Γεωφυσική

Η γεωφυσική είναι ένας τομέας της επιστήμης που περιλαμβάνει τη μελέτη της Γης χρησιμοποιώντας διάφορες φυσικές αρχές. Στοχεύει στην κατανόηση της δομής, της σύνθεσης και των διεργασιών της Γης, εφαρμόζοντας αρχές από τη φυσική, τα μαθηματικά και τη χημεία. Οι γεωφυσικοί χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους για να διερευνήσουν το εσωτερικό της Γης και τις αλληλεπιδράσεις της με την ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς.

Ηλεκτρομαγνητικές (EM) Μέθοδοι

Οι ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι στη γεωφυσική περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για τη μελέτη των υποεπιφανειακών ιδιοτήτων της Γης. Αυτές οι μέθοδοι εκμεταλλεύονται την αλληλεπίδραση μεταξύ...

Ραντάρ εδάφους διείσδυσης (GPR)

Το ραντάρ διείσδυσης εδάφους (GPR) είναι μια γεωφυσική μέθοδος που χρησιμοποιεί παλμούς ραντάρ για την απεικόνιση του υπεδάφους. Είναι μια μη καταστροφική τεχνική που επιτρέπει την οπτικοποίηση...

Έρευνες ηλεκτρικής αντίστασης

Οι έρευνες ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης είναι γεωφυσικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της υποεπιφανειακής ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης εδαφών και πετρωμάτων. Η μέθοδος περιλαμβάνει την έγχυση ηλεκτρικού ρεύματος...

Μαγνητικές Έρευνες

Οι μαγνητικές έρευνες είναι μια τεχνική γεωφυσικής εξερεύνησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και τη χαρτογράφηση διακυμάνσεων στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Το μαγνητικό πεδίο της Γης δεν είναι...

Η Σεισμική Μέθοδος

Η σεισμική μέθοδος είναι μια κρίσιμη τεχνική στη γεωφυσική που παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της υπόγειας δομής της Γης. Είναι...

Έρευνες Βαρύτητας

Οι έρευνες βαρύτητας είναι γεωφυσικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των διακυμάνσεων στο βαρυτικό πεδίο της Γης σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αυτές οι έρευνες περιλαμβάνουν τη μέτρηση του...

Γεωφυσικές Μέθοδοι

Η Γεωφυσική είναι ένας κλάδος της επιστήμης της Γης που χρησιμοποιεί αρχές και τεχνικές από τη φυσική για να μελετήσει τις φυσικές ιδιότητες και διαδικασίες της Γης....

Γεωφυσική

Τα πετρώματα δεν διαφέρουν μόνο από τις μακροσκοπικές ή μικροσκοπικές τους ιδιότητες που μελετούν οι γεωλόγοι ή οι πετρολόγοι. Διαφέρουν επίσης ως προς τα χημικά και...