Άλμη καταθέσεις αναφέρονται σε φυσικές συγκεντρώσεις αλμυρού νερού, κοινώς γνωστές ως άλμη, που συσσωρεύονται σε συγκεκριμένους γεωλογικούς σχηματισμούς ή δεξαμενές. Αυτά τα κοιτάσματα αποτελούν σημαντικές πηγές διαφόρων αλάτων και ορυκτά, και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αλατιού, της εξόρυξης ορυκτών, ακόμη και σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια.

Ορισμός των κοιτασμάτων άλμης:

Τα κοιτάσματα άλμης είναι ουσιαστικά υπόγειες δεξαμενές ή γεωλογικοί σχηματισμοί όπου η άλμη, η οποία είναι ένα συμπυκνωμένο διάλυμα αλατιού στο νερό, συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι αποθέσεις μπορεί να ποικίλλουν σε μέγεθος, βάθος και σύνθεση και συχνά περιέχουν ένα μείγμα από διαφορετικά άλατα και μέταλλα διαλυμένα στο νερό.

Σύνθεση άλμης:

Η σύνθεση της άλμης σε αυτά τα κοιτάσματα μπορεί να ποικίλλει ευρέως ανάλογα με τους γεωλογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το κύριο συστατικό της άλμης είναι το χλωριούχο νάτριο (επιτραπέζιο αλάτι), αλλά μπορεί επίσης να περιέχει άλλα άλατα όπως χλωριούχο μαγνήσιο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχο κάλιο και διάφορα ιχνοστοιχεία. Η συγκεκριμένη σύνθεση εξαρτάται από παράγοντες όπως η πηγή της άλμης, οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους έχει περάσει και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχει συγκεντρωθεί.

Φυσικό Εμφάνιση:

Οι αποθέσεις άλμης εμφανίζονται φυσικά σε ποικίλα γεωλογικά περιβάλλοντα. Μερικές κοινές πηγές περιλαμβάνουν:

 1. Αλυκές και Playas: Πρόκειται για επίπεδες, άνυδρες περιοχές όπου το νερό εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω συγκεντρωμένη άλμη. Καθώς το νερό εξατμίζεται, τα άλατα γίνονται πιο συμπυκνωμένα και τελικά μπορεί να σχηματιστούν εναποθέσεις άλμης.
 2. Υπόγεια Υδροφορείς: Η άλμη μπορεί να συσσωρευτεί σε υπόγειους υδροφορείς, όπου τα υπόγεια ύδατα εμπλουτίζονται με διαλυμένα άλατα μέσω αλληλεπιδράσεων με γεωλογικούς σχηματισμούς.
 3. Θόλοι αλατιού: Σε ορισμένες περιοχές, τα κοιτάσματα αλατιού μπορούν να σχηματίσουν μεγάλους υπόγειους θόλους. Αυτοί οι θόλοι μπορούν να παγιδεύουν και να συγκεντρώνουν άλμη, δημιουργώντας σημαντικές δεξαμενές αλμυρού νερού.
 4. Εισβολή θαλασσινού νερού: Στις παράκτιες περιοχές, το θαλασσινό νερό μπορεί να διεισδύσει σε υπόγειους υδροφορείς, δημιουργώντας εναποθέσεις άλμης ως αποτέλεσμα της ανάμειξης του θαλασσινού νερού με το γλυκό νερό.
 5. Δεξαμενές πετρελαίου και φυσικού αερίου: Η άλμη συχνά συμπαράγεται με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Καθώς εξορύσσονται πετρέλαιο και αέριο, η άλμη που έχει παγιδευτεί στις δεξαμενές βγαίνει στην επιφάνεια.

Η χρήση των κοιτασμάτων άλμης ποικίλλει, από την παραδοσιακή παραγωγή αλατιού έως την εξόρυξη πολύτιμων ορυκτών και μετάλλων. Επιπλέον, η άλμη είναι ολοένα και πιο σημαντική σε σύγχρονες βιομηχανίες, όπως η παραγωγή ενέργειας μέσω γεωθερμικών και ηλιακών τεχνολογιών, όπου η άλμη χρησιμοποιείται ως ρευστό μεταφοράς θερμότητας.

Τύποι κοιτασμάτων άλμης

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κοιτασμάτων άλμης, καθένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, προέλευση και συνθέσεις. Ακολουθούν ορισμένοι συνήθεις τύποι:

 1. Αλυκές και Playas:
  • Σχηματισμός: Οι αλυκές και τα playa είναι επίπεδες, άνυδρες περιοχές όπου το νερό από τα ποτάμια ή άλλες πηγές εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω του συμπυκνωμένη άλμη.
  • Σύνθεση: Η άλμη σε αυτά τα κοιτάσματα συχνά κυριαρχείται από χλωριούχο νάτριο (επιτραπέζιο αλάτι), αλλά μπορεί επίσης να περιέχει άλλα άλατα και μέταλλα.
 2. Υπόγειοι υδροφορείς:
  • Σχηματισμός: Η άλμη μπορεί να συσσωρευτεί σε υπόγειους υδροφορείς όταν τα υπόγεια ύδατα αλληλεπιδρούν με γεωλογικούς σχηματισμούς πλούσιους σε άλατα.
  • Σύνθεση: Η σύνθεση ποικίλλει ανάλογα με τα συγκεκριμένα μέταλλα και άλατα που υπάρχουν στους γεωλογικούς σχηματισμούς από τους οποίους διέρχεται το νερό.
 3. Θόλοι αλατιού:
  • Σχηματισμός: Οι θόλοι αλατιού είναι μεγάλες υπόγειες κατασκευές που σχηματίζονται από την ανοδική κίνηση του αλατιού. Η άλμη μπορεί να παγιδευτεί και να συγκεντρωθεί μέσα σε αυτούς τους θόλους.
  • Σύνθεση: Η άλμη στους θόλους αλατιού μπορεί να περιέχει ένα μείγμα αλάτων, όπως χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο και άλλα.
 4. Εισβολή θαλασσινού νερού:
  • Σχηματισμός: Σε παράκτιες περιοχές, το θαλασσινό νερό μπορεί να διεισδύσει σε υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, οδηγώντας στο σχηματισμό αποθέσεων άλμης.
  • Σύνθεση: Η άλμη σε αυτά τα κοιτάσματα είναι συνήθως ένα μείγμα θαλασσινού και γλυκού νερού, με μια σύνθεση που αντανακλά τα άλατα που βρίσκονται στο θαλασσινό νερό.
 5. Δεξαμενές πετρελαίου και φυσικού αερίου:
  • Σχηματισμός: Η άλμη συχνά παράγεται από κοινού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καθώς εξορύσσονται πετρέλαιο και αέριο, η άλμη που έχει παγιδευτεί στις δεξαμενές βγαίνει στην επιφάνεια.
  • Σύνθεση: Η σύνθεση της άλμης στις δεξαμενές πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να ποικίλλει, αλλά συχνά περιλαμβάνει άλατα και μέταλλα που διαλύονται κατά τον γεωλογικό σχηματισμό των κοιτασμάτων.
 6. Γεωθερμικά κοιτάσματα άλμης:
  • Σχηματισμός: In γεωθερμικές περιοχές, το υπόγειο νερό θερμαίνεται από την εσωτερική θερμότητα της Γης, σχηματίζοντας εναποθέσεις άλμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γεωθερμική ενέργεια παραγωγή.
  • Σύνθεση: Η γεωθερμική άλμη μπορεί να περιέχει μια ποικιλία από διαλυμένα ορυκτά, ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
 7. Αλυκές:
  • Σχηματισμός: Παρόμοια με τις αλυκές, οι αλυκές είναι εκτεταμένες, επίπεδες περιοχές όπου το νερό εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω συγκεντρωμένη άλμη.
  • Σύνθεση: Η άλμη στις αλυκές μπορεί να είναι πλούσια σε διάφορα άλατα, συμπεριλαμβανομένου του χλωριούχου νατρίου και άλλων.

Αυτοί οι τύποι κοιτασμάτων άλμης έχουν διαφορετικές επιπτώσεις για διάφορους κλάδους, όπως η παραγωγή αλατιού, η εξόρυξη ορυκτών και η παραγωγή ενέργειας. Η ειδική σύνθεση και τα χαρακτηριστικά κάθε είδους κοιτάσματος επηρεάζουν την οικονομική και βιομηχανική του σημασία.

Σχηματισμός και Γεωλογικές Διεργασίες

Ο σχηματισμός κοιτασμάτων άλμης περιλαμβάνει περίπλοκες γεωλογικές διεργασίες που συμβαίνουν για εκτεταμένες περιόδους. Διαφορετικοί τύποι κοιτασμάτων άλμης μπορούν να σχηματιστούν μέσω διαφόρων γεωλογικών μηχανισμών. Ακολουθεί μια επισκόπηση του σχηματισμού και των γεωλογικών διεργασιών που σχετίζονται με τα κοιτάσματα άλμης:

 1. Αλυκές και Playas:
  • Σχηματισμός: Σε άνυδρες περιοχές, οι αλυκές και τα playa σχηματίζονται όταν το νερό από τα ποτάμια ή άλλες πηγές συσσωρεύεται σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και στη συνέχεια εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω συγκεντρωμένη άλμη.
  • Γεωλογικές διεργασίες: Η εξάτμιση είναι η βασική διαδικασία. Καθώς το νερό εξατμίζεται, τα άλατα και τα μέταλλα συγκεντρώνονται περισσότερο, οδηγώντας τελικά στο σχηματισμό εναποθέσεων άλμης.
 2. Υπόγειοι υδροφορείς:
  • Σχηματισμός: Η άλμη συσσωρεύεται σε υπόγειους υδροφορείς όταν τα υπόγεια ύδατα αλληλεπιδρούν με γεωλογικούς σχηματισμούς που περιέχουν διαλυτά άλατα. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να συμβεί για μεγάλες περιόδους καθώς το νερό διεισδύει μέσω του φλοιού της Γης.
  • Γεωλογικές διεργασίες: Διάλυση αλάτων από το περιβάλλον βράχους στα υπόγεια ύδατα, ακολουθούμενη από τη μετανάστευση και τη συγκέντρωση αυτής της άλμης στους υδροφόρους ορίζοντες.
 3. Θόλοι αλατιού:
  • Σχηματισμός: Οι θόλοι αλατιού είναι μεγάλες υπόγειες κατασκευές που σχηματίζονται από την ανοδική κίνηση του αλατιού λόγω τεκτονικών και γεωλογικών δυνάμεων. Η άλμη μπορεί να παγιδευτεί μέσα σε αυτές τις δομές.
  • Γεωλογικές διεργασίες: Ο διαπιρισμός, μια διαδικασία όπου το πλεούμενο αλάτι κινείται προς τα πάνω μέσα από υπερκείμενους βράχους, δημιουργεί θόλους αλατιού. Με την πάροδο του χρόνου, η άλμη μπορεί να συσσωρευτεί μέσα στον θόλο μέσω αλληλεπιδράσεων με τους γύρω βράχους.
 4. Εισβολή θαλασσινού νερού:
  • Σχηματισμός: Η διείσδυση του θαλασσινού νερού συμβαίνει όταν το αλατούχο νερό από τον ωκεανό διεισδύει στους παράκτιους υδροφορείς. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω υπερβολικής εξόρυξης υπόγειων υδάτων ή μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας.
  • Γεωλογικές διεργασίες: Η κίνηση του θαλασσινού νερού στους παράκτιους υδροφορείς επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι υδραυλικές κλίσεις, η διαπερατότητα των πετρωμάτων και οι ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων.
 5. Δεξαμενές πετρελαίου και φυσικού αερίου:
  • Σχηματισμός: Η άλμη συχνά συμπαράγεται με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά τα κοιτάσματα σχηματίζονται για εκατομμύρια χρόνια μέσω της συσσώρευσης οργανικής ύλης και της επακόλουθης μετατροπής τους σε υδρογονάνθρακες.
  • Γεωλογικές διεργασίες: Η εναπόθεση οργανικού υλικού, η καθίζηση, η ταφή και η μετατροπή της οργανικής ύλης σε υδρογονάνθρακες δημιουργούν δεξαμενές πετρελαίου και αερίου. Σε αυτές τις δεξαμενές μπορεί να υπάρχει άλμη λόγω της διάλυσης των αλάτων στους γεωλογικούς σχηματισμούς.
 6. Γεωθερμικά κοιτάσματα άλμης:
  • Σχηματισμός: Στις γεωθερμικές περιοχές, το υπόγειο νερό θερμαίνεται από την εσωτερική θερμότητα της Γης, σχηματίζοντας κοιτάσματα άλμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας.
  • Γεωλογικές διεργασίες: Η θέρμανση των υπόγειων υδάτων από τον μανδύα της Γης παράγει γεωθερμική άλμη. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της αγωγής της θερμότητας από τα βαθύτερα στρώματα ή μέσω της κυκλοφορίας του νερού μέσα σφάλμα ζώνες και κατάγματα.
 7. Αλυκές:
  • Σχηματισμός: Οι αλυκές σχηματίζονται με τρόπο παρόμοιο με τις αλυκές, με το νερό να συσσωρεύεται και να εξατμίζεται σε επίπεδες περιοχές.
  • Γεωλογικές διεργασίες: Η κύρια διαδικασία είναι η εξάτμιση, η οποία οδηγεί στη συγκέντρωση αλάτων στο υπόλοιπο νερό, σχηματίζοντας εναποθέσεις άλμης.

Αυτές οι γεωλογικές διεργασίες είναι δυναμικές και αλληλένδετες, επηρεαζόμενες από παράγοντες όπως το κλίμα, η τεκτονική και η υδρολογία. Τα κοιτάσματα άλμης που προκύπτουν έχουν οικονομική σημασία για διάφορες βιομηχανίες και παρέχουν πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία της Γης.

Χρήσεις αποθεμάτων άλμης

Τα κοιτάσματα άλμης έχουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων σε διάφορες βιομηχανίες λόγω της ποικίλης σύνθεσης αλάτων και ορυκτών που περιέχουν. Ακολουθούν ορισμένες κοινές χρήσεις των αποθέσεων άλμης:

 1. Παραγωγή αλατιού:
  • Κύρια χρήση: Οι αποθέσεις άλμης αποτελούν σημαντική πηγή χλωριούχου νατρίου (επιτραπέζιο αλάτι). Η άλμη εξάγεται και μέσω της εξάτμισης παράγεται το αλάτι για διάφορες βιομηχανικές και μαγειρικές εφαρμογές.
 2. Χημική βιομηχανία:
  • Χρήση: Τα κοιτάσματα άλμης αποτελούν πηγή πρώτων υλών για τη χημική βιομηχανία. Τα άλατα και τα μέταλλα που εξάγονται από την άλμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χημικών ουσιών όπως το χλώριο, το υδροξείδιο του νατρίου και άλλες βιομηχανικές χημικές ουσίες.
 3. Εκχύλιση ορυκτών:
  • Χρήση: Τα κοιτάσματα άλμης περιέχουν συχνά πολύτιμα μέταλλα πέρα ​​από το χλωριούχο νάτριο, όπως κάλιο, μαγνήσιο και λίθιο. Αυτά τα ορυκτά εξάγονται για χρήση σε λιπάσματα, βιομηχανικές διεργασίες και παραγωγή μπαταριών.
 4. Παραγωγή Γεωθερμικής Ενέργειας:
  • Χρήση: Η άλμη από γεωθερμικά κοιτάσματα άλμης χρησιμοποιείται σε γεωθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της άλμης αξιοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ατμοστροβίλων ή για την παροχή άμεσης θέρμανσης.
 5. Αφαλάτωση:
  • Χρήση: Το θαλασσινό νερό, το οποίο μπορεί να διεισδύσει στους παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες και να δημιουργήσει κοιτάσματα άλμης, αποτελεί στόχο για τις διαδικασίες αφαλάτωσης. Η άλμη είναι ένα υποπροϊόν των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης που εξάγουν γλυκό νερό από το θαλασσινό νερό.
 6. Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου:
  • Χρήση: Η άλμη που παράγεται από κοινού με πετρέλαιο και αέριο χρησιμοποιείται συχνά σε διαδικασίες ενισχυμένης ανάκτησης πετρελαίου (EOR). Η έγχυση άλμης στις δεξαμενές πετρελαίου μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της πίεσης και στη βελτίωση της ανάκτησης του λαδιού.
 7. Διατήρηση τροφίμων:
  • Χρήση: Η άλμη χρησιμοποιείται σε διαδικασίες συντήρησης τροφίμων όπως το τουρσί. Τα λαχανικά, τα φρούτα και τα κρέατα διατηρούνται σε άλμη για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους.
 8. Αποθήκευση θερμικής ενέργειας:
  • Χρήση: Η άλμη χρησιμοποιείται ως ρευστό μεταφοράς θερμότητας σε ορισμένα συστήματα ηλιακής θερμικής ενέργειας. Απορροφά και μεταφέρει θερμότητα σε συγκεντρωμένους σταθμούς ηλιακής ενέργειας.
 9. Αποπάγωση και αφαίρεση χιονιού:
  • Χρήση: Το αλάτι που λαμβάνεται από κοιτάσματα άλμης χρησιμοποιείται ευρέως για την αποπάγωση δρόμων και πεζοδρομίων το χειμώνα. Το αλάτι βοηθά στο λιώσιμο του πάγου και του χιονιού, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη μεταφορά.
 10. Υγεία και ευεξία:
  • Χρήση: Τα λουτρά άλμης και οι θεραπείες με θαλασσινό νερό είναι γνωστά για τα πιθανά οφέλη τους στην υγεία. Ορισμένα σπα και κέντρα ευεξίας χρησιμοποιούν άλμη που προέρχεται από φυσικές πηγές για θεραπευτικούς σκοπούς.
 11. Βιομηχανική ψύξη:
  • Χρήση: Η άλμη χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες, ιδιαίτερα σε συστήματα ψύξης και σε ορισμένες διαδικασίες χημικής παραγωγής.

Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων άλμης συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία και σε διάφορους τομείς. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές εξαρτώνται από τη σύνθεση της άλμης και τα ορυκτά που περιέχει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κατανόησης των γεωλογικών και χημικών χαρακτηριστικών κάθε κοιτάσματος.

Αξιοσημείωτες καταθέσεις άλμης παγκοσμίως

Υπάρχουν αρκετά αξιόλογα κοιτάσματα άλμης σε όλο τον κόσμο, το καθένα με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά και οικονομική σημασία. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

 1. Salar de Uyuni, Βολιβία:
  • Τύπος: Αλάτι Flat
  • Σημασία: Το Salar de Uyuni είναι η μεγαλύτερη αλυκή στον κόσμο, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Βολιβία. Είναι μια σημαντική πηγή λιθίου, που περιέχει ένα σημαντικό μέρος των γνωστών αποθεμάτων λιθίου στον κόσμο. Το λίθιο είναι βασικό συστατικό στις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα και σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές.
 2. Νεκρά Θάλασσα, Ιορδανία και Ισραήλ:
  • Τύπος: Λίμνη θαλασσινού νερού
  • Σημασία: Η νεκρά θάλασσα, που συνορεύει με την Ιορδανία στα ανατολικά και το Ισραήλ στα δυτικά, είναι ένα από τα πιο αλμυρά σώματα νερού στον κόσμο. Περιέχει υψηλή συγκέντρωση μετάλλων, όπως κάλιο, μαγνήσιο και βρώμιο. Η εξόρυξη ορυκτών από τη Νεκρά Θάλασσα είναι μια σημαντική βιομηχανία στην περιοχή.
 3. Great Salt Lake, ΗΠΑ:
  • Τύπος: Λίμνη θαλασσινού νερού
  • Σημασία: Η Great Salt Lake, που βρίσκεται στην πολιτεία της Γιούτα των ΗΠΑ, είναι η μεγαλύτερη λίμνη θαλασσινού νερού στο δυτικό ημισφαίριο. Είναι πηγή διαφόρων μετάλλων, όπως αλάτι, κάλιο και μαγνήσιο. Η λίμνη παίζει ρόλο σε βιομηχανίες όπως η εξόρυξη ορυκτών, η συγκομιδή γαρίδας άλμης και η αναψυχή.
 4. Atacama Salt Flat, Χιλή:
  • Τύπος: Αλάτι Flat
  • Σημασία: Το Atacama Salt Flat στη Χιλή είναι μια άλλη σημαντική πηγή λιθίου, μαζί με άλλα μέταλλα όπως το κάλιο και το νάτριο. Η Χιλή είναι βασικός παίκτης στην παγκόσμια αγορά λιθίου και το Atacama Salt Flat είναι μια κρίσιμη περιοχή για την παραγωγή λιθίου.
 5. Λεκάνη Qaidam, Κίνα:
  • Τύπος: Αλάτι Flat
  • Σημασία: Η λεκάνη Qaidam στην Κίνα είναι γνωστή για τις εκτεταμένες αλυκές της και είναι μια σημαντική πηγή καλίου, μαγνησίου και άλλων μετάλλων. Είναι επίσης μια περιοχή όπου διερευνάται η εξόρυξη λιθίου.
 6. Salar del Hombre Muerto, Αργεντινή:
  • Τύπος: Αλάτι Flat
  • Σημασία: Το Salar del Hombre Muerto στην Αργεντινή είναι μια σημαντική περιοχή παραγωγής λιθίου. Η Αργεντινή, μαζί με τη Χιλή, είναι βασικός παίκτης στην παγκόσμια αγορά λιθίου και αυτή η αλυκή συμβάλλει στην παραγωγή λιθίου της χώρας.
 7. Κατάθλιψη Danakil, Αιθιοπία:
  • Τύπος: Αλάτι Flat
  • Σημασία: Η κατάθλιψη Danakil είναι γνωστή για τις ακραίες συνθήκες της και είναι ένα από τα πιο ζεστά και χαμηλότερα μέρη στη Γη. Περιέχει αλάτι και είναι μια πιθανή πηγή μετάλλων όπως ποτάσα και άλλα άλατα.
 8. Αλυκές Καραϊβικής, Διάφορες Χώρες:
  • Τύπος: Αλυκές
  • Σημασία: Αρκετές χώρες της Καραϊβικής, όπως οι Μπαχάμες και τα νησιά Turks and Caicos, έχουν εκτεταμένες αλυκές. Αυτά τα τηγάνια είναι σημαντικά για την παραγωγή αλατιού, παρέχοντας τοπική πηγή χλωριούχου νατρίου.

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν την ποικιλομορφία των κοιτασμάτων άλμης παγκοσμίως και τη σημασία τους στην εξόρυξη διαφόρων ορυκτών, ιδιαίτερα του λιθίου, του καλίου και του μαγνησίου. Η οικονομική σημασία αυτών των κοιτασμάτων εκτείνεται σε πολλαπλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της τεχνολογίας και της γεωργίας.