Αρχική Γεωλογία Δομή της Γης

Δομή της Γης

Η δομή της Γης είναι μια συναρπαστική και πολύπλοκη διάταξη στρωμάτων που συνθέτουν το εσωτερικό του πλανήτη μας. Η κατανόηση αυτής της δομής είναι ζωτικής σημασίας για τους γεωλόγους και τους επιστήμονες, καθώς παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση, τη συμπεριφορά της Γης και τις διαδικασίες που διαμορφώνουν τον πλανήτη μας. Αυτή η γνώση είναι επίσης απαραίτητη για διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωλογίας, της σεισμολογίας και τεκτονικές πλάκες, καθώς βοηθά στην εξήγηση φυσικών φαινομένων όπως σεισμούς, ηφαίστεια, και ο σχηματισμός ηπείρων και ωκεάνιων λεκανών.

Δομή της Γης

Εσωτερικό της Γης: Φλοιός, Μανδύας και Πυρήνας

Το εσωτερικό της Γης μπορεί να χωριστεί σε τρία κύρια στρώματα: τον φλοιό, τον μανδύα και τον πυρήνα. Αυτά τα στρώματα έχουν διακριτές ιδιότητες και συνθέσεις, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γεωλογίας και της συμπεριφοράς του πλανήτη μας.

 1. Κρούστα:
  • Ο φλοιός της Γης είναι το πιο εξωτερικό στρώμα και αυτό με το οποίο αλληλεπιδρούμε άμεσα. Διαφέρει σε πάχος, με τον ωκεάνιο φλοιό να είναι λεπτότερος (περίπου 4-7 μίλια ή 6-11 χιλιόμετρα) και τον ηπειρωτικό φλοιό να είναι παχύτερος (κατά μέσο όρο περίπου 19 μίλια ή 30 χιλιόμετρα).
  • Ο φλοιός αποτελείται κυρίως από συμπαγή πέτρα, με διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων να επικρατούν σε ηπειρωτικές και ωκεάνιες περιοχές. Ο ηπειρωτικός φλοιός αποτελείται κυρίως από γρανίτη βράχους, ενώ ο ωκεάνιος φλοιός αποτελείται κυρίως από βασαλτικά πετρώματα.
  • Ο φλοιός της Γης είναι εκεί που βρίσκουμε τον φλοιό της Γης γεωμορφές, όπως βουνά, κοιλάδες και πεδιάδες, καθώς και στον πυθμένα του ωκεανού.
 2. Μανδύας:
  • Ο μανδύας βρίσκεται κάτω από τον φλοιό της Γης και εκτείνεται σε βάθος περίπου 1,800 μιλίων (2,900 χιλιομέτρων). Είναι το παχύτερο στρώμα της Γης.
  • Ο μανδύας αποτελείται από συμπαγή πέτρα, κυρίως πυριτικό ορυκτά. Αν και είναι συμπαγής, ο μανδύας συμπεριφέρεται σαν ένα πολύ παχύρρευστο ή πλαστικό υλικό σε γεωλογικά χρονικά διαστήματα. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει στον μανδύα να ρέει αργά, οδηγώντας στην κίνηση των τεκτονικών πλακών και των συναφών γεωλογικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί και τα ηφαίστεια.
  • Η θερμότητα που παράγεται από το εσωτερικό της Γης και η αποσύνθεση των ραδιενεργών στοιχείων συμβάλλουν στις υψηλές θερμοκρασίες εντός του μανδύα.
 3. πυρήνας:
  • Ο πυρήνας της Γης χωρίζεται σε δύο μέρη: τον εξωτερικό πυρήνα και τον εσωτερικό πυρήνα.
  • Εξωτερικός πυρήνας:
   • Ο εξωτερικός πυρήνας βρίσκεται κάτω από τον μανδύα, ξεκινώντας από ένα βάθος περίπου 1,800 μιλίων (2,900 χιλιομέτρων) και εκτείνεται σε περίπου 3,500 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια.
   • Αποτελείται κυρίως από λιωμένο σίδερο και νικέλιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις στον εξωτερικό πυρήνα διατηρούν αυτά τα υλικά σε υγρή κατάσταση.
   • Η κίνηση του λιωμένου σιδήρου στον εξωτερικό πυρήνα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του μαγνητικού πεδίου της Γης μέσω της διαδικασίας γεωδυνάμου.
  • Εσωτερικός πυρήνας:
   • Ο εσωτερικός πυρήνας βρίσκεται στο κέντρο της Γης, ξεκινώντας από βάθος περίπου 3,500 χιλιομέτρων.
   • Αποτελείται κυρίως από στερεό σίδηρο και νικέλιο. Παρά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε αυτό το βάθος, ο εσωτερικός πυρήνας παραμένει συμπαγής λόγω της τρομερής πίεσης.
   • Η συμπαγής φύση του εσωτερικού πυρήνα είναι σημαντική για την κατανόηση της εσωτερικής δυναμικής της Γης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου σεισμικά κύματα περάσουν μέσα από αυτό.

Η δομή της Γης και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των στρωμάτων είναι υπεύθυνες για διάφορα γεωλογικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών, των ηφαιστειακών εκρήξεων και της κίνησης των τεκτονικών πλακών. Η γνώση της εσωτερικής δομής της Γης είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση και την πρόβλεψη αυτών των φυσικών γεγονότων, καθώς και για την εξερεύνηση της ιστορίας και της γεωλογίας του πλανήτη.

Τι πρέπει να καταλάβετε για το εσωτερικό της γης;

 • Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε για το εσωτερικό της γης με άμεσες παρατηρήσεις λόγω του τεράστιου μεγέθους και της μεταβαλλόμενης φύσης της εσωτερικής της σύνθεσης.
 • Είναι σχεδόν αδύνατη η απόσταση για τους ανθρώπους να φτάσουν μέχρι το κέντρο της γης (η ακτίνα της γης είναι 6,370 km).
 • Μέσω των εργασιών εξόρυξης και γεώτρησης μπορέσαμε να παρατηρήσουμε απευθείας το εσωτερικό της γης μόνο σε βάθος λίγων χιλιομέτρων.
 • Η ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από την επιφάνεια της γης είναι κυρίως υπεύθυνη για τον καθορισμό ενός ορίου στις άμεσες παρατηρήσεις μέσα στη γη.
 • Ωστόσο, μέσω κάποιων άμεσων και έμμεσων πηγών, οι επιστήμονες έχουν μια δίκαιη ιδέα για το πώς μοιάζει το εσωτερικό της γης.

Πηγές Πληροφοριών για το εσωτερικό της γης

Άμεσες πηγές:

 1. Βράχοι από περιοχή εξόρυξης
 2. Ηφαιστειακές εκρήξεις

Έμμεσες Πηγές

 1. Με την ανάλυση του ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας και της πίεσης από την επιφάνεια προς το εσωτερικό.
 2. Μετεωρίτες, καθώς ανήκουν στον ίδιο τύπο υλικών από τα οποία κατασκευάζεται η γη.
 3. Βαρύτητα, το οποίο είναι μεγαλύτερο κοντά στους πόλους και μικρότερο στον ισημερινό.
 4. Ανωμαλία της βαρύτητας, που είναι η μεταβολή της τιμής της βαρύτητας ανάλογα με τη μάζα του υλικού, μας δίνει πληροφορίες για τα υλικά στο εσωτερικό της γης.
 5. Μαγνητικές πηγές.
 6. Σεισμικά κύματα: οι ζώνες σκιάς των κυμάτων του σώματος (Πρωτογενή και δευτερεύοντα κύματα) μας δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση των υλικών στο εσωτερικό.

Δομή του εσωτερικού της γης

Ταχύτητες σεισμικών κυμάτων. 6 km/s. Ηπειρωτικός φλοιός. Κρούστα. Λιθόσφαιρα. Ωκεάνιος φλοιός. 7 km/s. 8 km/s. Άνω μανδύας. Ασθενόσφαιρα. 7.8 χλμ/δευτ. Άνω μανδύας. Μανδύας. Μεσόσφαιρα. 13 km/s. Μανδύας. Εξωτερικός πυρήνας. 8 km/s. Εξωτερικός πυρήνας. Πυρήνας. Εσωτερικός πυρήνας. 11 km/s. Εσωτερικός πυρήνας. Συνθετικά. Μηχανικός.

Η δομή του εσωτερικού της γης χωρίζεται βασικά σε τρία στρώματα - κρούστα, μανδύας και πυρήνας.

Κρούστα

 • Είναι το πιο εξωτερικό συμπαγές τμήμα της γης, με πάχος κανονικά περίπου 8-40 km.
 • Είναι εύθραυστο στη φύση.
 • Σχεδόν το 1% του όγκου της γης και το 0.5% της μάζας της γης αποτελούνται από τον φλοιό.
 • Το πάχος του φλοιού κάτω από τις ωκεάνιες και ηπειρωτικές περιοχές είναι διαφορετικό. Ο ωκεάνιος φλοιός είναι λεπτότερος (περίπου 5 χιλιόμετρα) σε σύγκριση με τον ηπειρωτικό φλοιό (περίπου 30 χιλιόμετρα).
 • Τα κύρια συστατικά στοιχεία του φλοιού είναι το πυρίτιο (Si) και το αλουμίνιο (Al) και έτσι, συχνά ονομάζεται ως SIAL (Μερικές φορές το SIAL χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στη Λιθόσφαιρα, η οποία είναι η περιοχή που περιλαμβάνει τον φλοιό και το ανώτερο στερεό μανδύα, επίσης).
 • Η μέση πυκνότητα των υλικών στην κρούστα είναι 3 g/cm3.
 • Η ασυνέχεια μεταξύ των υδρόσφαιρα και φλοιό ονομάζεται ως το Conrad Discontinuity.
Ασυνέχειες CONRAD και MOHO
 

Μανδύας

 • Το τμήμα του εσωτερικού πέρα ​​από τον φλοιό ονομάζεται μανδύας.
 • Η ασυνέχεια μεταξύ των κρούστα και μανδύας καλείται ως το Ασυνέχεια Mohorovich ή ασυνέχεια Moho.
 • Ο μανδύας έχει πάχος περίπου 2900 χλμ.
 • Σχεδόν το 84% του όγκου της γης και το 67% της μάζας της γης καταλαμβάνεται από τον μανδύα.
 • Τα κύρια συστατικά στοιχεία του μανδύα είναι το πυρίτιο και το μαγνήσιο και ως εκ τούτου ονομάζεται επίσης ως SIMA.
 • Η πυκνότητα του στρώματος είναι μεγαλύτερη από την κρούστα και κυμαίνεται από 3.3 – 5.4 g/cm3.
 • Το ανώτερο συμπαγές τμήμα του μανδύα και ολόκληρος ο φλοιός αποτελούν το Λιθόσφαιρα.
 • Η ασθενόσφαιρα (μεταξύ 80-200km) είναι μια εξαιρετικά παχύρρευστη, μηχανικά αδύναμη και όλκιμη, παραμορφούμενη περιοχή του άνω μανδύα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λιθόσφαιρα.
 • Η ασθενόσφαιρα είναι η κύρια πηγή μάγματος και είναι το στρώμα πάνω από το οποίο κινούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες/ηπειρωτικές πλάκες (τεκτονική πλάκας).
 • Η ασυνέχεια μεταξύ των άνω μανδύας και κάτω μανδύας είναι γνωστό ως Ασυνέχεια Repetti.
 • Το τμήμα του μανδύα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λιθόσφαιρα και την ασθενόσφαιρα, αλλά πάνω από τον πυρήνα ονομάζεται Μεσόσφαιρα.

πυρήνας

 • Είναι το πιο εσωτερικό στρώμα που περιβάλλει το κέντρο της γης.
 • Η Ο πυρήνας διαχωρίζεται από τον μανδύα με την Ασυνέχεια του Guttenberg.
 • Αποτελείται κυρίως από σίδηρο (Fe) και νικέλιο (Ni) και ως εκ τούτου ονομάζεται επίσης ως NIFE.
 • Ο πυρήνας αποτελεί σχεδόν το 15% του όγκου της γης και το 32.5% της μάζας της γης.
 • Ο πυρήνας είναι το πιο πυκνό στρώμα της γης με την πυκνότητά του να κυμαίνεται μεταξύ 9.5-14.5 g/cm3.
 • Ο Πυρήνας αποτελείται από δύο υποστρώματα: τον εσωτερικό πυρήνα και τον εξωτερικό πυρήνα.
 • Ο εσωτερικός πυρήνας είναι σε στερεή κατάσταση και ο εξωτερικός σε υγρή κατάσταση (ή ημι-υγρή).
 • Η ασυνέχεια μεταξύ του άνω πυρήνα και του κάτω πυρήνα ονομάζεται ως Ασυνέχεια Lehmann.
 • Βαρύσφαιρα χρησιμοποιείται μερικές φορές για να αναφέρεται στον πυρήνα της γης ή μερικές φορές σε ολόκληρο το εσωτερικό.

Σύνθεση της Γης

Κύρια στοιχεία και ορυκτά στη σύνθεση της γης:

 1. Οξυγόνο (Ο): Το οξυγόνο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στη σύνθεση της Γης, αποτελώντας περίπου το 46.6% του φλοιού της Γης κατά βάρος. Είναι ένα κρίσιμο συστατικό ορυκτών και ενώσεων, όπως πυριτικά και οξείδια.
 2. Πυρίτιο (Si): Το πυρίτιο είναι το δεύτερο πιο άφθονο στοιχείο στον φλοιό της Γης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 27.7% της σύνθεσής του. Είναι βασικό συστατικό σε διάφορα πυριτικά ορυκτά, τα οποία είναι τα κύρια δομικά στοιχεία του φλοιού της Γης.
 3. Αλουμίνιο (Al): Το αλουμίνιο αποτελεί περίπου το 8.1% του φλοιού της Γης. Συχνά βρίσκεται σε ορυκτά όπως αστριός, βωξίτηςκαι διάφορα πυριτικά.
 4. Σίδηρος (Fe): Ο σίδηρος είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο στη σύνθεση της Γης, που αποτελεί περίπου το 5% του φλοιού της Γης. Βρίσκεται σε διάφορα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων αιματίτης και μαγνητίτης.
 5. Ασβέστιο (Ca): Το ασβέστιο αποτελεί περίπου το 3.6% του φλοιού της Γης και βρίσκεται συνήθως σε ορυκτά όπως ασβεστίτης και γύψος.
 6. Νάτριο (Na) και Κάλιο (K): Το νάτριο και το κάλιο μαζί αποτελούν περίπου το 2.8% του φλοιού της Γης. Αυτά τα στοιχεία βρίσκονται συνήθως σε ορυκτά όπως ο άστριος.
 7. Μαγνήσιο (Mg): Το μαγνήσιο αποτελεί περίπου το 2.1% του φλοιού της Γης και βρίσκεται σε ορυκτά όπως ολιβίνη και οφιοειδής.
 8. Τιτάνιο (Ti): Το τιτάνιο αποτελεί περίπου το 0.57% του φλοιού της Γης και υπάρχει σε ορυκτά όπως ιλμενίτης και ρουτίλιο.
 9. Υδρογόνο (Η): Ενώ το υδρογόνο δεν είναι κύριο συστατικό του φλοιού της Γης, είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη συνολική σύνθεση της Γης, κυρίως με τη μορφή νερού (H2O).
 10. Άλλα στοιχεία: Διάφορα άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων θείο, άνθρακας, φώσφορος και πολλά ιχνοστοιχεία, υπάρχουν σε μικρότερες ποσότητες στη σύνθεση της Γης.

Κατανομή στοιχείων εντός των στρωμάτων της γης:

 1. Κρούστα: Ο φλοιός της Γης αποτελείται κυρίως από πυριτικά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων χαλαζίας, άστριος, μικρό, και διάφορα είδη βράχου. Το πυρίτιο και το οξυγόνο είναι τα πιο άφθονα στοιχεία στον φλοιό, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτών των ορυκτών.
 2. Μανδύας: Ο μανδύας αποτελείται κυρίως από πυριτικά ορυκτά, με κυρίαρχα στοιχεία το σίδηρο και το μαγνήσιο. Ολιβίνη, πυρόξενα και λυχνίτης είναι κοινά ορυκτά που βρίσκονται στο μανδύα.
 3. Εξωτερικός πυρήνας: Ο εξωτερικός πυρήνας αποτελείται κυρίως από υγρό σίδηρο και νικέλιο. Αυτό το στρώμα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του μαγνητικού πεδίου της Γης, με το σίδηρο να είναι το κυρίαρχο στοιχείο.
 4. Εσωτερικός πυρήνας: Ο εσωτερικός πυρήνας αποτελείται από συμπαγή σίδηρο και νικέλιο. Παρά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η έντονη πίεση διατηρεί αυτά τα στοιχεία σε στερεή κατάσταση.

Η κατανομή των στοιχείων μέσα στα στρώματα της Γης είναι αποτέλεσμα της διαφοροποίησης και του διαχωρισμού των υλικών κατά την πρώιμη ιστορία της Γης. Η πολυεπίπεδη δομή της Γης είναι συνέπεια των φυσικών και χημικών διεργασιών που έχουν συμβεί εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της πλανητικής συσσώρευσης, της διαφοροποίησης και της γεωλογικής δραστηριότητας.

Θερμοκρασία, Πίεση και Πυκνότητα του Εσωτερικού της Γης

Θερμοκρασία

 • Αύξηση της θερμοκρασίας με αύξηση του βάθους παρατηρείται σε ορυχεία και βαθιά πηγάδια.
 • Αυτά τα στοιχεία μαζί με τη λιωμένη λάβα που εξερράγη από το εσωτερικό της γης υποστηρίζουν ότι η θερμοκρασία αυξάνεται προς το κέντρο της γης.
 • Οι διάφορες παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας δεν είναι ομοιόμορφος από την επιφάνεια προς το κέντρο της γης. Σε ορισμένα σημεία είναι πιο γρήγορα και σε άλλα πιο αργά.
 • Στην αρχή, αυτός ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας είναι κατά μέσο όρο 1 C για κάθε 32 m αύξηση βάθους.
 • Ενώ στα ανώτερα 100 χλμ, η αύξηση της θερμοκρασίας είναι με ρυθμό 12 C ανά km και στα επόμενα 300 χλμ, είναι 20 C ανά χλμ. Αλλά πηγαίνοντας πιο βαθιά, αυτός ο ρυθμός μειώνεται σε μόλις 10 C ανά χιλιόμετρο.
 • Έτσι, υποτίθεται ότι το Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από την επιφάνεια μειώνεται προς το κέντρο (μην συγχέετε το ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας με την αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυξάνεται πάντα από την επιφάνεια της γης προς το κέντρο).
 • Η θερμοκρασία στο κέντρο εκτιμάται ότι κυμαίνεται κάπου μεταξύ 3000C και 5000C, μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη λόγω των χημικών αντιδράσεων υπό συνθήκες υψηλής πίεσης.
 • Ακόμη και σε τόσο υψηλή θερμοκρασία επίσης, τα υλικά στο κέντρο της γης είναι σε στερεά κατάσταση λόγω της μεγάλης πίεσης των υπερκείμενων υλικών.

Πίεση

 • Ακριβώς όπως η θερμοκρασία, η Η πίεση αυξάνεται επίσης από την επιφάνεια προς το κέντρο της γης.
 • Οφείλεται στο τεράστιο βάρος των υπερκείμενων υλικών όπως οι βράχοι.
 • Υπολογίζεται ότι στα βαθύτερα τμήματα, η πίεση είναι εξαιρετικά υψηλή, η οποία θα είναι σχεδόν 3 έως 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την πίεση της ατμόσφαιρας στο επίπεδο της θάλασσας.
 • Σε υψηλή θερμοκρασία, τα υλικά από κάτω θα λιώσουν προς το κέντρο της γης, αλλά λόγω της μεγάλης πίεσης, αυτά τα λιωμένα υλικά αποκτούν τις ιδιότητες ενός στερεού και πιθανότατα βρίσκονται σε πλαστική κατάσταση.

Πυκνότητα

 • Λόγω της αύξησης της πίεσης και της παρουσίας βαρύτερων υλικών όπως το νικέλιο και ο σίδηρος προς το κέντρο, το Η πυκνότητα των στρωμάτων της γης αυξάνεται επίσης προς το κέντρο.
 • Η μέση πυκνότητα των στρωμάτων αυξάνεται από την κρούστα στον πυρήνα και είναι σχεδόν 14.5 g/cm3 στο κέντρο.

Μαγνητικό Πεδίο της Γης

Το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι ένα κρίσιμο και πολύπλοκο χαρακτηριστικό που περιβάλλει τον πλανήτη μας. Παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή και έχει αρκετές σημαντικές λειτουργίες. Ακολουθεί μια επισκόπηση του μαγνητικού πεδίου της Γης:

1. Γενιά του Μαγνητικού Πεδίου της Γης:

 • Το μαγνητικό πεδίο της Γης δημιουργείται κυρίως από την κίνηση λιωμένου σιδήρου και νικελίου στον εξωτερικό πυρήνα του πλανήτη. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως γεωδύναμο.
 • Το γεωδύναμο οδηγείται από τη θερμότητα που παράγεται από τη διάσπαση των ραδιενεργών ισοτόπων στο εσωτερικό της Γης και την ψύξη του πυρήνα.

2. Μαγνητική πολικότητα:

 • Το μαγνητικό πεδίο της Γης έχει έναν βόρειο και νότιο μαγνητικό πόλο, παρόμοιο με έναν μαγνήτη ράβδου. Ωστόσο, αυτοί οι μαγνητικοί πόλοι δεν ευθυγραμμίζονται με τον γεωγραφικό Βόρειο και Νότιο Πόλο.
 • Οι θέσεις και οι προσανατολισμοί των μαγνητικών πόλων της Γης μπορούν να αλλάξουν με τον γεωλογικό χρόνο, και αυτές οι αντιστροφές στην πολικότητα καταγράφονται στους βράχους ως «μαγνητικές λωρίδες».

3. Στοιχεία μαγνητικού πεδίου:

 • Το μαγνητικό πεδίο της Γης χαρακτηρίζεται από τη δύναμη, την κλίση και την κλίση του.
 • Μαγνητική ισχύς: Αυτό αντιπροσωπεύει την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε μια συγκεκριμένη θέση στην επιφάνεια της Γης.
 • Κλίση: Αναφέρεται στη γωνία με την οποία οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου τέμνουν την επιφάνεια της Γης, που ποικίλλει από σχεδόν κάθετη στους μαγνητικούς πόλους έως οριζόντια στον ισημερινό.
 • Απόκλιση: Αυτή είναι η γωνία μεταξύ του πραγματικού βορρά (γεωγραφικός βορράς) και του μαγνητικού βορρά.

4. Λειτουργία και σημασία του μαγνητικού πεδίου:

 • Το μαγνητικό πεδίο της Γης έχει πολλές σημαντικές λειτουργίες και οφέλη:
  • Χρησιμεύει ως προστατευτική ασπίδα, εκτρέποντας επιβλαβή φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο, όπως ο ηλιακός άνεμος και οι κοσμικές ακτίνες. Αυτή η ασπίδα είναι γνωστή ως μαγνητόσφαιρα και βοηθά στην προστασία της ατμόσφαιρας και της ζωής στη Γη.
  • Επιτρέπει την πλοήγηση και τον προσανατολισμό των αποδημητικών ζώων, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών και των θαλάσσιων χελωνών, που χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο ως πυξίδα.
  • Οι πυξίδες βασίζονται στο μαγνητικό πεδίο της Γης για πλοήγηση και προσανατολισμό.
  • Το μαγνητικό πεδίο χρησιμοποιείται σε διάφορες επιστημονικές και γεωλογικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένου του παλαιομαγνητισμού (η μελέτη των αρχαίων μαγνητικών πεδίων που καταγράφονται σε βράχους) για την κατανόηση της ιστορίας της Γης και της κίνησης των τεκτονικών πλακών.
  • Το μαγνητικό πεδίο είναι απαραίτητο για τη σύγχρονη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην ιατρική και διάφορες εφαρμογές στη γεωφυσική εξερεύνηση.

5. Αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο της Γης:

 • Το μαγνητικό πεδίο της Γης δεν είναι σταθερό και μπορεί να υποστεί αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των κοσμικών μεταβολών (σταδιακές αλλαγές) και των γεωμαγνητικών ανατροπών (ανατροπές στη μαγνητική πολικότητα).
 • Οι ερευνητές παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές και πρόσφατες παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι ο μαγνητικός Βόρειος Πόλος μετατοπίζεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν.

Η κατανόηση του μαγνητικού πεδίου της Γης είναι απαραίτητη για διάφορους επιστημονικούς, τεχνολογικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γεωλογίας του πλανήτη και παίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση των απαραίτητων συνθηκών για τη ζωή στη Γη.

αναφορές

Jijo Sudarsan ,Εσωτερικό της Γης: Φλοιός, Μανδύας και Πυρήνας (2018),https://www.clearias.com/interior-of-the-earth/

Έξοδος από έκδοση για κινητά