Οι ορυκτολόγοι είναι επιστήμονες που μελετούν ορυκτά και τις ιδιότητες τους. Χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της μικροσκοπίας, της φασματοσκοπίας και της περίθλασης ακτίνων Χ, για να αναλύσουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ορυκτών. Μπορούν επίσης να μελετήσουν την εμφάνιση, την κατανομή και την προέλευση των ορυκτών, καθώς και τις διεργασίες που τα σχηματίζουν και τα αλλοιώνουν.

Οι ορυκτολόγοι μπορούν να εργαστούν σε διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μουσείων, κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιρειών. Μπορούν να διεξάγουν έρευνα, να διδάσκουν ή και τα δύο. Εκτός από τη μελέτη ορυκτών, οι ορυκτολόγοι μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην εξερεύνηση και εξόρυξη ορυκτών πόρων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά, καθώς και στην ανάπτυξη νέων υλικών για χρήση στη βιομηχανία.

Οι ορυκτολόγοι μπορούν επίσης να εργαστούν σε έργα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και η μελέτη των επιπτώσεων της εξόρυξης και άλλων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Μπορεί επίσης να συμμετέχουν στη μελέτη φυσικών καταστροφών, όπως π.χ σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τον μετριασμό των επιπτώσεών τους.

Υπήρξαν πολλοί διάσημοι ορυκτολόγοι σε όλη την ιστορία. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Τζέιμς Ντουάιτ Ντάνα
  • Ο Τζέιμς Ντουάιτ Ντάνα ήταν Αμερικανός επιστήμονας και ορυκτολόγος που συνέβαλε σημαντικά στη μελέτη του ορυκτολογία και γεωλογία. Είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του σχετικά με την ταξινόμηση των ορυκτών και την ανάπτυξη του συστήματος Dana, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα και σήμερα.
Victor Moritz Goldschmidt
  • Ο Victor Moritz Goldschmidt ήταν Νορβηγός ορυκτολόγος και γεωχημικός που θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της σύγχρονης γεωχημείας. Είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του σχετικά με την ταξινόμηση των στοιχείων και την ανάπτυξη του συστήματος ταξινόμησης Goldschmidt, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των στοιχείων σε διαφορετικά χημικά περιβάλλοντα.
Πιέρ-Σίμον Λαπέλας
  • Ο Pierre-Simon Laplace ήταν Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος που συνέβαλε σημαντικά στη μελέτη της ορυκτολογίας. Είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του στη θεωρία του σχηματισμός της γης και την ανάπτυξη του μετασχηματισμού Laplace, μιας μαθηματικής τεχνικής που χρησιμοποιείται για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων.
Γεώργιος Αγρικόλα
  • Ο Georgius Agricola ήταν Γερμανός επιστήμονας και ορυκτολόγος που θεωρείται ο «πατέρας της ορυκτολογίας». Είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του σχετικά με την ταξινόμηση των ορυκτών και την ανάπτυξη της επιστημονικής μεθόδου στη μελέτη των ορυκτών.
  • Ο Τζον Ντάλτον ήταν Άγγλος χημικός, μετεωρολόγος και φυσικός που συνέβαλε σημαντικά στη μελέτη της ορυκτολογίας. Είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του στην ατομική θεωρία της ύλης και την ανάπτυξη της κλίμακας Dalton, η οποία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ατομικών βαρών.