Τα διαμάντια είναι ένας από τους πιο πολύτιμους και πολύτιμους πολύτιμους λίθους στον κόσμο, γνωστοί για την εξαιρετική σκληρότητα, τη λάμψη και την αντοχή τους. Σχηματίζονται βαθιά μέσα στη γη για εκατομμύρια χρόνια κάτω από έντονη θερμότητα και πίεση και συνήθως βρίσκονται σε κιμπερλίτης σωλήνες ή προσχώσεις καταθέσεις.

Η σημασία των διαμαντιών έγκειται στην ευρεία χρήση τους σε διάφορες βιομηχανίες. Στη βιομηχανία κοσμημάτων, τα διαμάντια εκτιμώνται ιδιαίτερα για την ομορφιά και τη σπανιότητά τους, και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εκπληκτικών κομματιών κοσμημάτων υψηλής ποιότητας. Η αξία ενός διαμαντιού καθορίζεται από τα περίφημα «4 Cs» – βάρος καρατίων, χρώμα, διαύγεια και κοπή.

Τα διαμάντια χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στον βιομηχανικό τομέα για τις μοναδικές φυσικές τους ιδιότητες, όπως η εξαιρετική σκληρότητα και η θερμική τους αγωγιμότητα. Χρησιμοποιούνται σε εργαλεία κοπής, γυαλιστικά λειαντικά και ως ψύκτρες σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Εκτός από τις αισθητικές και βιομηχανικές χρήσεις τους, τα διαμάντια έχουν επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Το εμπόριο και οι επενδύσεις διαμαντιών είναι μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με μεγάλα κέντρα διαμαντιών που βρίσκονται σε πόλεις όπως η Αμβέρσα, το Ντουμπάι και η Βομβάη.

Συνολικά, τα διαμάντια εκτιμώνται ιδιαίτερα και είναι σημαντικά σε πολλούς κλάδους, γεγονός που τα καθιστά κρίσιμο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας.

Σχέση: Forsterite, φλογόπιτα, pyrope, diopside, ιλμενίτης (κιμπερλίτης σωλήνες); ιλμενίτης, λυχνίτης, ρουτίλιο, brookite, ανατάση, αιματίτης, μαγνητίτης, είδος πολύτιμου λίθου, χρυσοι, ζιρκονίτης, τοπάζι (τοποθέτες).

Εξήγηση για το πώς σχηματίζονται τα διαμάντια

Τα διαμάντια σχηματίζονται βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης, περίπου 140-190 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης. Ο σχηματισμός διαμαντιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας και χημικής σύστασης.

Τα διαμάντια σχηματίζονται από άτομα άνθρακα που υπόκεινται σε έντονη θερμότητα και πίεση. Η υψηλή πίεση δημιουργείται συνήθως από το βάρος του υπερκείμενου βράχου και των ιζημάτων και η υψηλή θερμοκρασία προκαλείται από την εσωτερική θερμότητα της Γης.

Η διαδικασία σχηματισμού διαμαντιών ξεκινά όταν υλικά πλούσια σε άνθρακα, όπως η οργανική ύλη ή το διοξείδιο του άνθρακα, υποβάλλονται σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Αυτό προκαλεί τη σύνδεση των ατόμων άνθρακα μεταξύ τους σε μια κρυσταλλική δομή, σχηματίζοντας κρυστάλλους διαμαντιών.

Αυτοί οι κρύσταλλοι διαμαντιών μεταφέρονται στη συνέχεια στην επιφάνεια της Γης μέσω ηφαιστειακών εκρήξεων. Τα διαμάντια μεταφέρονται σε ηφαιστειακό μάγμα, το οποίο ψύχεται και στερεοποιείται για να σχηματιστεί πυριγενή πετρώματα. Αυτοί βράχους, που ονομάζονται κιμπερλίτες ή λαμπροΐτες, περιέχουν διαμάντια στην ακατέργαστη μορφή τους.

Εκτός από τις ηφαιστειακές εκρήξεις, τα διαμάντια μπορούν επίσης να έρθουν στην επιφάνεια μέσω της διάβρωσης και καιρικές συνθήκες υφιστάμενων σωλήνων κιμπερλίτη ή αλλουβιακών αποθέσεων. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι διαδικασίες εκθέτουν τα πετρώματα που φέρουν διαμάντια και τα καθιστούν προσβάσιμα για εξόρυξη.

Συνολικά, ο σχηματισμός διαμαντιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει για εκατομμύρια χρόνια βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης. Τα διαμάντια που προκύπτουν εκτιμώνται ιδιαίτερα για τη σπανιότητα, την ομορφιά και την αντοχή τους, καθιστώντας τα έναν από τους πιο πολύτιμους και περιζήτητους πολύτιμους λίθους στον κόσμο.

Το γεωλογικό σκηνικό του σχηματισμού διαμαντιών

Τα διαμάντια σχηματίζονται βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης κάτω από συγκεκριμένες γεωλογικές συνθήκες. Το γεωλογικό περιβάλλον για το σχηματισμό διαμαντιών συνδέεται συνήθως με περιοχές του μανδύα της Γης που έχουν υποστεί υψηλή πίεση και θερμοκρασία για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Τα διαμάντια βρίσκονται συνήθως σε δύο γεωλογικά περιβάλλοντα: σωλήνες κιμπερλίτη και προσχωσιγενείς αποθέσεις. Οι σωλήνες Kimberlite είναι κάθετες κυλινδρικές κατασκευές που προέρχονται από τον μανδύα της Γης και εκτείνονται μέσω του φλοιού της Γης. Αυτοί οι σωλήνες σχηματίζονται όταν το μάγμα και άλλο υλικό από τον μανδύα ανεβαίνουν στην επιφάνεια μέσω ηφαιστειακών εκρήξεων. Το μάγμα περιέχει διαμάντια που σχηματίστηκαν βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης. Με την πάροδο του χρόνου, οι σωλήνες κιμπερλίτη διαβρώνονται και απελευθερώνουν διαμάντια, τα οποία γίνονται διαθέσιμα για εξόρυξη.

Από την άλλη πλευρά, οι αλλουβιακές αποθέσεις σχηματίζονται από τη διάβρωση και τη διάβρωση των υπαρχόντων σωλήνων κιμπερλίτη. Με την πάροδο του χρόνου, το υλικό από τους σωλήνες μεταφέρεται με νερό ή άλλες φυσικές διεργασίες σε κοντινά ποτάμια, ρυάκια ή ακτές των ωκεανών. Καθώς το υλικό κατακάθεται, το βαρύ ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων των διαμαντιών, συγκεντρώνονται σε αλλουβιακές αποθέσεις.

Οι γεωλογικές συνθήκες που απαιτούνται για το σχηματισμό διαμαντιών περιλαμβάνουν υψηλή πίεση, υψηλή θερμοκρασία και πηγή άνθρακα. Η υψηλή πίεση δημιουργείται συνήθως από το βάρος του υπερκείμενου βράχου και των ιζημάτων και η υψηλή θερμοκρασία προκαλείται από την εσωτερική θερμότητα της Γης. Η πηγή άνθρακα μπορεί να προέρχεται από οργανική ύλη ή διοξείδιο του άνθρακα.

Συνολικά, το γεωλογικό περιβάλλον για τον σχηματισμό διαμαντιών είναι πολύπλοκο και απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες. Τα διαμάντια που προκύπτουν εκτιμώνται ιδιαίτερα για τη σπανιότητα και την ομορφιά τους, καθιστώντας τα έναν από τους πιο περιζήτητους πολύτιμους λίθους στον κόσμο.

Η διαδικασία σχηματισμού διαμαντιών

Η διαδικασία σχηματισμού διαμαντιών είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που λαμβάνει χώρα βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης. Ο σχηματισμός διαμαντιών απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας και χημικής σύστασης.

Η διαδικασία ξεκινά με την παρουσία υλικών πλούσιων σε άνθρακα, όπως οργανική ύλη ή διοξείδιο του άνθρακα, που υπόκεινται σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης. Η υψηλή πίεση δημιουργείται συνήθως από το βάρος του υπερκείμενου βράχου και των ιζημάτων και η υψηλή θερμοκρασία προκαλείται από την εσωτερική θερμότητα της Γης.

Κάτω από αυτές τις ακραίες συνθήκες, τα άτομα άνθρακα μέσα στα υλικά συνδέονται μεταξύ τους σε μια κρυσταλλική δομή, σχηματίζοντας κρυστάλλους διαμαντιών. Αυτοί οι κρύσταλλοι μπορεί να χρειαστούν εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν.

Μόλις σχηματιστούν τα διαμάντια, μπορεί να μεταφερθούν στην επιφάνεια της Γης μέσω ηφαιστειακών εκρήξεων. Τα διαμάντια μεταφέρονται σε ηφαιστειακό μάγμα, το οποίο ψύχεται και στερεοποιείται σχηματίζοντας πυριγενή πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα, που ονομάζονται κιμπερλίτες ή λαμπροΐτες, περιέχουν διαμάντια στην ακατέργαστη μορφή τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα διαμάντια μπορούν επίσης να έρθουν στην επιφάνεια μέσω της διάβρωσης και της διάβρωσης των υπαρχόντων σωλήνων κιμπερλίτη ή αλλουβιακών αποθέσεων. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι διαδικασίες εκθέτουν τα πετρώματα που φέρουν διαμάντια και τα καθιστούν προσβάσιμα για εξόρυξη.

Συνολικά, η διαδικασία σχηματισμού διαμαντιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει για εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χρόνια κάτω από συγκεκριμένες γεωλογικές συνθήκες. Τα διαμάντια που προκύπτουν εκτιμώνται ιδιαίτερα για τη σπανιότητα, την ομορφιά και την αντοχή τους, καθιστώντας τα έναν από τους πιο πολύτιμους και περιζήτητους πολύτιμους λίθους στον κόσμο.

Οι δύο κύριες διαδικασίες με τις οποίες σχηματίζονται τα διαμάντια

Υπάρχουν δύο κύριες διαδικασίες με τις οποίες σχηματίζονται τα διαμάντια: η διαδικασία του μανδύα και η διαδικασία της βύθισης.

 1. Διαδικασία μανδύα: Αυτή είναι η πιο κοινή διαδικασία σχηματισμού διαμαντιών. Τα διαμάντια σχηματίζονται βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης, περίπου 140-190 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Η υψηλή πίεση δημιουργείται συνήθως από το βάρος του υπερκείμενου βράχου και των ιζημάτων και η υψηλή θερμοκρασία προκαλείται από την εσωτερική θερμότητα της Γης. Κάτω από αυτές τις ακραίες συνθήκες, τα άτομα άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους σε μια κρυσταλλική δομή, σχηματίζοντας κρυστάλλους διαμαντιών. Αυτοί οι κρύσταλλοι διαμαντιών μεταφέρονται στη συνέχεια στην επιφάνεια της Γης μέσω ηφαιστειακών εκρήξεων και βρίσκονται σε σωλήνες κιμπερλίτη ή λαμπροΐτες.
 2. Διαδικασία καταβύθισης: Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την ανακύκλωση του ωκεάνιου φλοιού στον μανδύα της Γης μέσω της διαδικασίας της βύθισης, όπου μια τεκτονική πλάκα ωθείται κάτω από μια άλλη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, υλικό πλούσιο σε άνθρακα από την πλάκα υποβίβασης μπορεί να ενσωματωθεί στον μανδύα. Κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία, αυτό το υλικό μπορεί να σχηματίσει κρυστάλλους διαμαντιών. Τα διαμάντια που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται συνήθως με τη μορφή μικροσκοπικών κρυστάλλων μέσα σε βράχους που φέρονται στην επιφάνεια της Γης μέσω ηφαιστειακών εκρήξεων.

Και οι δύο αυτές διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό διαμαντιών, αλλά η διαδικασία του μανδύα είναι πολύ πιο κοινή και παράγει τη συντριπτική πλειοψηφία των διαμαντιών στον κόσμο.

Ο ρόλος της πίεσης και της θερμοκρασίας στο σχηματισμό διαμαντιών

Ο ρόλος της πίεσης και της θερμοκρασίας είναι καθοριστικός στον σχηματισμό των διαμαντιών. Τα διαμάντια σχηματίζονται βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης, όπου η πίεση και η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλές. Οι συνθήκες που απαιτούνται για το σχηματισμό διαμαντιών περιλαμβάνουν υψηλή πίεση, υψηλή θερμοκρασία και πηγή άνθρακα.

Η πίεση είναι ένα μέτρο της δύναμης που ασκείται σε ένα αντικείμενο ανά μονάδα επιφάνειας. Στον μανδύα, η πίεση μπορεί να φτάσει έως και τις 725,000 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα (50,000 ατμόσφαιρες), που είναι περισσότερο από 120,000 φορές την ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της θάλασσας. Η υψηλή πίεση στο μανδύα κάνει τα άτομα άνθρακα να συνδέονται μεταξύ τους σε μια κρυσταλλική δομή, σχηματίζοντας κρυστάλλους διαμαντιών.

Η θερμοκρασία είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας στο σχηματισμό διαμαντιών. Η θερμοκρασία του μανδύα μπορεί να φτάσει έως και τους 2,200 βαθμούς Κελσίου (3,992 βαθμούς Φαρενάιτ). Η υψηλή θερμοκρασία κάνει τα άτομα άνθρακα να γίνονται πιο κινητά και τους επιτρέπει να συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν κρυστάλλους διαμαντιών.

Ο συνδυασμός υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας δημιουργεί ένα σταθερό περιβάλλον για το σχηματισμό διαμαντιών. Τα άτομα άνθρακα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σε μια σφιχτά συσκευασμένη δομή, σχηματίζοντας ένα κρυσταλλικό πλέγμα. Αυτή η δομή πλέγματος είναι που δίνει στα διαμάντια τις μοναδικές φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, όπως η εξαιρετική σκληρότητα, η υψηλή θερμική αγωγιμότητα και ο υψηλός δείκτης διάθλασης.

Συνολικά, ο ρόλος της πίεσης και της θερμοκρασίας στο σχηματισμό διαμαντιών είναι κρίσιμος. Χωρίς τις ακραίες συνθήκες που βρέθηκαν βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης, τα διαμάντια δεν θα σχηματίζονταν. Τα διαμάντια που προκύπτουν εκτιμώνται ιδιαίτερα για τη σπανιότητα και την ομορφιά τους, καθιστώντας τα έναν από τους πιο πολύτιμους και περιζήτητους πολύτιμους λίθους στον κόσμο.

Η διαδικασία της κρυστάλλωσης και της ανάπτυξης διαμαντιών

Η κρυστάλλωση και η ανάπτυξη του διαμαντιού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 1. Πυρήνωση: Ο σχηματισμός διαμαντιών ξεκινά με τη δημιουργία πυρήνων κρυστάλλων διαμαντιών. Αυτό συμβαίνει όταν τα άτομα άνθρακα στον μανδύα ενώνονται και συνδέονται σε μια κρυσταλλική δομή. Η διαδικασία της πυρήνωσης είναι τυχαία και μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στον μανδύα όπου οι συνθήκες είναι κατάλληλες για σχηματισμό διαμαντιών.
 2. Ανάπτυξη: Μόλις σχηματιστεί ένας πυρήνας διαμαντιού, αρχίζει να αναπτύσσεται καθώς προστίθενται επιπλέον άτομα άνθρακα στο κρυσταλλικό πλέγμα. Τα άτομα άνθρακα μεταφέρονται στον αναπτυσσόμενο κρύσταλλο διαμαντιού μέσω του μανδύα με την κίνηση ρευστών ή λιωμένου βράχου. Καθώς το διαμάντι μεγαλώνει, γίνεται μεγαλύτερο και πιο περίπλοκο, με πρόσθετα άτομα άνθρακα να συνδέονται με το υπάρχον κρυσταλλικό πλέγμα.
 3. Μεταφορά μανδύα: Μόλις το διαμάντι μεγαλώσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, μπορεί να μεταφερθεί στην επιφάνεια της Γης μέσω ηφαιστειακών εκρήξεων. Τα διαμάντια μεταφέρονται σε ηφαιστειακό μάγμα, το οποίο ψύχεται και στερεοποιείται σχηματίζοντας πυριγενή πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα, που ονομάζονται κιμπερλίτες ή λαμπροΐτες, περιέχουν διαμάντια στην ακατέργαστη μορφή τους.
 4. Καιρικές συνθήκες και διάβρωση: Με την πάροδο του χρόνου, τα πετρώματα που φέρουν διαμάντια εκτίθενται στην επιφάνεια λόγω των καιρικών συνθηκών και της διάβρωσης. Στη συνέχεια, τα διαμάντια εξάγονται μέσω εξόρυξης και υποβάλλονται σε επεξεργασία για να πωληθούν ως πολύτιμοι λίθοι.

Ο ρυθμός ανάπτυξης των διαμαντιών είναι πολύ αργός, συνήθως μόνο μερικά μικρόμετρα το χρόνο. Αυτός ο αργός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται στη χαμηλή συγκέντρωση άνθρακα στο μανδύα και στη δυσκολία μεταφοράς άνθρακα στον αναπτυσσόμενο κρύσταλλο διαμαντιών. Τα διαμάντια που προκύπτουν εκτιμώνται ιδιαίτερα για τη σπανιότητα και την ομορφιά τους, καθιστώντας τα έναν από τους πιο πολύτιμους και περιζήτητους πολύτιμους λίθους στον κόσμο.

Χημικές ιδιότητες του διαμαντιού

Το διαμάντι είναι ένα φυσικό ορυκτό που αποτελείται από άτομα άνθρακα διατεταγμένα σε μια κρυσταλλική δομή πλέγματος. Ως αποτέλεσμα, έχει μια σειρά από μοναδικές χημικές ιδιότητες, όπως:

 1. Σκληρότητα: Το διαμάντι είναι η σκληρότερη γνωστή φυσική ουσία, με βαθμολογία 10 στην κλίμακα σκληρότητας Mohs. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γρατσουνιστεί ή να καταστραφεί από οποιοδήποτε άλλο υλικό εκτός από άλλο διαμάντι.
 2. Υψηλό σημείο τήξης: Το διαμάντι έχει πολύ υψηλό σημείο τήξης γύρω στους 3,500 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας το εξαιρετικά ανθεκτικό στη θερμότητα και το θερμικό σοκ.
 3. Χημική σταθερότητα: Το διαμάντι είναι εξαιρετικά χημικά σταθερό και δεν αντιδρά με τις περισσότερες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των οξέων και των βάσεων. Αυτή η ιδιότητα το καθιστά ιδανικό υλικό για χρήση σε σκληρά ή διαβρωτικά περιβάλλοντα.
 4. Χαμηλή αντιδραστικότητα: Το διαμάντι είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και της θερμότητας και δεν αντιδρά με πολλά άλλα στοιχεία ή ενώσεις.
 5. Διαθλαστικότητα: Το διαμάντι έχει υψηλό δείκτη διάθλασης, που σημαίνει ότι λυγίζει και επιβραδύνει το φως περισσότερο από τα περισσότερα άλλα υλικά. Αυτή η ιδιότητα δίνει στο διαμάντι τη χαρακτηριστική του λάμψη και λάμψη.
 6. Περιεκτικότητα σε άνθρακα: Το διαμάντι αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από άνθρακα, με ίχνη άλλων στοιχείων όπως άζωτο και βόριο. Αυτή η υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα δίνει στο διαμάντι τις μοναδικές του ιδιότητες και το καθιστά έναν από τους πιο πολύτιμους και περιζήτητους πολύτιμους λίθους στον κόσμο.

Συνολικά, οι μοναδικές χημικές ιδιότητες του διαμαντιού το καθιστούν πολύτιμο υλικό για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και εμπορικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων κοπής και στίλβωσης, ηλεκτρονικών ειδών, κοσμημάτων και επιστημονικής έρευνας.

Φυσικές ιδιότητες του διαμαντιού

Χρώμα Άχρωμο, ανοιχτό κίτρινο έως βαθύ κίτρινο, καφέ, λευκό, μπλε-λευκό. λιγότερο συχνά σε πορτοκαλί, ροζ, πράσινα, μπλε, κόκκινα, γκρι έως μαύρο.
Ράβδωση Άχρωμος
Λάμψη Αδαμαντινό έως λιπαρό
Διαφάνεια Διαφανές, Ημιδιαφανές, Αδιαφανές
Σχίσιμο 111 τέλειο σε τέσσερις κατευθύνσεις
Διαφυσικότητα Διαφανές έως υποδιαφανές έως ημιδιαφανές
Mohs σκληρότητα 10
Ειδική βαρύτητα 3.52 ± 0.01
Διαγνωστικές ιδιότητες Σκληρότητα, θερμική αγωγιμότητα, κρυσταλλική μορφή, δείκτης διάθλασης, διασπορά.
Σύστημα κρυστάλλου Ισομετρική
Επιμονή Εύθραυστος
Κάταγμα Ανώμαλο/Ανομοιόμορφο
Πυκνότητα 3.5 – 3.53 g/cm3 (Μετρήθηκε) 3.515 g/cm3 (Υπολογισμένο)

Οπτικές ιδιότητες του διαμαντιού

Το Diamond διαθέτει μια σειρά από μοναδικά οπτικές ιδιότητες που το καθιστούν έναν από τους πιο πολύτιμους πολύτιμους λίθους στον κόσμο. Μερικές από αυτές τις ιδιότητες περιλαμβάνουν:

 1. Λαμπρότητα: Το διαμάντι έχει υψηλό δείκτη διάθλασης, που σημαίνει ότι λυγίζει και επιβραδύνει το φως περισσότερο από τα περισσότερα άλλα υλικά. Αυτή η ιδιότητα δίνει στο διαμάντι τη χαρακτηριστική του λάμψη και λάμψη, η οποία εκτιμάται ιδιαίτερα στα κοσμήματα.
 2. Διασπορά: Το διαμάντι έχει επίσης υψηλή διασπορά, που σημαίνει ότι διασπά το λευκό φως στα συστατικά του χρώματα, δημιουργώντας ένα εφέ που μοιάζει με ουράνιο τόξο, γνωστό ως φωτιά.
 3. Διαφάνεια: Το διαμάντι είναι διαφανές στο ορατό φως, που σημαίνει ότι επιτρέπει στο φως να περάσει μέσα από αυτό χωρίς να το διασκορπίσει ή να το απορροφήσει. Αυτή η ιδιότητα εκτιμάται ιδιαίτερα στους πολύτιμους λίθους και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το διαμάντι είναι τόσο δημοφιλής επιλογή για κοσμήματα.
 4. Λάμψη: Το διαμάντι έχει υψηλή λάμψη, που σημαίνει ότι αντανακλά το φως με πολύ γυαλιστερό και γυαλιστερό τρόπο. Αυτή η ιδιότητα δίνει στο διαμάντι την ομαλή, γυάλινη εμφάνισή του και το καθιστά πολύτιμο σε κοσμήματα και άλλες διακοσμητικές εφαρμογές.
 5. birefringence: Το διαμάντι είναι διπλοδιαθλαστικό, που σημαίνει ότι έχει διαφορετικούς δείκτες διάθλασης σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οπτικών εφέ, όπως ο διπλασιασμός ή ο διαχωρισμός των εικόνων.

Συνολικά, οι οπτικές ιδιότητες του διαμαντιού το καθιστούν έναν από τους πιο όμορφους και πολύτιμους πολύτιμους λίθους στον κόσμο. Η λάμψη, η φωτιά και η λάμψη του, σε συνδυασμό με την αντοχή και τη σπανιότητά του, το έχουν κάνει σύμβολο αγάπης και αφοσίωσης και ένα πολύτιμο αγαθό για αιώνες.

Περιστατικό

Τα διαμάντια βρίσκονται σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο, όπως:

 1. Σωλήνες Kimberlite: Η πλειοψηφία των διαμαντιών σχηματίζεται σε σωλήνες κιμπερλίτη, οι οποίοι είναι ηφαιστειογενείς σωλήνες που φέρνουν διαμάντια και άλλα ορυκτά στην επιφάνεια της Γης. Οι σωλήνες Kimberlite βρίσκονται συνήθως σε αρχαίους κράτωνες ή σταθερές ηπειρωτικές περιοχές και συχνά συνδέονται με πηγές μανδύα με βαθιά ρίζα.
 2. Λαμπροΐτες: Τα διαμάντια μπορούν επίσης να βρεθούν σε λαμπροΐτες, οι οποίοι είναι παρόμοιοι με τον κιμπερλίτη, αλλά συνήθως συνδέονται με νεότερες, λιγότερο σταθερές γεωλογικές περιοχές.
 3. Προσχωσιγενή κοιτάσματα: Μερικά διαμάντια διαβρώνονται από τα πετρώματα της αρχικής πηγής τους και μεταφέρονται προς τα κάτω από ποτάμια και ρυάκια, όπου μπορούν να συσσωρευτούν σε αλλουβιακές αποθέσεις. Προσχωσιγενή κοιτάσματα διαμαντιών μπορούν να βρεθούν σε κοίτες ποταμών, παραλίες και άλλα ιζηματογενή περιβάλλοντα.
 4. Θαλάσσια κοιτάσματα: Τα διαμάντια μπορούν επίσης να βρεθούν σε θαλάσσια κοιτάσματα, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές της Αφρικής, όπου διαβρώνονται από τα χερσαία κοιτάσματα και μεταφέρονται στα ανοικτά από τα ποτάμια και τα ωκεάνια ρεύματα.

Συνολικά, η εμφάνιση διαμαντιών συνδέεται στενά με τη γεωλογική ιστορία και την τεκτονική δραστηριότητα μιας περιοχής, καθώς και με τη συγκεκριμένη ορυκτολογία και χημεία του μανδύα της Γης. Επειδή το διαμάντι είναι ένα σπάνιο και πολύτιμο ορυκτό, βρίσκεται συνήθως σε σχετικά μικρά και μεμονωμένα κοιτάσματα, συχνά σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές του κόσμου.

Περιοχή χρήσεων

Βιομηχανικά διαμάντια

Τα βιομηχανικά διαμάντια παράγονται συνθετικά ή αφαιρούνται από φυσικά κοιτάσματα. Χρησιμοποιείται ως κόφτης για βιομηχανική χρήση. Γενικά, τα βιομηχανικά διαμάντια έχουν ακανόνιστο σχήμα και είναι ελαττωματικά. Είναι πολύ σημαντικά στη σύγχρονη επεξεργασία και εξόρυξη μετάλλων. Βρίσκονται φυσικά σε τρεις ποικιλίες. Αυτά είναι τα μπάλα, το μπορτ και το Καρμπονάδο.

Μπάλα αποτελούνται από σφαιρικές μάζες μικρών κρυστάλλων διαμαντιών. Ο Μπάλας είναι εξαιρετικά σκληρός, σκληρός και δύσκολα χωρίζεται. Οι κύριες πηγές είναι η Βραζιλία και η Νότια Αφρική. Το βραζιλιάνικο μέλι λέγεται ότι είναι πιο δύσκολο.

Bort είναι ένα γκρίζο έως μαύρο μεγάλο διαμάντι που προκαλείται από εγκλείσματα και ακαθαρσίες. Η οπή γεώτρησης αποτελείται κατά μέσο όρο από 20 μέσες στρογγυλές πέτρες και χρησιμοποιείται σε τρυπάνια με διαμάντια. Ο χάλυβας σύνθλιψης, το διαμάντι χαμηλότερης ποιότητας, συνθλίβεται σε κονιάματα χάλυβα και ταξινομείται σε λειαντικές πέτρες διαφόρων μεγεθών. Το 75 τοις εκατό του παγκόσμιου μπορντού προέρχεται από το Κονγκό. Η κύρια χρήση του είναι στην κατασκευή τροχών λείανσης για το ακόνισμα εργαλείων κοπής μετάλλων από καρβίδιο με τσιμέντο, αλλά και ως χαλαροί κόκκοι σε λάδι ή νερό που αιωρούνται για λείανση και στίλβωση.

Carbonado, γνωστό εμπορικά ως άνθρακας, είναι μαύρο αδιαφανές διαμάντι. Είναι σκληρό σαν κρυσταλλωμένο διαμάντι αλλά λιγότερο εύθραυστο και έχει χαμηλότερο ειδικό βάρος (3,51 έως 3,29) καθώς η δομή του είναι ελαφρώς πορώδης. Το Carbonado δεν έχει ιδιότητες απελευθέρωσης και επομένως είναι πολύτιμο για χρήση σε διαμαντένια εργαλεία. Γενικά παρατηρείται σε μικρές μάζες σε γυαλιστερά βότσαλα στη Μπαΐα, τη Βραζιλία και το Βόρνεο, αλλά βρίσκεται επίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Σιβηρία. Τρυπάνια πυρήνα βράχου, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην εξερεύνηση νέων αποθέματα ορυκτών, κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση διαμαντιών γύρω από μια κοίλη μεταλλική κεφαλή τρυπανιού.

Το διαμάντι είναι πολύτιμος λίθος

Το πιο δημοφιλές πέτρινο διαμάντι στον κόσμο. Αντανακλά ένα υψηλό ποσοστό του φωτός πάνω του. Καθώς το λευκό φως περνά μέσα από ένα διαμάντι, αυτή η υψηλή διασπορά προκαλεί το φως αυτό να πέσει στα χρώματα των συστατικών. Η διασπορά είναι αυτή που επιτρέπει στο πρίσμα να διαχωρίσει το λευκό φως στα χρώματα του φάσματος.

Διανομή

Τα διαμάντια βρίσκονται σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά η κατανομή των κοιτασμάτων διαμαντιών είναι εξαιρετικά άνιση. Η πλειοψηφία των διαμαντιών παράγεται σε λίγες μόνο χώρες, όπως:

 1. Ρωσία: Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός διαμαντιών στον κόσμο, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της να προέρχεται από την περιοχή Yakutia στη βορειοανατολική Σιβηρία.
 2. Μποτσουάνα: Η Μποτσουάνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός διαμαντιών στον κόσμο, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της να προέρχεται από τα ορυχεία Orapa και Jwaneng.
 3. Καναδάς: Ο Καναδάς είναι σημαντικός παραγωγός διαμαντιών, με τα κύρια ορυχεία του να βρίσκονται στα Βορειοδυτικά Εδάφη και στο Οντάριο.
 4. Αυστραλία: Η Αυστραλία είναι σημαντικός παραγωγός διαμαντιών, με τα κύρια ορυχεία της να βρίσκονται στη Δυτική Αυστραλία και στη Βόρεια Επικράτεια.
 5. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Η ΛΔΚ είναι σημαντικός παραγωγός διαμαντιών, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της να προέρχεται από τις επαρχίες Kasai και Kasaï-Oriental.

Άλλες χώρες που παράγουν μικρότερες ποσότητες διαμαντιών περιλαμβάνουν την Αγκόλα, τη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια, τη Βραζιλία και την Ινδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής διαμαντιών ελέγχεται από μικρό αριθμό εταιρειών, οι οποίες είχαν ιστορικά σημαντική επιρροή στην παγκόσμια αγορά διαμαντιών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια ώθηση για μεγαλύτερη διαφάνεια και ηθική προμήθεια στη βιομηχανία διαμαντιών, με προσπάθειες προώθησης του θεμιτού εμπορίου και των βιώσιμων πρακτικών στην εξόρυξη και τη διανομή διαμαντιών.

Εξερεύνηση και εξόρυξη διαμαντιών

Η εξερεύνηση και η εξόρυξη διαμαντιών περιλαμβάνουν μια σειρά από πολύπλοκες διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό, την εξαγωγή και την επεξεργασία πετρωμάτων που φέρουν διαμάντια από τον φλοιό της Γης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα στάδια, όπως:

 1. Γεωλογική έρευνα: Το πρώτο βήμα στην εξερεύνηση διαμαντιών είναι η διεξαγωγή γεωλογικής έρευνας για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων διαμαντιών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση γεωλογικών δεδομένων, όπως η σύνθεση των πετρωμάτων, του εδάφους και των ιζημάτων, καθώς και των γεωφυσικών ιδιοτήτων της περιοχής.
 2. Έρευνα: Μόλις εντοπιστούν πιθανά κοιτάσματα διαμαντιών, το επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση. Αυτό περιλαμβάνει τη φυσική εξέταση της τοποθεσίας για να αναζητηθούν σημάδια πετρωμάτων που φέρουν διαμάντια, όπως πετρώματα κιμπερλίτης ή λαμπροΐτης.
 3. Διάτρηση: Μετά την αναζήτηση, το επόμενο βήμα είναι η γεώτρηση. Αυτό περιλαμβάνει τη διάνοιξη γεωτρήσεων στο έδαφος για τη συλλογή δειγμάτων πετρωμάτων για ανάλυση. Η διαδικασία διάτρησης μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, αλλά είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του μεγέθους, του σχήματος και της ποιότητας των κοιτασμάτων διαμαντιών.
 4. Εξόρυξη: Εάν τα αποτελέσματα της γεώτρησης υποδεικνύουν την παρουσία πετρωμάτων που φέρουν διαμάντια, το επόμενο βήμα είναι η εξόρυξη. Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι εξόρυξης διαμαντιών: η εξόρυξη ανοιχτού λάκκου και η υπόγεια εξόρυξη. Η εξόρυξη ανοιχτού λάκκου περιλαμβάνει την εκσκαφή μεγάλων ανοιχτών κοιλωμάτων για την εξόρυξη των πετρωμάτων που φέρουν διαμάντια, ενώ η υπόγεια εξόρυξη περιλαμβάνει το σκάψιμο σηράγγων και φρεατίων για να φτάσουν στα κοιτάσματα διαμαντιών.
 5. Επεξεργασία: Μετά την εξαγωγή των πετρωμάτων που φέρουν διαμάντια, το επόμενο βήμα είναι η επεξεργασία. Αυτό περιλαμβάνει τη σύνθλιψη και το τρίψιμο των πετρωμάτων για την απελευθέρωση των διαμαντιών, τα οποία στη συνέχεια διαχωρίζονται από τα άλλα ορυκτά χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως ο διαχωρισμός με βαρύτητα ή ο μαγνητικός διαχωρισμός.
 6. Ταξινόμηση και αποτίμηση: Μετά την εξαγωγή και την επεξεργασία των διαμαντιών, το τελικό βήμα είναι η διαλογή και η αποτίμηση. Αυτό περιλαμβάνει την ταξινόμηση των διαμαντιών κατά μέγεθος, σχήμα και ποιότητα, και την αποτίμησή τους με βάση τη ζήτηση της αγοράς και άλλους παράγοντες.

Συνολικά, η εξερεύνηση και η εξόρυξη διαμαντιών είναι πολύπλοκες και εξαιρετικά ρυθμιζόμενες διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και προσεκτική περιβαλλοντική διαχείριση. Παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν, η εξόρυξη διαμαντιών είναι μια σημαντική βιομηχανία παγκοσμίως, με εκτιμώμενη αξία άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Ανακεφαλαίωση βασικών σημείων

 • Τα διαμάντια σχηματίζονται βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης υπό ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας και φέρονται στην επιφάνεια από ηφαιστειακή δραστηριότητα.
 • Οι δύο κύριες διαδικασίες με τις οποίες σχηματίζονται τα διαμάντια είναι η καταβύθιση των πλούσιων σε άνθρακα πετρωμάτων του φλοιού και η οξείδωση του μεθανίου σε ζώνες βύθισης.
 • Οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που απαιτούνται για το σχηματισμό διαμαντιών βρίσκονται συνήθως σε βάθη 150-200 χιλιομέτρων στον μανδύα της Γης.
 • Η εξερεύνηση και η εξόρυξη διαμαντιών μπορεί να είναι προκλητική λόγω των απομακρυσμένων και συχνά αφιλόξενων τοποθεσιών των κοιτασμάτων διαμαντιών, καθώς και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
 • Το Diamond διαθέτει μια σειρά από μοναδικές οπτικές και φυσικές ιδιότητες, όπως η λαμπρότητα, η διασπορά, η διαφάνεια και η σκληρότητα, που το καθιστούν πολύτιμο σε κοσμήματα και άλλες εφαρμογές.
 • Η κατανομή των κοιτασμάτων διαμαντιών σε όλο τον κόσμο είναι εξαιρετικά άνιση, με την πλειοψηφία της παραγωγής να προέρχεται από λίγες μόνο χώρες, όπως η Ρωσία, η Μποτσουάνα, ο Καναδάς και η Αυστραλία.
 • Καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση πιο βιώσιμων και ηθικών πρακτικών στην εξόρυξη και διανομή διαμαντιών, με έμφαση στη διαφάνεια και το δίκαιο εμπόριο.

Συχνές ερωτήσεις για διαμάντια

Τι είναι ένα διαμάντι;

Ένα διαμάντι είναι ένα φυσικό ορυκτό που αποτελείται από καθαρά άτομα άνθρακα διατεταγμένα σε μια δομή κρυσταλλικού πλέγματος.

Τι κάνει τα διαμάντια τόσο πολύτιμα;

Τα διαμάντια εκτιμώνται ιδιαίτερα για τις μοναδικές οπτικές και φυσικές τους ιδιότητες, όπως η λαμπρότητα, η φωτιά και η σκληρότητα. Επιπλέον, η σπανιότητα των διαμαντιών και η πολύπλοκη διαδικασία εξόρυξης και κοπής τους προσθέτουν στην αξία τους.

Πώς σχηματίζονται τα διαμάντια;

Τα διαμάντια σχηματίζονται βαθιά μέσα στον μανδύα της Γης υπό ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας και φέρονται στην επιφάνεια από ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Ποια είναι τα 4C ποιότητας διαμαντιού;

Τα 4C ποιότητας διαμαντιού είναι το βάρος σε καράτι, η κοπή, το χρώμα και η διαύγεια. Αυτοί οι παράγοντες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας και αξίας ενός διαμαντιού.

Τι είναι το πιστοποιητικό διαμαντιών;

Το πιστοποιητικό διαμαντιών είναι ένα επίσημο έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου διαμαντιού, συμπεριλαμβανομένων των 4C και τυχόν μοναδικών χαρακτηριστικών ή ελαττωμάτων.

Τι είναι ένα διαμάντι σύγκρουσης;

Ένα διαμάντι σύγκρουσης, γνωστό και ως διαμάντι αίματος, είναι ένα διαμάντι που έχει εξορυχθεί σε εμπόλεμη ζώνη και πωλείται για τη χρηματοδότηση ένοπλων συγκρούσεων εναντίον κυβερνήσεων.

Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι τα διαμάντια που αγοράζω είναι ηθικής προέλευσης;

Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι τα διαμάντια που αγοράζετε προέρχονται από ηθική προέλευση αναζητώντας διαμάντια που είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητους τρίτους οργανισμούς, όπως το σύστημα πιστοποίησης Kimberley Process ή το Responsible Jewellery Council.

Ποιες είναι μερικές κοινές κοπές με διαμάντια;

Οι κοινές κοπές με διαμάντια περιλαμβάνουν στρογγυλά, πριγκίπισσα, σμαράγδι, αχλάδι, μαρκησία, οβάλ, μαξιλάρι και λαμπερά κοψίματα.

Μπορούν τα διαμάντια να είναι συνθετικά;

Ναι, τα διαμάντια μπορούν να δημιουργηθούν συνθετικά μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως υψηλής πίεσης, υψηλής θερμοκρασίας (HPHT) ή χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD). Αυτά τα συνθετικά διαμάντια έχουν τις ίδιες χημικές και φυσικές ιδιότητες με τα φυσικά διαμάντια.

Είναι τα διαμάντια για πάντα;

Τα διαμάντια είναι ένα ανθεκτικό και μακράς διαρκείας υλικό, αλλά μπορούν ακόμα να καταστραφούν ή να χαθούν. Η φράση «τα διαμάντια είναι για πάντα» είναι περισσότερο ένα σλόγκαν μάρκετινγκ παρά ένα επιστημονικό γεγονός.

αναφορές

 • Bonewitz, R. (2012). Βράχοι και ορυκτά. 2η έκδ. Λονδίνο: DK Publishing.
 • Handbookofmineralogy.org. (2019). Εγχειρίδιο Ορυκτολογίας. [σε απευθείας σύνδεση] Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.handbookofmineralogy.org [Πρόσβαση στις 4 Μαρ. 2019].
 • Mindat.org. (2019). Diamond: Mineral information, data and locations.. [online] Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.mindat.org/min-727.html [Πρόσβαση στις 4 Μαρ. 2019].
 • Gurney, JJ, Helmstaedt, HH, & Richardson, SH (2010). The Kimberlites and Lamproites of Western North America: Volume 2, Part II. Καναδάς: Γεωλογική Ένωση του Καναδά.
 • Shigley, JE, & Breeding, CM (2013). Η μελέτη της προέλευσης του διαμαντιού: Μια ιστορική επισκόπηση. Gems & Gemology, 49(1), 4-34.
 • Smil, V. (2015). Diamond: Μια παγκόσμια ιστορία των πιο περιζήτητων στον κόσμο πολύτιμος λίθος. Yale University Press.
 • Stachel, T., Harris, JW, & Muehlenbachs, K. (2015). Η προέλευση των διαμαντιών: μια ιστορική προοπτική. Στο The Geology and Genesis of Diamond (σελ. 1-26). Πηδών.
 • The Diamond Loupe. (2022). Diamond Production by Country 2022. Ανακτήθηκε από https://www.thediamondloupe.com/diamond-production-country