Αρχική Κλάδους Γεωλογίας Μεταλλευτική γεωλογία

Μεταλλευτική γεωλογία

Ο Ρόλος του Γεωλόγου στην Εξερεύνηση και την Εξόρυξη είναι μια διαδρομή για γεωλόγους εξερεύνησης και εξόρυξης. Προσφέρει στον γεωλόγο, τον μηχανικό και τον σπουδαστή έναν ολοκληρωμένο διάλογο για τα καθήκοντα του γεωλόγου σε ένα πρόγραμμα εξερεύνησης, μια αξιολόγηση προοπτικών και ένα ορυχείο παραγωγής. Αυτό το μονοπάτι είναι το τελευταίο σε μια σουίτα 5 μαθημάτων Εξερεύνησης και Μεταλλευτικής Γεωλογίας.

Ξετυλίγοντας τα μυστήρια των φλεβών πηγματιτών

Οι φλέβες πηγματίτη αντιπροσωπεύουν ένα συναρπαστικό γεωλογικό φαινόμενο, που συχνά φιλοξενεί μια σειρά από ορυκτά με μοναδικές συνθέσεις και δομές. Οι φλέβες πηγματιτών είναι πυριγενείς σχηματισμοί...

Πολυμεταλλικές φλεβικές καταθέσεις

Οι πολυμεταλλικές φλεβικές αποθέσεις είναι ένας τύπος κοιτασμάτων ορυκτών που χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών μετάλλων που εμφανίζονται σε φλέβες εντός των πετρωμάτων ξενιστή. Αυτές οι καταθέσεις...

Λατεριτικές Καταθέσεις

Οι λατεριτικές αποθέσεις είναι ένας τύπος προϊόντος που προκαλεί τη διάβρωση των καιρικών συνθηκών που σχηματίζεται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές μέσω της διαδικασίας της μετατόπισης. Η μεταγενέστερη επεξεργασία περιλαμβάνει την έκπλυση...

Κοιτάσματα άλμης

Τα κοιτάσματα άλμης αναφέρονται σε φυσικές συγκεντρώσεις αλμυρού νερού, κοινώς γνωστές ως άλμη, που συσσωρεύονται σε συγκεκριμένους γεωλογικούς σχηματισμούς ή δεξαμενές. Αυτές οι καταθέσεις είναι...

Καταθέσεις αντικατάστασης ανθρακικού (CRD)

Τα κοιτάσματα αντικατάστασης ανθρακικού (CRD) είναι γεωλογικοί σχηματισμοί που προκύπτουν από την αντικατάσταση προϋπαρχόντων ανθρακικών πετρωμάτων από μεταλλεύματα, συχνά μέταλλα όπως ο μόλυβδος,...

Καταθέσεις τύπου Mississippi Valley (MVT).

Τα κοιτάσματα τύπου Mississippi Valley-Type (MVT) είναι ένας συγκεκριμένος τύπος κοιτασμάτων ορυκτών που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μεταλλευμάτων μολύβδου και ψευδαργύρου. Οι καταθέσεις αυτές ονομάζονται...

Κατάθεση ιζηματογενούς εκπνοής (SEDEX).

Το SEDEX, το οποίο σημαίνει Sedimentary Exhalative, αναφέρεται σε έναν τύπο κοιτασμάτων ορυκτών που σχηματίζεται από την καθίζηση μεταλλευμάτων από υδροθερμικά...

Σχηματισμοί Ζωνοποιημένου Σιδήρου (BIF)

Οι σχηματισμοί ζωνών σιδήρου (BIF) είναι διακριτικές μονάδες ιζηματογενών πετρωμάτων που αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα ορυκτών πλούσιων σε σίδηρο, κυρίως αιματίτη και μαγνητίτη, και ορυκτά πλούσια σε πυρίτιο...

Ηφαιστειακά μαζικά θειούχα κοιτάσματα (VMS).

Τα ηφαιστειακά μαζικά θειούχα κοιτάσματα (VMS) είναι ένας τύπος κοιτασμάτων ορυκτών που σχηματίζονται πάνω ή κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας ως αποτέλεσμα ηφαιστειακών και...

Κοιτάσματα Skarn

Τα κοιτάσματα Skarn είναι ένας τύπος κοιτάσματος μεταλλεύματος που σχηματίζεται με μετασωματική αντικατάσταση σε ανθρακικά πετρώματα, συνήθως ασβεστόλιθο ή δολομίτη. Χαρακτηρίζονται από την...

Καταθέσεις φλεβών

Οι φλεβικές αποθέσεις είναι ένας τύπος κοιτασμάτων ορυκτών που αποτελούνται από μια εντοπισμένη ζώνη ορυκτών που γεμίζουν κατάγματα. Συνήθως σχηματίζονται μέσα σε κατάγματα ή ρωγμές...

Μεταμορφωτικά κοιτάσματα

Τα μεταμορφικά κοιτάσματα είναι ένας τύπος κοιτάσματος ορυκτών που σχηματίζεται ως αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης, η οποία είναι η διαδικασία με την οποία τα πετρώματα αλλοιώνονται...