ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Οι γεωλογικοί κίνδυνοι είναι φυσικά γεγονότα ή διεργασίες που προέρχονται από γεωλογικές διεργασίες, που σχετίζονται κυρίως με τον φλοιό της Γης και τις δυναμικές κινήσεις του. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να θέτουν σημαντικούς κινδύνους για τους ανθρώπινους πληθυσμούς, τις υποδομές και το περιβάλλον. Μερικοί από τους σημαντικότερους γεωλογικούς κινδύνους περιλαμβάνουν:

  1. Σεισμοί: Ξαφνικό τίναγμα της επιφάνειας της Γης που προκαλείται από την απελευθέρωση ενέργειας κατά μήκος σφάλματα ή όρια τεκτονικών πλακών. Οι σεισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε ρήξη εδάφους, κατολισθήσεις, και τα τσουνάμι, και η έντασή τους μετράται χρησιμοποιώντας την κλίμακα Ρίχτερ ή την κλίμακα μεγέθους ροπής (Mw).
  2. Ηφαιστειακές εκρήξεις: Εκρηκτική απελευθέρωση μάγματος, αερίων και ηφαιστειακής τέφρας από α ηφαίστειο. Οι ηφαιστειογενείς κίνδυνοι περιλαμβάνουν ροές λάβας, πυροκλαστικές ροές (ζεστή τέφρα και σύννεφα αερίων), ηφαιστειακή τέφρα και ηφαιστειακά αέρια. Η σοβαρότητα των ηφαιστειακών εκρήξεων κατηγοριοποιείται με βάση τον Δείκτη Ηφαιστειακής Εκρηκτικότητας (VEI).
  3. Κατολισθήσεις: Η ξαφνική ή σταδιακή κίνηση του εδάφους, των βράχων και των συντριμμιών κάτω από μια πλαγιά. Οι κατολισθήσεις μπορεί να προκληθούν από έντονες βροχοπτώσεις, σεισμούς, ηφαιστειακή δραστηριότητα ή ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η αποψίλωση των δασών ή οι κατασκευές.
  4. Τσουνάμι: Μεγάλα ωκεάνια κύματα που δημιουργούνται από υποθαλάσσιους σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις ή κατολισθήσεις. Όταν αυτά τα κύματα φτάνουν σε ρηχές παράκτιες περιοχές, μπορεί να γίνουν πολύ ψηλότερα και να προκαλέσουν καταστροφικές πλημμύρες.
  5. Καθίζηση και Καταβόθρες: Καθίζηση ή κατάρρευση του εδάφους λόγω απομάκρυνσης υπόγειων πόρων όπως νερό ή ορυκτά, ή διάλυση του ασβεστόλιθος, που οδηγεί στο σχηματισμό καταβόθρων.
  6. Καταρράξεις και κατολισθήσεις: Ταχεία κατηφορική κίνηση ατόμου βράχους ή μεγάλες βραχώδεις μάζες κατά μήκος απότομων πλαγιών.
  7. Καθίζηση εδάφους: Σταδιακή βύθιση ή καθίζηση της επιφάνειας της Γης λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως εξορυκτικές δραστηριότητες, εξόρυξη υπόγειων υδάτων ή φυσική συμπίεση ιζημάτων.
  8. Γεωμαγνητικές Καταιγίδες: Διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης που προκαλούνται από ηλιακή δραστηριότητα, με αποτέλεσμα σέλας και πιθανές διακοπές στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στα συστήματα επικοινωνίας.
  9. Γεωθερμικοί κίνδυνοι: Εκρήξεις ζεστού νερού, ατμού και αερίων από γεωθερμικά συστήματα που μπορούν οδηγήσει σε τοπικούς κινδύνους σε ηφαιστειακές περιοχές.

Αυτοί οι γεωλογικοί κίνδυνοι μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις κοινότητες, προκαλώντας απώλεια ζωών, καταστροφή υποδομών και οικονομικές απώλειες. Η ετοιμότητα, η παρακολούθηση, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ο σχεδιασμός χρήσης γης είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της ευπάθειας των πληθυσμών σε γεωλογικούς κινδύνους και τη βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας στις καταστροφές.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΕΚΡΗΞΗ

ΣΕΙΣΜΟΣ

ΤΣΟΥΝΑΜΙ

Κατολισθήσεις

ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ

Σκουπίδια

Σκουπίδια είναι ένα έδαφος που σχηματίζεται από την κατάρρευση του επιφανειακού στρώματος και δεν έχει εξωτερική αποστράγγιση. Όταν βρέχει, το νερό...

Λαχάρ

A λαχάρ είναι ένας τύπος ηφαιστειακής λασποροής που αποτελείται από ένα μείγμα νερού, πετρωμάτων και ηφαιστειακών συντριμμιών. Τα Λαχάρ σχηματίζονται όταν ένας...

Παράκτια διάβρωση

Παράκτια διάβρωση είναι η φθορά του εδάφους και η απομάκρυνση των ιζημάτων της παραλίας ή των αμμόλοφων με δράση κυμάτων, παλιρροιακά ρεύματα, ρεύματα κυμάτων, αποστράγγιση,...