Περιεχόμενα απολιθώματα είναι συγκεκριμένα απολιθώματα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων χρονικών περιόδων στη γεωλογική ιστορία της Γης. Αυτά τα απολιθώματα είναι συνήθως ευρέως διαδεδομένα γεωγραφικά και έχουν βραχύβια ύπαρξη, καθιστώντας τα χρήσιμα για χρονολόγηση και συσχέτιση της ηλικίας βράχους και σχηματισμοί. Λάβετε υπόψη ότι οι νέες ανακαλύψεις και έρευνες μπορεί οδηγήσει για ενημερώσεις στη λίστα των απολιθώματα ευρετηρίου. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα απολιθωμάτων δεικτών που σχετίζονται με διαφορετικές γεωλογικές περιόδους:

Περίοδος Κάμβριας (541-485 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Τριλοβίτες (π.χ. Olenellus, Paradoxides)

Τριλοβίτες (π.χ. Olenellus, Paradoxides)
Τριλοβίτες (π.χ. Olenellus, Paradoxides)

Ορδοβικιανή περίοδος (485-443 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Γραφτόλιτες

Βραχιόποδα (π.χ. Rafinesquina)

Τριλοβίτες (π.χ. Isotelus)

Σιλουριανή περίοδος (443-419 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Γραφτόλιτες

Βραχιόποδα (π.χ. Πεντάμερος)

Τριλοβίτες (π.χ. Καλυμίνη)

Περίοδος Devonian (419-359 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Βραχιόποδα (π.χ. Spirifer)

Τριλοβίτες (π.χ. Phacops)

Ψάρια (π.χ. Dunkleosteus)

Ανθρακοφόρος Περίοδος (πριν από 359-299 εκατομμύρια χρόνια):

Βραχιόποδα (π.χ. Productus)

Αμμωνοειδή

Φουσουλινίδες

Περίοδος της Πέρμιας (299-252 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Βραχιόποδα (π.χ. Dictyoclostus)

Αμμωνοειδή

Συναψίδια (πρώιμα ερπετά που μοιάζουν με θηλαστικά)

Τριασική περίοδος (252-201 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Αμμωνοειδή

Conodonts

Αρχόσαυροι (π.χ. πρώιμοι δεινόσαυροι)

Ιουρασική περίοδος (201-145 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Αμμωνοειδή

Δεινόσαυροι (π.χ. Allosaurus, Brachiosaurus)

Βελεμνίτες

Κρητιδική περίοδος (145-66 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Αμμωνοειδή

Δεινόσαυροι (π.χ. Tyrannosaurus rex, Triceratops)

τρηματοφόρα (π.χ. Globotruncana)

Παλαιογενής περίοδος (66-23 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Θηλαστικά (π.χ. πρώιμα πρωτεύοντα)

Foraminifera (π.χ. Nummulites)

Νεογενής περίοδος (23-2.6 εκατομμύρια χρόνια πριν):

Θηλαστικά (π.χ. μαστόδοντες, μαμούθ)

Foraminifera (π.χ. Globigerina)

Τεταρτογενής Περίοδος (πριν από 2.6 εκατομμύρια χρόνια – Σήμερα):

Άνθρωποι (Homo sapiens)

Απολιθώματα μεγαπανίδας του Πλειστόκαινου (π.χ. γάτες με δόντια, μαμούθ)

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και η χρήση απολιθωμάτων ευρετηρίου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και το συγκεκριμένο γεωλογικό πλαίσιο. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη επιστημονική έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων απολιθωμάτων δεικτών ή σε ενημερώσεις σε υπάρχουσες ταξινομήσεις.