Γεωφυσική είναι ένας κλάδος της επιστήμης της Γης που χρησιμοποιεί αρχές και τεχνικές από τη φυσική για να μελετήσει τις φυσικές ιδιότητες και διαδικασίες της Γης. Περιλαμβάνει την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων για τη διερεύνηση της υποεπιφανειακής δομής, της σύνθεσης και της δυναμικής. Οι γεωφυσικές μέθοδοι είναι απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση του εσωτερικού της Γης και για την εξερεύνηση φυσικών πόρων.

Ορισμός της Γεωφυσικής:

Η Γεωφυσική είναι ο επιστημονικός κλάδος που χρησιμοποιεί αρχές και μεθόδους φυσικής για να μελετήσει τη δομή, τη σύνθεση και τις διαδικασίες της Γης. Περιλαμβάνει τη μέτρηση και την ερμηνεία φυσικών πεδίων όπως η βαρύτητα, ο μαγνητισμός, σεισμικά κύματα, και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για να αποκτήσετε γνώσεις για το υπέδαφος και το εσωτερικό της Γης.

Σκοπός και εφαρμογές:

 1. Υπόγεια Εξερεύνηση: Η γεωφυσική χρησιμοποιείται ευρέως για υπεδάφια εξερεύνηση σε βιομηχανίες όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η εξόρυξη και οι περιβαλλοντικές μελέτες. Αναλύοντας την απόκριση της Γης σε διαφορετικά φυσικά πεδία, οι γεωφυσικοί μπορούν να συμπεράνουν τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους, βοηθώντας στην ανακάλυψη πόρων όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ορυκτά, και υπόγεια ύδατα.
 2. Φυσικός Κίνδυνος Εκτίμηση: Οι γεωφυσικές μέθοδοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση και παρακολούθηση φυσικών κινδύνων όπως π.χ σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις και κατολισθήσεις. Μελετώντας τον φλοιό και τον μανδύα της Γης, οι γεωφυσικοί μπορούν να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η γεωφυσική χρησιμοποιείται σε περιβαλλοντικές μελέτες για τη διερεύνηση της μόλυνσης του εδάφους και των υδάτων, χαρτογράφηση υπόγεια υδροφορείςκαι παρακολουθούν τις αλλαγές στην επιφάνεια της Γης. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύτιμες για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διαχείριση των πόρων.
 4. Αρχαιολογικές Έρευνες: Οι γεωφυσικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην αρχαιολογία για τη χαρτογράφηση και την ανάλυση θαμμένων κατασκευών χωρίς ανασκαφές. Ραντάρ εδάφους διείσδυσης, έρευνες ειδικής αντίστασης και μαγνητικές μέθοδοι βοηθούν τους αρχαιολόγους να εντοπίσουν αρχαίες τοποθεσίες και να κατανοήσουν τη διάταξή τους.
 5. Πλανητική εξερεύνηση: Οι γεωφυσικές μέθοδοι δεν περιορίζονται στη Γη. Παρόμοιες τεχνικές εφαρμόζονται στην πλανητική εξερεύνηση για τη μελέτη του υπεδάφους άλλων πλανητών και ουράνιων σωμάτων. Για παράδειγμα, τα σεισόμετρα στον Άρη έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των σεισμών και την κατανόηση της εσωτερικής δομής του πλανήτη.

Σημασία στις Επιστήμες και την Εξερεύνηση της Γης:

 1. Κατανόηση του εσωτερικού της Γης: Η γεωφυσική παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για το εσωτερικό της Γης, βοηθώντας τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη δομή και τη σύνθεση του φλοιού, του μανδύα και του πυρήνα. Αυτή η γνώση συμβάλλει στην κατανόηση της γεωλογικής εξέλιξης της Γης.
 2. Εξερεύνηση πόρων: Σε βιομηχανίες όπως η εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, η εξόρυξη και γεωθερμική ενέργεια, η γεωφυσική είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό των υπόγειων πόρων. Μειώνει την ανάγκη για δαπανηρές και επεμβατικές γεωτρήσεις παρέχοντας εκ των προτέρων πολύτιμες πληροφορίες.
 3. Εκτίμηση κινδύνου και μετριασμός: Οι γεωφυσικές μέθοδοι συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τον μετριασμό των φυσικών κινδύνων παρέχοντας δεδομένα για σφάλμα γραμμές, σεισμική δραστηριότητα και ηφαιστειακές δομές. Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα σε περίπτωση καταστροφών και τη μείωση του κινδύνου.
 4. Περιβαλλοντική παρακολούθηση: Η γεωφυσική βοηθά στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης των υπόγειων υδάτων, της σύνθεσης του εδάφους και της μόλυνσης του υπεδάφους. Αυτό είναι απαραίτητο για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνοπτικά, η γεωφυσική είναι ένα ευέλικτο και απαραίτητο πεδίο που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της κατανόησής μας για τη Γη και τους πόρους της, συμβάλλοντας σε διάφορες επιστημονικές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Είδη Γεωφυσικών Μεθόδων

Οι γεωφυσικές μέθοδοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ευρέως σε δύο κύριες ομάδες: μη σεισμικές μεθόδους και σεισμικές μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν διαφορετικές φυσικές αρχές για να διερευνήσουν το υπέδαφος και να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το εσωτερικό της Γης. Ακολουθεί μια επισκόπηση κάθε κατηγορίας:

Μη Σεισμικές Μέθοδοι

a. Gravity Survey:

 • Αρχή: Έρευνες βαρύτητας μετρούν τις διακυμάνσεις στο βαρυτικό πεδίο της Γης που προκαλούνται από διακυμάνσεις στην υποεπιφανειακή πυκνότητα.εφαρμογές: Χρησιμοποιείται στην εξερεύνηση ορυκτών, τη χαρτογράφηση υπεδάφους και την ανίχνευση γεωλογικών δομών.
b. Μαγνητική Έρευνα:
 • Αρχή: Μαγνητικές έρευνες μετρούν τις διακυμάνσεις στο μαγνητικό πεδίο της Γης που προκαλούνται από τις μαγνητικές ιδιότητες των υπόγειων υλικών.εφαρμογές: Χρήσιμο στην εξερεύνηση ορυκτών, στη χαρτογράφηση γεωλογικών δομών και στον εντοπισμό θαμμένων αντικειμένων.
c. Έρευνα ηλεκτρικής αντίστασης:
 • Αρχή: Μετρά την ικανότητα του υπεδάφους να διεξάγει ηλεκτρικό ρεύμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και την περιεκτικότητα σε υγρασία.εφαρμογές: Χρησιμοποιείται σε μελέτες υπόγειων υδάτων, περιβαλλοντικές έρευνες και αρχαιολογικές έρευνες.
d. Ραντάρ εδάφους διείσδυσης (GPR):
 • Αρχή: Το GPR χρησιμοποιεί παλμούς ραντάρ για την απεικόνιση του υπεδάφους, ανιχνεύοντας αντανακλάσεις από διεπαφές μεταξύ διαφορετικών υλικών.εφαρμογές: Χρησιμοποιείται συνήθως στην αρχαιολογία, τις περιβαλλοντικές μελέτες και την πολιτική μηχανική για υποεπιφανειακή απεικόνιση.
e. Ηλεκτρομαγνητικές (EM) μέθοδοι:
 • Αρχή: Οι μέθοδοι EM μετρούν την απόκριση του υπεδάφους στα επαγόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.εφαρμογές: Εφαρμόζεται σε εξερεύνηση ορυκτών, μελέτες υπόγειων υδάτων και χαρτογράφηση αγώγιμων δομών.
f. Τηλεπισκόπηση:

 • Αρχή: Περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών για την επιφάνεια της Γης από απόσταση χρησιμοποιώντας δορυφορικές ή εναέριες πλατφόρμες.
 • εφαρμογές: Χρησιμοποιείται στη γεωλογική χαρτογράφηση, στην ταξινόμηση της κάλυψης του εδάφους και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Σεισμικές Μέθοδοι

a. Σεισμική Αντανάκλαση:

 • Αρχή: Περιλαμβάνει την αποστολή σεισμικών κυμάτων στο υπέδαφος και την ανάλυση των ανακλώμενων κυμάτων για την απεικόνιση υπογείων δομών.εφαρμογές: Χρησιμοποιείται ευρέως στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, στη χαρτογράφηση υπεδάφους και στις μελέτες μηχανικής.
b. Σεισμική διάθλαση:
 • Αρχή: Αναλύει τους χρόνους ταξιδιού των σεισμικών κυμάτων που διαθλώνται στις υπόγειες διεπαφές για να προσδιορίσει τις υποεπιφανειακές ταχύτητες και το βάθος.εφαρμογές: Χρησιμοποιείται στη μηχανική, τις μελέτες υπόγειων υδάτων και τις έρευνες ρηχών υπογείων.
c. Μέθοδοι επιφανειακών κυμάτων:
 • Αρχή: Μετρά τα χαρακτηριστικά διάδοσης των επιφανειακών κυμάτων που ταξιδεύουν κατά μήκος της επιφάνειας της Γης.εφαρμογές: Χρησιμοποιείται για απεικόνιση ρηχού υπεδάφους, χαρακτηρισμό τοποθεσίας και γεωτεχνικές μελέτες.
d. Σεισμικές Μέθοδοι Downhole:
 • Αρχή: Περιλαμβάνει την ανάπτυξη σεισμικών αισθητήρων σε γεωτρήσεις για την απόκτηση υποεπιφανειακών πληροφοριών υψηλής ανάλυσης.εφαρμογές: Χρησιμοποιείται στον χαρακτηρισμό δεξαμενών πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωλογικές μελέτες και παρακολούθηση αλλαγών στο υπόγειο.
e. Σεισμικές Μέθοδοι Crosshole:

 • Αρχή: Περιλαμβάνει την ανάπτυξη σεισμικών πηγών και δεκτών σε διαφορετικές γεωτρήσεις για τη μελέτη των ιδιοτήτων του υπογείου μεταξύ των γεωτρήσεων.
 • εφαρμογές: Χρησιμοποιείται συνήθως σε γεωτεχνικές έρευνες και χαρακτηρισμούς υλικών υπόγειας επιφάνειας.

Αυτές οι γεωφυσικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό για την απόκτηση συνολικής κατανόησης των υπόγειων συνθηκών και των γεωλογικών δομών σε μια δεδομένη περιοχή. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τους συγκεκριμένους στόχους της μελέτης και τα χαρακτηριστικά των υπό διερεύνηση υλικών.

Όργανα και Εξοπλισμός

Τα όργανα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στη γεωφυσική ποικίλλουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη γεωφυσική μέθοδο που χρησιμοποιείται. Κάθε μέθοδος απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία για τη μέτρηση και την καταγραφή των φυσικών ιδιοτήτων του υπεδάφους. Ακολουθεί μια επισκόπηση ορισμένων κοινών γεωφυσικών οργάνων και εξοπλισμού:

1. Gravity Survey:

 • Βαρυόμετρο: Μετρά τις διακυμάνσεις της βαρυτικής επιτάχυνσης. Τα σύγχρονα βαρύμετρα βασίζονται συχνά σε υπεραγώγιμη τεχνολογία για υψηλή ακρίβεια.

2. Μαγνητική Έρευνα:

 • Μαγνητόμετρο: Μετρά τη δύναμη και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου της Γης. Συνήθως χρησιμοποιούνται μαγνητόμετρα μετάπτωσης ροής και πρωτονίων.

3. Έρευνα ηλεκτρικής αντίστασης:

 • Μετρητής αντίστασης: Μετρά την ηλεκτρική ειδική αντίσταση των υλικών κάτω από την επιφάνεια. Χρησιμοποιούνται διάφορες διαμορφώσεις και συστοιχίες ηλεκτροδίων ανάλογα με τους στόχους της έρευνας.

4. Ραντάρ εδάφους διείσδυσης (GPR):

 • Σύστημα GPR: Περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου και κεραίες που εκπέμπουν και λαμβάνουν παλμούς ραντάρ. Οι κεραίες μπορεί να διαφέρουν σε συχνότητα για διαφορετικά βάθη διείσδυσης.

5. Ηλεκτρομαγνητικές (EM) μέθοδοι:

 • Δέκτης και πομπός EM: Τα όργανα ΗΜ αποτελούνται από έναν πομπό που επάγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και έναν δέκτη που μετρά την απόκριση. Για διάφορες εφαρμογές χρησιμοποιούνται διαφορετικές διαμορφώσεις πηνίου.

6. Σεισμική Αντανάκλαση:

 • Σεισμική Πηγή (Δονήσεις, Εκρηκτικά κ.λπ.): Δημιουργεί σεισμικά κύματα που διαπερνούν το υπέδαφος.
 • Γεωφώνια: Ανιχνεύστε την κίνηση του εδάφους και καταγράψτε τις σεισμικές αντανακλάσεις. Συστοιχίες γεωφώνων χρησιμοποιούνται για την απόκτηση δεδομένων.

7. Σεισμική διάθλαση:

 • Σεισμική Πηγή (Εκρηκτικό, Σφυρί κ.λπ.): Παράγει σεισμικά κύματα που διαθλούν στις υπόγειες διεπαφές.
 • Γεωφώνια: Μετρήστε τους χρόνους άφιξης και τα πλάτη των διαθλασμένων σεισμικών κυμάτων.

8. Μέθοδοι επιφανειακών κυμάτων:

 • Επιταχυνσιόμετρα ή Γεωφώνια: Μετρήστε την κίνηση του εδάφους που προκαλείται από επιφανειακά κύματα.

9. Σεισμικές Μέθοδοι Downhole:

 • Σεισμικοί αισθητήρες Downhole: Αναπτύχθηκε σε γεωτρήσεις για την καταγραφή σεισμικών κυμάτων σε διάφορα βάθη.

10. Σεισμικές Μέθοδοι Crosshole:

 • Σεισμικές πηγές και δέκτες: Αναπτύχθηκε σε διαφορετικές γεωτρήσεις για υποεπιφανειακή απεικόνιση μεταξύ γεωτρήσεων.

11. Τηλεπισκόπηση:

 • Αισθητήρες δορυφόρου ή αεροσκάφους: Συμπεριλάβετε οπτικούς, υπέρυθρους, ραντάρ και άλλους αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την επιφάνεια της Γης.

12. Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS):

 • Δέκτες GPS: Παρέχετε ακριβείς πληροφορίες θέσης για όργανα που βασίζονται στο έδαφος.

13. Συστήματα Απόκτησης και Επεξεργασίας Δεδομένων:

 • Καταγραφείς και καταγραφείς δεδομένων: Λήψη και αποθήκευση γεωφυσικών δεδομένων κατά τη διάρκεια επιτόπιων ερευνών.
 • Υπολογιστές και λογισμικό: Επεξεργασία και ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων για τη δημιουργία μοντέλων υπόγειας επιφάνειας.

14. Κλισιόμετρα και κλίση:

 • Κλισιόμετρα: Μετρήστε τη γωνία κλίσης μιας γεώτρησης, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα του υπεδάφους.
 • Κλίσημετρα: Μετρήστε μικρές αλλαγές στην κλίση, που χρησιμοποιούνται συχνά για την παρακολούθηση της παραμόρφωσης του εδάφους.

15. Εργαλεία καταγραφής γεωτρήσεων:

 • Διάφορα εργαλεία: Οι αισθητήρες ακτίνων γάμμα, ειδικής αντίστασης, ηχητικών και άλλων αισθητήρων συνδέονται σε μια χορδή εργαλείων κάτω οπής για την καταγραφή δεδομένων εντός των γεωτρήσεων.

Αυτά τα όργανα και ο εξοπλισμός είναι αναπόσπαστα για τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών και πειραμάτων, επιτρέποντας σε επιστήμονες και μηχανικούς να συλλέγουν δεδομένα για το υπέδαφος της Γης και να κάνουν ενημερωμένες ερμηνείες σχετικά με τις γεωλογικές δομές, την κατανομή των πόρων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων και ακριβών οργάνων στον τομέα της γεωφυσικής.

Επεξεργασία και Διερμηνεία Δεδομένων

Η επεξεργασία και η ερμηνεία δεδομένων είναι κρίσιμα βήματα στη γεωφυσική, καθώς μετατρέπουν τις ακατέργαστες μετρήσεις πεδίου σε σημαντικές πληροφορίες για την υπόγεια επιφάνεια. Η διαδικασία περιλαμβάνει χειρισμό, φιλτράρισμα, ανάλυση και μοντελοποίηση γεωφυσικών δεδομένων για την εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών. Ακολουθεί μια επισκόπηση των τυπικών βημάτων που εμπλέκονται στην επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων στη γεωφυσική:

1. Προεπεξεργασία δεδομένων:

 • Έλεγχος ποιότητας δεδομένων: Αξιολογήστε την ποιότητα των δεδομένων που αποκτήθηκαν, εντοπίστε και διορθώστε λάθη ή ανωμαλίες.
 • Μείωση θορύβου: Εφαρμόστε φίλτρα και διορθώσεις για να ελαχιστοποιήσετε το θόρυβο και τις παρεμβολές στα δεδομένα.
 • Μετασχηματισμός συστήματος συντεταγμένων: Μετατρέψτε τα ακατέργαστα δεδομένα σε ένα συνεπές σύστημα συντεταγμένων για ανάλυση.

2. Αντιστροφή δεδομένων:

 • Μαθηματική αναστροφή: Χρησιμοποιήστε μαθηματικούς αλγόριθμους για να αντιστρέψετε παρατηρούμενα δεδομένα και να εκτιμήσετε τις ιδιότητες του υπεδάφους.
 • Πρίπλασμα: Χρησιμοποιήστε αριθμητικά μοντέλα για την προσομοίωση των υπόγειων συνθηκών και τη σύγκριση με τα παρατηρούμενα δεδομένα.

3. Ανάλυση Ταχύτητας (για σεισμικές μεθόδους):

 • Ανάλυση Ταχύτητας: Προσδιορίστε την ταχύτητα των σεισμικών κυμάτων στο υπέδαφος για να βελτιώσετε την απεικόνιση βάθους.
 • Μετανάστευση: Εφαρμόστε αλγόριθμους μετανάστευσης για να διορθώσετε τα αποτελέσματα των διακυμάνσεων της ταχύτητας και να βελτιώσετε την υποεπιφανειακή απεικόνιση.

4. Φιλτράρισμα και εξομάλυνση:

 • Φιλτράρισμα συχνότητας: Καταργήστε τις ανεπιθύμητες συχνότητες ή βελτιώστε συγκεκριμένα εύρη συχνοτήτων στα δεδομένα.
 • Χωρική εξομάλυνση: Μειώστε το θόρυβο και τονίστε τα συνεκτικά μοτίβα εφαρμόζοντας τεχνικές εξομάλυνσης του χώρου.

5. Μετατροπή χρόνου-απόστασης (για σεισμικές μεθόδους):

 • Μετατροπή χρονικής απόστασης: Μετατρέψτε τους χρόνους διαδρομής των σεισμικών κυμάτων σε πληροφορίες βάθους για την ερμηνεία της υπόγειας δομής.

6. Ενοποίηση δεδομένων:

 • Ενσωμάτωση πολλαπλών συνόλων δεδομένων: Συνδυάστε δεδομένα από διάφορες γεωφυσικές μεθόδους ή άλλες πηγές για έναν ολοκληρωμένο χαρακτηρισμό υπεδάφους.
 • Κοινή Αναστροφή: Αντιστρέψτε ταυτόχρονα πολλαπλά σύνολα δεδομένων για να αποκτήσετε ένα πιο ακριβές και συνεπές υπόγειο μοντέλο.

7. Ανάλυση Ιδιοτήτων:

 • Εξαγωγή χαρακτηριστικών: Εξάγετε πρόσθετες πληροφορίες (χαρακτηριστικά) από τα γεωφυσικά δεδομένα, όπως πλάτος, φάση ή συχνότητα.
 • Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών: Δημιουργήστε χάρτες ή ενότητες που επισημαίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για ερμηνεία.

8. Ερμηνεία:

 • Προσδιορισμός ανωμαλιών: Αναγνωρίστε ανωμαλίες ή μοτίβα στα δεδομένα που μπορεί να υποδεικνύουν γεωλογικά χαρακτηριστικά ή αλλαγές στο υπόγειο.
 • Συσχέτιση με γεωλογικά μοντέλα: Συγκρίνετε τα γεωφυσικά αποτελέσματα με τα υπάρχοντα γεωλογικά μοντέλα για να επικυρώσετε τις ερμηνείες.

9. Τρισδιάστατη απεικόνιση:

 • Τρισδιάστατη μοντελοποίηση: Αναπτύξτε τρισδιάστατα μοντέλα του υπεδάφους με βάση τα ερμηνευμένα δεδομένα.
 • Εργαλεία οπτικοποίησης: Χρησιμοποιήστε εργαλεία λογισμικού για να απεικονίσετε και να χειριστείτε τρισδιάστατα μοντέλα για καλύτερη κατανόηση.

10. Ανάλυση αβεβαιότητας:

 • Ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας: Αξιολογήστε την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τα ερμηνευμένα αποτελέσματα.
 • Ανάλυση ευαισθησίας: Αξιολογήστε την ευαισθησία των ερμηνειών σε αλλαγές στις παραμέτρους εισόδου ή τις παραδοχές.

11. Δημιουργία Αναφορών:

 • Απόδειξη με έγγραφα: Προετοιμάστε ολοκληρωμένες αναφορές που τεκμηριώνουν τα βήματα επεξεργασίας δεδομένων, τις μεθοδολογίες και τις ερμηνείες.
 • Παρουσίαση: Κοινοποιήστε τα ευρήματα μέσω οπτικών βοηθημάτων, γραφημάτων και χαρτών.

12. Επαναληπτική προσέγγιση:

 • Επαναληπτική βελτίωση: Η διαδικασία ερμηνείας μπορεί να περιλαμβάνει επαναληπτική βελτίωση, όπου γίνονται προσαρμογές με βάση τα σχόλια και τα πρόσθετα δεδομένα.

Η επεξεργασία και η ερμηνεία δεδομένων στη γεωφυσική απαιτούν συνδυασμό εξειδίκευσης στη γεωλογία, τη φυσική και τα μαθηματικά. Είναι μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο επιστημονική κρίση όσο και χρήση προηγμένων εργαλείων λογισμικού. Ο στόχος είναι η εξαγωγή ακριβών και ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με το υπόγειο για εφαρμογές στην εξερεύνηση πόρων, περιβαλλοντικές μελέτες και γεωλογικές έρευνες.