιζηματολογία είναι η μελέτη του ιζηματογενή πετρώματα και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στο σχηματισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της εναπόθεσης, της μεταφοράς και της διαγένεσης. Συχνά παρέχει πληροφορίες για τα περιβάλλοντα του παρελθόντος και την ιστορία της Γης.
 6. Στρωματογραφία: Η στρωματογραφία περιλαμβάνει τη μελέτη των στρωμάτων των βράχων (στρώματα) και της χρονολογικής τους αλληλουχίας, βοηθώντας στη δημιουργία ενός σχετικού και απόλυτου χρονοδιαγράμματος της ιστορίας της Γης.
 7. Γεωμορφολογία: Οι γεωμορφολόγοι ερευνούν το γεωμορφές και τοπία στην επιφάνεια της Γης, μελετώντας πώς διαμορφώνονται από γεωλογικές διεργασίες όπως η διάβρωση, οι καιρικές συνθήκες και η τεκτονική.
 8. Ηφαιστειολογία: Η ηφαιστειολογία είναι η μελέτη του ηφαίστεια, ηφαιστειακές διεργασίες και ηφαιστειακές γεωμορφές. Περιλαμβάνει την κατανόηση των ηφαιστειακών εκρήξεων, της σύνθεσης του μάγματος και των ηφαιστειακών κινδύνων.
 9. Γεωφυσική: Η Γεωφυσική εφαρμόζει αρχές φυσικής για τη μελέτη του εσωτερικού της Γης και των φυσικών της ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων σεισμικότητα, βαρύτητα, μαγνητικά πεδία και ηλεκτρική αγωγιμότητα.
 10. Γεωχημεία: Η Γεωχημεία εξετάζει την κατανομή και τη συμπεριφορά των στοιχείων και των ισοτόπων εντός του φλοιού της Γης και πώς αυτά επηρεάζουν τις γεωλογικές διεργασίες.
 11. Παλαιοντολογία: Η παλαιοντολογία ασχολείται με τη μελέτη της προηγούμενης ζωής μέσω απολιθώματα, βοηθώντας στην ανασυγκρότηση της ιστορίας και εξέλιξη της ζωής στη γη.
 12. Περιβαλλοντική Γεωλογία: Οι περιβαλλοντικοί γεωλόγοι αξιολογούν την αλληλεπίδραση μεταξύ γεωλογίας και περιβάλλοντος, μελετώντας τους φυσικούς κινδύνους, τους υπόγειους υδάτινους πόρους και τις ανθρώπινες επιπτώσεις στα συστήματα της Γης.
 13. Υδρογεωλογία: Οι υδρογεωλόγοι μελετούν την κατανομή και την κίνηση των υπόγειων υδάτων στο υπέδαφος και την αλληλεπίδρασή τους με γεωλογικούς σχηματισμούς.
 14. Μηχανική Γεωλογία: Οι μηχανικοί γεωλόγοι εφαρμόζουν γεωλογικές αρχές σε έργα πολιτικού μηχανικού, αξιολογώντας τους γεωλογικούς κινδύνους και διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των κατασκευών.
 15. Πλανητική Γεωλογία: Η πλανητική γεωλογία εστιάζει στη γεωλογία άλλων ουράνιων σωμάτων στο ηλιακό σύστημα και πέρα ​​από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πλανητών, των φεγγαριών, των αστεροειδών και των κομητών.

Αυτοί οι κλάδοι συχνά επικαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται, συμβάλλοντας σε μια ολοκληρωμένη κατανόηση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της Γης. Οι γεωλόγοι χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις, από την εξερεύνηση των πόρων μέχρι τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των κινδύνων.

Ιστορική Γεωλογία

ΗΦΙΣΤΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

Φυσικών Πόρων

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΑΙΖΟΜΕΝΤΟΛΟΓΙΑ