Ο χαλκοπυρίτης είναι ορυκτό και μετάλλευμα του χαλκός. Η χημική του σύσταση είναι CuFeS2, δηλαδή περιέχει χαλκό (Cu), σίδερο (Fe) και θείο (ΜΙΚΡΟ). Ο χαλκοπυρίτης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεταλλεύματα χαλκού και είναι ευρέως διαδεδομένο σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα. Συχνά βρίσκεται σε συνδυασμό με άλλα θειούχα ορυκτά.

Χρώμα: Ο χαλκοπυρίτης έχει τυπικά ένα ορειχάλκινο κίτρινο έως χρυσοκίτρινο χρώμα, αν και μπορεί να αμαυρώσει σε διάφορες αποχρώσεις του μπλε, του μωβ ή του πράσινου λόγω της οξείδωσης της επιφάνειάς του.

Κρυσταλλική δομή: Ο χαλκοπυρίτης κρυσταλλώνεται στο τετραγωνικό σύστημα, σχηματίζοντας διακριτικούς κρυστάλλους τετραεδρικού σχήματος. Αυτοί οι κρύσταλλοι συχνά έχουν μεταλλική λάμψη.

Σκληρότητα: Έχει σκληρότητα περίπου 3.5 έως 4 στην κλίμακα Mohs, γεγονός που το καθιστά σχετικά μαλακό σε σύγκριση με ορισμένα άλλα ορυκτά.

Ράβδωση: Όταν γρατσουνιστεί σε μια πλάκα ραβδώσεων, ο χαλκοπυρίτης αφήνει μια πρασινομαύρη λωρίδα.

Σχίσιμο: Ο χαλκοπυρίτης παρουσιάζει κακή διάσπαση, που σημαίνει ότι δεν σπάει σε καλά καθορισμένα επίπεδα όπως ορισμένα άλλα ορυκτά.

Μαγνητισμός: Ο χαλκοπυρίτης είναι ασθενώς μαγνητικός και μπορεί να παρουσιάσει ορισμένες μαγνητικές ιδιότητες λόγω της περιεκτικότητάς του σε σίδηρο.

Σύλλογοι: Ο χαλκοπυρίτης βρίσκεται συνήθως σε συνδυασμό με άλλα ορυκτά όπως π.χ σιδηροπυρίτης (βλάκας χρυσοι), σφαλερίτη (a ψευδάργυρος μετάλλευμα), γαληνίτης (a οδηγήσει μετάλλευμα), και διάφορα ορυκτά χαλκού.

Οικονομική Σημασία: Ο χαλκοπυρίτης είναι απαραίτητη πηγή χαλκού. Ο χαλκός είναι ένα πολύτιμο μέταλλο που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, των κατασκευών και των υδραυλικών. Η εξαγωγή χαλκού από χαλκοπυρίτη περιλαμβάνει περίπλοκες μεταλλουργικές διαδικασίες.

Περιστατικό: Ο χαλκοπυρίτης μπορεί να βρεθεί σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου του πορφυρίτη χαλκού καταθέσεις, υδροθερμικές φλέβες, ιζηματογενή πετρώματα, να skarn καταθέσεις. Μπορεί να εμφανιστεί σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων και είναι ένα κοινό ορυκτό σε πολλά μέρη του κόσμου.

θαμπώνω: Με την πάροδο του χρόνου, ο χαλκοπυρίτης μπορεί να αναπτύξει μια αμαυρωμένη ή ιριδίζουσα επικάλυψη στην επιφάνειά του λόγω της έκθεσης στον αέρα και την υγρασία. Αυτό το αμαύρωση αναφέρεται συχνά ως «μεταλλεύμα παγωνιού» λόγω της πολύχρωμης και ιριδίζουσας εμφάνισής του.

Ο χαλκοπυρίτης παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό και επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της περιεκτικότητάς του σε χαλκό και του ρόλου του στην κατανόηση των διεργασιών σχηματισμού μεταλλεύματος. Είναι επίσης ένα δημοφιλές ορυκτό δείγμα μεταξύ των συλλεκτών για την εντυπωσιακή εμφάνισή του όταν εμφανίζει πολύχρωμη αμαύρωση.

Χημική Σύνθεση και Κρυσταλλική Δομή

Ο χαλκοπυρίτης έχει μια χημική σύσταση CuFeS2, η οποία δείχνει ότι αποτελείται από άτομα χαλκού (Cu), σιδήρου (Fe) και θείου (S). Είναι θειούχο ορυκτό, με τον χαλκό και τον σίδηρο να είναι τα κύρια κατιόντα και το θείο ως ανιόν.

Κρυσταλλική Δομή: Ο χαλκοπυρίτης έχει μια μοναδική κρυσταλλική δομή που ανήκει στο τετραγωνικό σύστημα. Έχει μια πολύπλοκη δομή που αποτελείται από άτομα χαλκού και σιδήρου συνδεδεμένα με άτομα θείου σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα. Η κρυσταλλική δομή του χαλκοπυρίτη μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

 1. Κυτταρική μονάδα: Το μοναδιαίο κελί του χαλκοπυρίτη είναι ένα παραλληλεπίπεδο σχήμα με τέσσερις πλευρές άνισου μήκους και τέσσερις ορθές γωνίες.
 2. Γεωμετρία Συντονισμού: Κάθε άτομο χαλκού στον χαλκοπυρίτη συντονίζεται από έξι άτομα θείου σε οκταεδρική διάταξη, ενώ κάθε άτομο σιδήρου συντονίζεται από τέσσερα άτομα θείου σε τετραεδρική διάταξη. Τα άτομα του θείου είναι διατεταγμένα κατά τρόπο κλειστό.
 3. Υποπλέγμα θείου: Τα άτομα θείου στον χαλκοπυρίτη σχηματίζουν ένα κλειστό υποπλέγμα, με άτομα χαλκού και σιδήρου να καταλαμβάνουν τις ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ των ατόμων θείου.
 4. Κρυσταλλική Συμμετρία: Ο χαλκοπυρίτης έχει τετραγωνική συμμετρία, με τη διαστημική ομάδα I-42d ή I-42m, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

Η κρυσταλλική δομή του χαλκοπυρίτη του προσδίδει μοναδικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της μεταλλικής λάμψης, της αδιαφανούς εμφάνισης και του χαρακτηριστικού ορειχάλκινου-κίτρινου χρώματος. Ο χαλκοπυρίτης είναι γνωστός για την καλή ηλεκτρική του αγωγιμότητα, γεγονός που τον καθιστά σημαντικό ορυκτό για την εξόρυξη χαλκού και διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Φυσικές Ιδιότητες Χαλκοπυρίτη

Χρώμα Κίτρινο ορείχαλκο, μπορεί να έχει ιριδίζουσα μωβ αμαύρωση.
Ράβδωση Πρασινωπό μαύρο
Λάμψη Μεταλλικός
Διαφυσικότητα Αδιαφανείς          
Mohs σκληρότητα 3.5
Ειδική βαρύτητα 4.1 - 4.3
Διαγνωστικές ιδιότητες Χρώμα, πρασινωπή ράβδος, πιο απαλό από τον πυρίτη, εύθραυστο.
Σύστημα κρυστάλλου Κυρίως το διφαινοειδές και μοιάζει με τετράεδρο, συνήθως ογκώδες, και μερικές φορές βοτρυοειδές.
Επιμονή Εύθραυστος
Κάταγμα Ανώμαλο/Ανομοιόμορφο
Πυκνότητα 4.1 – 4.3 g/cm3 (Μετρήθηκε) 4.18 g/cm3 (Υπολογισμένο)

Οπτικές ιδιότητες του χαλκοπυρίτη

Ανισοτροπισμός Αδύναμος
Σχίσιμο Κακή στις {011} και {111}
Χρώμα / Πλειχρωισμός Μπρούτζο-κίτρινο, μπορεί να είναι αμαυρωμένο και ιριδίζον
Οπτική Εξάλειψη  
Αδελφοποίηση Αδελφοποίηση στις {112} και {012}, διείσδυση ή κυκλική.

Γεωλογία και Ορυκτολογία

Γεωλογία του χαλκοπυρίτη: Ο χαλκοπυρίτης βρίσκεται συνήθως σε μια ποικιλία γεωλογικών πλαισίων και η εμφάνισή του συνδέεται συχνά με πλούσιο σε χαλκό κοιτάσματα μεταλλεύματος. Ο χαλκοπυρίτης μπορεί να σχηματιστεί μέσω διαφόρων γεωλογικών διεργασιών, όπως:

 • Μαγματικές διεργασίες: Ο χαλκοπυρίτης μπορεί να κρυσταλλωθεί από ένα μάγμα κατά τον σχηματισμό του πυριγενή πετρώματα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με πλούσιες σε χαλκό εισβολές. Καθώς το μάγμα ψύχεται και στερεοποιείται, ο χαλκοπυρίτης μπορεί να κατακρημνιστεί από το μάγμα και να συσσωρευτεί σε φλέβες ή να διαδοθεί σε όλο το βράχο.
 • Υδροθερμικές διεργασίες: Ο χαλκοπυρίτης μπορεί επίσης να σχηματιστεί μέσω υδροθερμικών διεργασιών, όπου ζεστά, πλούσια σε μέταλλα ρευστά διεισδύουν βράχους και εναπόθεση χαλκοπυρίτη κατά μήκος των καταγμάτων, σφάλματα, ή άλλα δομικά χαρακτηριστικά. Οι υδροθερμικές αποθέσεις χαλκοπυρίτη συνδέονται συχνά με ηφαιστειακή ή γεωθερμική δραστηριότητα.
 • Μεταμορφωτικές διεργασίες: Ο χαλκοπυρίτης μπορεί επίσης να σχηματιστεί κατά τη μεταμόρφωση, που είναι η διαδικασία μετασχηματισμού πετρωμάτων λόγω συνθηκών υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης. Ο χαλκοπυρίτης μπορεί να εμφανιστεί ως πρωτογενές ορυκτό σε μεταμορφωμένα ιζηματογενή πετρώματα ή ως αποτέλεσμα μετασωματικής αντικατάστασης προϋπαρχόντων ορυκτών.

Εμφάνιση και κατανομή

Ο χαλκοπυρίτης είναι ένα φυσικό ορυκτό που είναι ευρέως διαδεδομένο στη φύση. Είναι ορυκτό θειούχου σιδήρου χαλκού με χημικό τύπο CuFeS2. Ο χαλκοπυρίτης βρίσκεται συχνά σε κοιτάσματα μεταλλεύματος που σχετίζονται με άλλα ορυκτά χαλκού, καθώς και με άλλα θειούχα ορυκτά.

Περιστατικό: Ο χαλκοπυρίτης βρίσκεται συνήθως σε ποικίλα γεωλογικά περιβάλλοντα, όπως:

 1. Καταθέσεις φλεβών: Ο χαλκοπυρίτης μπορεί να εμφανιστεί σε φλέβες, οι οποίες είναι στενά, μεταλλοποιημένα κατάγματα σε πετρώματα. Αυτές οι φλέβες μπορούν να σχηματιστούν σε διάφορους τύπους πετρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πυριγενών, μεταμορφωμένων και ιζηματογενών πετρωμάτων.
 2. Κοιτάσματα πορφυρίου: Ο χαλκοπυρίτης συνδέεται συχνά με κοιτάσματα πορφυρίτη χαλκού, τα οποία είναι μεγάλα, χαμηλής ποιότητας κοιτάσματα μεταλλεύματος που συνήθως βρίσκονται σε συνδυασμό με διεισδυτικά πυριγενή πετρώματα. Τα κοιτάσματα πορφυρίτη αποτελούν σημαντική πηγή χαλκού παγκοσμίως.
 3. Ηφαιστειογενές ογκώδες σουλφίδιο (VMS) καταθέσεις: Ο χαλκοπυρίτης μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε Καταθέσεις VMS, τα οποία σχηματίζονται από την καθίζηση θειούχων ορυκτών από καυτά, πλούσια σε μέταλλα υγρά που σχετίζονται με ηφαιστειακή δραστηριότητα.
 4. Ιζηματογενή κοιτάσματα: Ο χαλκοπυρίτης μπορεί να βρεθεί σε ιζηματογενή κοιτάσματα, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων χαλκού που φιλοξενούνται σε ιζήματα, όπου ορυκτά χαλκού εναποτίθενται σε ιζηματογενή πετρώματα, συχνά σε συνδυασμό με στρώματα πλούσια σε οργανικά.

Διανομή: Ο χαλκοπυρίτης βρίσκεται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Μερικές από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής χαλκοπυρίτη περιλαμβάνουν:

 1. χιλή: Η Χιλή είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκοπυρίτη στον κόσμο, με σημαντικά κοιτάσματα που βρίσκονται στα βουνά των Άνδεων.
 2. Περού: Το Περού είναι ένας άλλος σημαντικός παραγωγός χαλκοπυρίτη, με κοιτάσματα που βρίσκονται στα βουνά των Άνδεων.
 3. ΗΠΑ: Κοιτάσματα χαλκοπυρίτη βρίσκονται επίσης σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Αριζόνα, η Μοντάνα και το Νέο Μεξικό.
 4. Canada: Ο Καναδάς έχει σημαντικά κοιτάσματα χαλκοπυρίτη, ιδιαίτερα στη Βρετανική Κολομβία και το Οντάριο.
 5. Australia: Ο χαλκοπυρίτης βρίσκεται σε διάφορα μέρη της Αυστραλίας, όπως το Κουίνσλαντ, η Νέα Νότια Ουαλία και η Νότια Αυστραλία.
 6. Κίνα: Η Κίνα διαθέτει επίσης σημαντικά κοιτάσματα χαλκοπυρίτη, με την παραγωγή να συγκεντρώνεται κυρίως σε περιοχές όπως η Εσωτερική Μογγολία, το Σιντζιάνγκ και το Θιβέτ.
 7. Άλλες χώρες: Ο χαλκοπυρίτης βρίσκεται επίσης σε πολλές άλλες χώρες, όπως το Μεξικό, τη Ρωσία, τη Ζάμπια και το Καζακστάν, μεταξύ άλλων.

Συνολικά, ο χαλκοπυρίτης είναι ευρέως διαδεδομένος στη φύση και είναι μια σημαντική πηγή χαλκού, ο οποίος χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι ταυτοποίησης

Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι ταυτοποίησης του χαλκοπυρίτη:

 1. Χρώμα: Ο χαλκοπυρίτης παρουσιάζει συνήθως ένα ορειχάλκινο-κίτρινο χρώμα, αν και μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως αμαυρωμένη ή ιριδίζουσα επιφάνεια λόγω καιρικές συνθήκες. Το χρώμα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ακαθαρσίες και τις καιρικές συνθήκες.
 2. Λάμψη: Ο χαλκοπυρίτης έχει μεταλλική λάμψη, που μοιάζει με τη λάμψη του γυαλισμένου ορείχαλκου ή του χρυσού. Η ανακλαστική, γυαλιστερή επιφάνεια είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του χαλκοπυρίτη.
 3. συνήθεια κρύσταλλο: Ο χαλκοπυρίτης εμφανίζεται συνήθως ως καλοσχηματισμένοι κρύσταλλοι με τετραγωνικό σχήμα, συχνά με τη μορφή τετραέδρων ή πυριτοέδρων. Μπορεί επίσης να βρεθεί ως ογκώδη, κοκκώδη ή διάσπαρτα αδρανή.
 4. Σκληρότητα: Ο χαλκοπυρίτης έχει σκληρότητα από 3.5 έως 4 στην κλίμακα Mohs, γεγονός που δείχνει ότι είναι σχετικά μαλακός και μπορεί εύκολα να γρατσουνιστεί από σκληρότερα ορυκτά.
 5. Ράβδωση: Η ράβδος του χαλκοπυρίτη είναι συνήθως πρασινωπό-μαύρο έως μαύρο, το οποίο διαφέρει από το ορειχάλκινο-κίτρινο χρώμα του. Αυτή η ράβδωση μπορεί να παρατηρηθεί τρίβοντας το ορυκτό πάνω σε μια πορσελάνινη πλάκα χωρίς υάλωμα και εξετάζοντας το χρώμα που έχει μείνει πίσω.
 6. Διάσπαση και κάταγμα: Ο χαλκοπυρίτης έχει κακή διάσπαση κατά μήκος του επιπέδου {001}, που σημαίνει ότι δεν σπάει κατά μήκος καλά καθορισμένων επιπέδων. Αντίθετα, παρουσιάζει ένα κωνοειδές ή ανομοιόμορφο κάταγμα, που σημαίνει ότι σπάει με μια καμπύλη επιφάνεια που μοιάζει με κέλυφος.
 7. Ειδικό βάρος: Το ειδικό βάρος του χαλκοπυρίτη κυμαίνεται συνήθως από 4.1 έως 4.3, το οποίο είναι σχετικά υψηλό και μπορεί να βοηθήσει στη διάκρισή του από άλλα ορυκτά με παρόμοια εμφάνιση.
 8. Χημικές δοκιμές: Ο χαλκοπυρίτης είναι ένα ορυκτό που περιέχει χαλκό και η περιεκτικότητά του σε χαλκό μπορεί να επιβεβαιωθεί με διάφορες χημικές δοκιμές, όπως η χρήση δοκιμής φλόγας χαλκού ή χημικές αντιδράσεις με οξύ, που μπορεί να παράγουν χαρακτηριστικό πρασινωπό-μπλε χρώμα ή αναβρασμό.
 9. Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD): Η XRD είναι μια συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του χαλκοπυρίτη, καθώς μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κρυσταλλική δομή και τη σύνθεση των ορυκτών του δείγματος. Ο χαλκοπυρίτης έχει μια μοναδική τετραγωνική κρυσταλλική δομή, η οποία μπορεί να ανιχνευθεί με ανάλυση XRD.
 10. Εξέταση με μικροσκόπιο: Η μικροσκοπική εξέταση με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου μπορεί να αποκαλύψει τα ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του χαλκοπυρίτη, όπως η κρυσταλλική του μορφολογία, οπτικές ιδιότητεςκαι συσχετίσεις με άλλα ορυκτά.

Συνολικά, ένας συνδυασμός διαφόρων ορυκτολογικών χαρακτηριστικών και μεθόδων αναγνώρισης, όπως χρώμα, στιλπνότητα, κρυσταλλική συνήθεια, σκληρότητα, ραβδώσεις, διάσπαση και θραύση, ειδικό βάρος, χημικές δοκιμές, XRD και μικροσκοπική εξέταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακριβή αναγνώριση του χαλκοπυρίτη.

Περιοχές Εφαρμογής και Χρήσεων

Ο χαλκοπυρίτης έχει πολλές βιομηχανικές χρήσεις λόγω της περιεκτικότητάς του σε χαλκό και άλλων ιδιοτήτων του. Μερικές από τις κύριες βιομηχανικές χρήσεις του χαλκοπυρίτη περιλαμβάνουν:

 1. Παραγωγή χαλκού: Ο χαλκοπυρίτης είναι η πιο σημαντική πηγή μεταλλεύματος χαλκούκαι χρησιμοποιείται κυρίως για την εξόρυξη χαλκού. Συνήθως υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω σύνθλιψης, λείανσης και επίπλευσης για να διαχωριστούν τα ορυκτά χαλκού από τα ορυκτά γάγγας. Ο εξαγόμενος χαλκός μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών καλωδιώσεων, υδραυλικών, ηλεκτρονικών και δομικών υλικών.
 2. Παραγωγή κράματος μετάλλων: Ο χαλκοπυρίτης χρησιμοποιείται μερικές φορές ως πηγή χαλκού στην παραγωγή μεταλλικών κραμάτων. Ο χαλκός είναι κράμα με άλλα μέταλλα, όπως ο ψευδάργυρος, νικέλιο, να κασσίτερος, για τη δημιουργία κραμάτων με επιθυμητές ιδιότητες, όπως βελτιωμένη αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και αντοχή στη θερμότητα. Αυτά τα κράματα χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική και η ηλεκτρονική.
 3. Παραγωγή θειικού οξέος: Ο χαλκοπυρίτης περιέχει θείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή θείου για την παραγωγή θειικού οξέος, το οποίο είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο χημικό σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες. Το θειικό οξύ χρησιμοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων, βαφών, απορρυπαντικών και άλλων χημικών ουσιών, καθώς και στη βιομηχανία εξόρυξης για την έκπλυση μετάλλων από μεταλλεύματα.
 4. Πολύτιμος λίθος και κοσμήματα: Αν και ο χαλκοπυρίτης δεν είναι ένας κοινός πολύτιμος λίθος, μερικές φορές κόβεται και γυαλίζεται για χρήση σε κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα. Η μεταλλική λάμψη και το διακριτικό ορειχάλκινο-κίτρινο χρώμα του χαλκοπυρίτη μπορούν να τον κάνουν έναν ελκυστικό πολύτιμο λίθο για συλλέκτες ή για χρήση σε μοναδικά σχέδια κοσμημάτων.
 5. Ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς: Ο χαλκοπυρίτης χρησιμοποιείται επίσης σε έρευνες και επιστημονικές μελέτες, ιδιαίτερα στους τομείς του ορυκτολογία, γεωχημεία και επιστήμη υλικών. Η μοναδική κρυσταλλική δομή, οι ιδιότητες και η συμπεριφορά του υπό διαφορετικές συνθήκες το καθιστούν πολύτιμο ορυκτό για τη μελέτη διαφόρων γεωλογικών και χημικών διεργασιών.

Συνολικά, ο χαλκοπυρίτης είναι ένα σημαντικό βιομηχανικό ορυκτό λόγω της περιεκτικότητάς του σε χαλκό και άλλων ιδιοτήτων του και βρίσκει διάφορες εφαρμογές σε βιομηχανίες που κυμαίνονται από τη μεταλλουργία έως τα χημικά, τους πολύτιμους λίθους και την επιστημονική έρευνα.

Περίληψη βασικών σημείων

 • Ο χαλκοπυρίτης είναι ένα ορυκτό που είναι η πιο σημαντική πηγή μεταλλεύματος χαλκού.
 • Έχει ένα ορειχάλκινο-κίτρινο χρώμα, μεταλλική λάμψη και εμφανίζεται συνήθως ως καλοσχηματισμένοι κρύσταλλοι με τετραγωνικό σχήμα.
 • Ο χαλκοπυρίτης έχει σκληρότητα 3.5 έως 4 στην κλίμακα Mohs, μια ράβδωση που είναι πρασινωπό-μαύρη έως μαύρη και ειδικό βάρος που κυμαίνεται από 4.1 έως 4.3.
 • Ο χαλκοπυρίτης χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή χαλκού, καθώς περιέχει χαλκό ως κύριο συστατικό και υφίσταται επεξεργασία για την εξαγωγή χαλκού για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών καλωδιώσεων, των υδραυλικών, των ηλεκτρονικών και των δομικών υλικών.
 • Ο χαλκοπυρίτης χρησιμοποιείται επίσης ως πηγή θείου για την παραγωγή θειικού οξέος, στην παραγωγή κραμάτων μετάλλων, ως πολύτιμοι λίθοι και κοσμήματα, σε μεταφυσικές και θεραπευτικές πρακτικές και σε έρευνες και επιστημονικές μελέτες.
 • Οι μέθοδοι αναγνώρισης του χαλκοπυρίτη περιλαμβάνουν χρώμα, λάμψη, κρυσταλλική συνήθεια, σκληρότητα, ραβδώσεις, διάσπαση και θραύση, ειδικό βάρος, χημικές δοκιμές, περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) και μικροσκοπική εξέταση.

αναφορές

 • Mindat.org. (2019). Βορνίτης: Πληροφορίες για τα ορυκτά, δεδομένα και τοποθεσίες.. [σε απευθείας σύνδεση] Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.mindat.org/min-727.html [Πρόσβαση στις 4 Μαρ. 2019].
 • Handbookofmineralogy.org. (2019). Εγχειρίδιο Ορυκτολογίας. [σε απευθείας σύνδεση] Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.handbookofmineralogy.org [Πρόσβαση στις 4 Μαρ. 2019].