Το κάδμιο είναι ένα χημικό στοιχείο με το σύμβολο «Cd» και ατομικό αριθμό 48. Είναι ένα μαλακό, κυανόλευκο μέταλλο που ανήκει στην ομάδα μετάλλων μετάπτωσης στον περιοδικό πίνακα. Ανακαλύφθηκε το 1817 από τον Γερμανό χημικό Friedrich Stromeyer, το κάδμιο έκτοτε βρήκε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές παρά τη γνωστή τοξικότητά του.

Στην καθαρή του μορφή, το κάδμιο είναι σχετικά σπάνιο στον φλοιό της Γης και εμφανίζεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Ωστόσο, συχνά βρίσκεται ως δευτερεύον συστατικό στον ψευδάργυρο, οδηγήσει, να χαλκός μεταλλεύματα, από τα οποία εξάγεται ως υποπροϊόν κατά τη διαδικασία διύλισης. Λόγω της ικανότητάς του να σχηματίζει κράματα με άλλα μέταλλα και την αντοχή του στη διάβρωση, το κάδμιο έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά σε διάφορες βιομηχανίες.

Μία από τις σημαντικές ιστορικές χρήσεις του καδμίου ήταν στις χρωστικές, ιδιαίτερα για τη δημιουργία έντονων κίτρινων, πορτοκαλί και κόκκινων χρωμάτων σε χρώματα και κεραμικά. Ωστόσο, λόγω της υψηλής τοξικότητάς του και των πιθανών κινδύνων για την υγεία, η χρήση του από αυτή την άποψη έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Στις σύγχρονες βιομηχανίες, το κάδμιο χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή μπαταριών νικελίου-καδμίου (NiCd). Αυτές οι μπαταρίες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε φορητές ηλεκτρονικές και άλλες εφαρμογές λόγω της υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους. Ωστόσο, ως απάντηση στις περιβαλλοντικές ανησυχίες και την επικίνδυνη φύση του καδμίου, άλλες τεχνολογίες μπαταριών, όπως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, έχουν γίνει πιο διαδεδομένες.

Εκτός από τις μπαταρίες, το κάδμιο έχει εφαρμογές στην ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, όπου χρησιμοποιείται για την παροχή προστατευτικής επίστρωσης σε διάφορα μέταλλα. Χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένους τύπους ημιαγωγών και φωτοβολταϊκών στοιχείων για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας.

Μία από τις πιο κρίσιμες πτυχές του καδμίου είναι η τοξικότητά του. Το κάδμιο και οι ενώσεις του είναι εξαιρετικά τοξικά για τον άνθρωπο και πολλούς άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Η παρατεταμένη έκθεση στο κάδμιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα νεφρά και τα οστά. Η εισπνοή αναθυμιάσεων καδμίου ή η κατάποση τροφής ή νερού μολυσμένου με κάδμιο είναι συνήθεις οδοί έκθεσης για τον άνθρωπο.

Λόγω της επικίνδυνης φύσης του, πολλές χώρες έχουν εφαρμόσει αυστηρούς κανονισμούς για τη χρήση και την απόρριψη του καδμίου και των προϊόντων που περιέχουν κάδμιο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Συμπερασματικά, το κάδμιο είναι ένα μοναδικό στοιχείο με ευεργετικές βιομηχανικές ιδιότητες και σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Η κατανόηση των ιδιοτήτων, των πηγών και των πιθανών επιπτώσεών του είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης και χειρισμού για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Χημικές ιδιότητες του καδμίου

Το κάδμιο (Cd) είναι ένα μέταλλο μετάπτωσης με πολλές διακριτές χημικές ιδιότητες. Ακολουθούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του καδμίου από χημική άποψη:

 1. Ατομικός αριθμός και μάζα: Το κάδμιο έχει ατομικό αριθμό 48 και ατομική μάζα περίπου 112.41 g/mol.
 2. Ηλεκτρονική Διαμόρφωση: Η διάταξη ηλεκτρονίων του καδμίου είναι [Kr] 4d^10 5s^2, που σημαίνει ότι έχει δύο ηλεκτρόνια στο εξωτερικό περίβλημά του.
 3. Ηλεκτρόνια σθένους: Το κάδμιο έχει δύο ηλεκτρόνια σθένους στο εξωτερικό του περίβλημα, που βρίσκονται στο τροχιακό 5s.
 4. Καταστάσεις οξείδωσης: Η πιο κοινή κατάσταση οξείδωσης του καδμίου είναι το +2, όπου χάνει τα δύο ηλεκτρόνια σθένους για να σχηματίσει ιόντα Cd^2+. Το κάδμιο μπορεί επίσης να υπάρχει και σε άλλες καταστάσεις οξείδωσης, όπως +1 και +3, αλλά είναι λιγότερο συχνές.
 5. Αντιδραστικότητα: Το κάδμιο είναι ένα σχετικά δραστικό μέταλλο, αλλά δεν είναι τόσο δραστικό όσο τα αλκαλικά μέταλλα ή κάποια άλλα μέταλλα μετάπτωσης. Σχηματίζει εύκολα ενώσεις με άλλα στοιχεία.
 6. Αντίσταση στη διάβρωση: Μία από τις αξιοσημείωτες ιδιότητες του καδμίου είναι η εξαιρετική αντοχή του στη διάβρωση. Αυτή η ιδιότητα το καθιστά πολύτιμο σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, ιδιαίτερα για την επιμετάλλωση μετάλλων για την προστασία τους από τη διάβρωση.
 7. Σχηματισμός Συμπλοκών: Το κάδμιο μπορεί να σχηματίσει σταθερά σύμπλοκα με διάφορους συνδέτες λόγω της ικανότητάς του να δωρίζει τα δύο ηλεκτρόνια σθένους του. Αυτά τα σύμπλοκα έχουν εφαρμογές στην αναλυτική χημεία και στις βιομηχανικές διεργασίες.
 8. Αντίδραση με Οξυγόνο: Το κάδμιο αντιδρά εύκολα με το οξυγόνο του αέρα, σχηματίζοντας ένα λεπτό στρώμα οξειδίου στην επιφάνειά του. Αυτό το στρώμα οξειδίου παρέχει κάποια προστασία από περαιτέρω διάβρωση.
 9. Διαλυτότητα: Ορισμένες ενώσεις καδμίου, ιδιαίτερα τα άλατα, είναι διαλυτές στο νερό. Η διαλυτότητα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ένωση και τις συνθήκες.
 10. Τοξικότητα: Το κάδμιο και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικά για τον άνθρωπο και άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Η τοξικότητα αποδίδεται κυρίως στην ικανότητά του να παρεμβαίνει σε διάφορες βιολογικές διεργασίες και στην τάση του να συσσωρεύεται στο σώμα με την πάροδο του χρόνου.

Λόγω της τοξικότητάς του, η χρήση και η έκθεση στο κάδμιο ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Οι βιομηχανίες που εργάζονται με υλικά που περιέχουν κάδμιο ή κάδμιο πρέπει να ακολουθούν αυστηρές οδηγίες ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο έκθεσης σε αυτό το επικίνδυνο μέταλλο.

Εμφάνιση και Πηγές Καδμίου

Greenockite

Το κάδμιο είναι σχετικά σπάνιο στον φλοιό της Γης, και εμφανίζεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Δεν απαντάται ως φυσικό μέταλλο, αλλά απαντάται συνήθως ως δευτερεύον συστατικό σε διάφορα ορυκτά και μεταλλεύματα. Εδώ είναι οι κύριες εμφανίσεις και πηγές καδμίου:

 1. Μεταλλεύματα ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού: Η κύρια πηγή καδμίου είναι ως υποπροϊόν κατά την εξόρυξη και τη διύλιση μεταλλευμάτων ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού. Το κάδμιο υπάρχει συχνά σε αυτά τα μεταλλεύματα ως ακαθαρσίες. Όταν αυτά τα μέταλλα εκχυλίζονται, το κάδμιο εξάγεται επίσης και διαχωρίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 2. Σφαληρίτης (Μίγμα ψευδαργύρου): Η πιο σημαντική ορυκτή πηγή καδμίου είναι ο φαλερίτης, ο οποίος είναι ένα ορυκτό θειούχου ψευδαργύρου (ZnS). Ο σχαλερίτης μπορεί να περιέχει διάφορες ποσότητες καδμίου ως πρόσμειξη και όταν ο ψευδάργυρος εξάγεται από τον φαλερίτη, λαμβάνεται και κάδμιο.
 3. Greenockite: Ο Greenockite είναι ένα σπάνιο ορυκτό που είναι άμεση πηγή καδμίου. Είναι ένα ορυκτό θειούχου καδμίου (CdS) και σχηματίζεται ως δευτερεύον ορυκτό σε ορισμένες υδροθερμικές κοιτάσματα μεταλλεύματος.
 4. Ορυκτά που Φέρουν Κάδμιο: Το κάδμιο μπορεί επίσης να βρεθεί σε ίχνη σε άλλα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του wurtzite (άλλο θειούχο ψευδάργυρο), καθώς και σε ορισμένα φωσφορικά ορυκτά και μεταλλεύματα σιδήρου-νικελίου-κοβαλτίου.
 5. Φωσφορικά λιπάσματα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κάδμιο μπορεί να υπάρχει στα φωσφορικά λιπάσματα. Η παρουσία του καδμίου στα λιπάσματα μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευσή του στο έδαφος, επηρεάζοντας δυνητικά τις καλλιέργειες και τα τρόφιμα.
 6. Βιομηχανικές Εκπομπές: Το κάδμιο απελευθερώνεται στο περιβάλλον μέσω βιομηχανικών διεργασιών όπως η εξόρυξη, η τήξη και η καύση ορυκτών καυσίμων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να απελευθερώσουν σκόνη και αναθυμιάσεις που περιέχουν κάδμιο, οδηγώντας σε πιθανή μόλυνση του περιβάλλοντος.
 7. Απορρίμματα και ΧΥΤΑ: Η ακατάλληλη απόρριψη προϊόντων που περιέχουν κάδμιο, όπως μπαταρίες και ηλεκτρονικά απόβλητα, μπορεί να συμβάλει στη ρύπανση του εδάφους και των υδάτινων μαζών από κάδμιο.
 8. Φυσικό Διάβρωση: Το κάδμιο μπορεί επίσης να απελευθερωθεί στο περιβάλλον μέσω φυσικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της διάβρωσης βράχους και μέταλλα που περιέχουν κάδμιο.

Μόλις απελευθερωθεί στο περιβάλλον, το κάδμιο μπορεί να παραμείνει για μεγάλες περιόδους και μπορεί να μεταφερθεί μέσω του αέρα και του νερού. Μπορεί να μολύνει το έδαφος, τα υδάτινα σώματα και την τροφική αλυσίδα, θέτοντας σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα. Λόγω της τοξικής φύσης του, η διαχείριση και ο έλεγχος των πηγών καδμίου και η ασφαλής απόρριψή του είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον.

Ορυκτά Καδμίου

Το κάδμιο βρίσκεται συνήθως ως πρόσμειξη σε διάφορα ορυκτά παρά ως πρωτογενές ορυκτό το ίδιο. Τα πιο σημαντικά ορυκτά καδμίου συνδέονται συνήθως με τα μεταλλεύματα ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού. Εδώ είναι μερικά από τα κύρια ορυκτά καδμίου:

 1. Σφαληρίτης (Μίγμα ψευδαργύρου) – Χημικός τύπος: (Zn,Fe)S Ο φαλερίτης είναι η πιο σημαντική ορυκτή πηγή καδμίου. Είναι ένα ορυκτό θειούχου ψευδαργύρου και συνήθως περιέχει μικρές ποσότητες καδμίου ως πρόσμειξη. Όταν ο ψευδάργυρος εξάγεται από τον φαληρίτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξευγενισμού, το κάδμιο λαμβάνεται επίσης ως υποπροϊόν.
 2. Greenockite – Χημικός τύπος: Το CdS Greenockite είναι ένα σπάνιο ορυκτό και είναι η μόνη άμεση ορυκτή πηγή καδμίου. Είναι ορυκτό θειούχου καδμίου και σχηματίζεται ως δευτερογενές ορυκτό σε ορισμένα υδροθερμικά μεταλλεύματα καταθέσεις. Λόγω του λαμπερού κίτρινου χρώματός του, ο γρασιοκίτης χρησιμοποιείται μερικές φορές ως δευτερεύον μετάλλευμα καδμίου και ως ορυκτό συλλογής.
 3. Wurtzite – Χημικός τύπος: Ο βουρτζίτης (Zn,Fe)S είναι ένα άλλο ορυκτό θειούχου ψευδαργύρου που μπορεί να περιέχει κάδμιο ως πρόσμειξη, παρόμοιο με τον φαληρίτη. Είναι λιγότερο κοινό από τον φαληρίτη, αλλά μπορεί να είναι πηγή καδμίου κατά την εκχύλιση ψευδαργύρου.
 4. Hawleyite – Χημικός τύπος: Το CdS Hawleyite είναι ένα σπάνιο ορυκτό θειούχου καδμίου που μπορεί να σχηματιστεί ως δευτερεύον ορυκτό σε υδροθερμικά περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας. Συνήθως βρίσκεται σε συνδυασμό με άλλα ορυκτά καδμίου και μεταλλεύματα ψευδαργύρου.
 5. Καδμίτης – Χημικός τύπος: Το CdCO3 Cadmite είναι ένα ορυκτό ανθρακικό κάδμιο, αλλά είναι σχετικά σπάνιο. Μπορεί να βρεθεί ως δευτερογενές ορυκτό στις ζώνες οξείδωσης ορισμένων κοιτασμάτων μεταλλευμάτων πλούσιων σε κάδμιο.
 6. Μοντεπονίτης – Χημικός τύπος: Ο Μοντεπονίτης CdO είναι ένα σπάνιο ορυκτό οξειδίου του καδμίου και η εμφάνισή του συνδέεται στενά με άλλα ορυκτά καδμίου και μεταλλεύματα ψευδαργύρου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ορυκτά καδμίου συνήθως δεν εξορύσσονται ειδικά για την περιεκτικότητά τους σε κάδμιο. Αντίθετα, το κάδμιο λαμβάνεται κυρίως ως υποπροϊόν κατά την εξόρυξη και τη διύλιση μεταλλευμάτων ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού. Η συγκέντρωση του καδμίου σε αυτά τα ορυκτά μπορεί να ποικίλλει και τα συγκεκριμένα ορυκτά που περιέχουν κάδμιο εξαρτώνται από τις γεωλογικές συνθήκες του κοιτάσματος μεταλλεύματος.

Εξόρυξη και Εξόρυξη Μεταλλεύματος Καδμίου

Η εξόρυξη και η εξόρυξη μεταλλεύματος καδμίου περιλαμβάνει διάφορα στάδια και διαδικασίες για την απόκτηση καδμίου ως πολύτιμου υποπροϊόντος. Η κύρια πηγή καδμίου είναι ως ακαθαρσίες σε μεταλλεύματα ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού. Ακολουθεί μια επισκόπηση της τυπικής διαδικασίας εξόρυξης και εξόρυξης για το κάδμιο:

 1. Εξερεύνηση και επιλογή τοποθεσίας: Το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός πιθανών κοιτασμάτων μεταλλεύματος που μπορεί να περιέχουν κάδμιο. Οι γεωλόγοι και οι εταιρείες εξόρυξης χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές εξερεύνησης, όπως γεωφυσικές έρευνες, γεωτρήσεις και γεωλογικές χαρτογραφήσεις, για να αξιολογήσουν την παρουσία και την έκταση των ορυκτών που φέρουν κάδμιο στα κοιτάσματα μεταλλεύματος.
 2. Ανάπτυξη ορυχείων: Μόλις εντοπιστεί ένα κατάλληλο κοίτασμα μεταλλεύματος, η τοποθεσία περνάει από τη φάση ανάπτυξης του ορυχείου. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή δρόμων πρόσβασης, την ανάπτυξη υπόγειων σηράγγων ή ανοιχτών ορυχείων και τη δημιουργία υποδομής για εξορυκτικές εργασίες.
 3. Εξόρυξη Μεταλλεύματος: Το μετάλλευμα καδμίου εξάγεται συνήθως μαζί με μεταλλεύματα ψευδαργύρου, μολύβδου ή χαλκού. Ανάλογα με το συγκεκριμένο κοίτασμα μεταλλεύματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι εξόρυξης, όπως η υπόγεια εξόρυξη για κοιτάσματα μεταλλευμάτων σε βάθος ή η εξόρυξη ανοιχτού λάκκου για τα ρηχά μεταλλεύματα.
 4. Θρυμματισμός και λείανση μεταλλευμάτων: Το εξαγόμενο μετάλλευμα στη συνέχεια συνθλίβεται και αλέθεται σε λεπτή σκόνη για να αυξηθεί η επιφάνειά του για μεταγενέστερη επεξεργασία. Αυτό το βήμα επιτρέπει την αποτελεσματική απελευθέρωση των πολύτιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του καδμίου.
 5. Επίπλευση: Το θρυμματισμένο και αλεσμένο μετάλλευμα υφίσταται μια διαδικασία που ονομάζεται επίπλευση. Σε αυτή τη διαδικασία, χημικές ουσίες και αντιδραστήρια προστίθενται στον πολτό του μεταλλεύματος για να δημιουργηθούν συνθήκες όπου πολύτιμα ορυκτά (όπως ο ψευδάργυρος, ο μόλυβδος και τα θειούχα χαλκού) διαχωρίζονται επιλεκτικά από άλλα μη πολύτιμα ορυκτά.
 6. Συγκέντρωση: Η διαδικασία επίπλευσης έχει ως αποτέλεσμα ένα συμπύκνωμα που περιέχει διάφορα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του καδμίου. Το συμπύκνωμα υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία για να αυξηθεί η περιεκτικότητα σε κάδμιο και να αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες.
 7. Ψήσιμο: Το συμπύκνωμα μπορεί να υποβληθεί σε ψήσιμο, μια διαδικασία υψηλής θερμοκρασίας όπου θερμαίνεται παρουσία αέρα ή οξυγόνου. Το καβούρδισμα μετατρέπει τα ορυκτά θειούχου καδμίου (όπως ο γρινοκίτης) σε οξείδιο του καδμίου (CdO).
 8. Αναγωγή και Τήξη: Το καβουρδισμένο συμπύκνωμα αναμιγνύεται με άνθρακα και θερμαίνεται σε κλίβανο για να αναχθεί το οξείδιο του καδμίου σε μεταλλικό κάδμιο. Το κάδμιο εξατμίζεται και στη συνέχεια συμπυκνώνεται για να σχηματίσει μέταλλο κάδμιο.
 9. Διύλιση: Το λαμβανόμενο μέταλλο καδμίου μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω καθαρισμό για να αφαιρεθούν τυχόν εναπομείνασες ακαθαρσίες και να διασφαλιστεί η καθαρότητά του.
 10. Ανάκτηση υποπροϊόντων: Ο πρωταρχικός στόχος της εξόρυξης μεταλλεύματος καδμίου είναι η απόκτηση άλλων πολύτιμων μετάλλων όπως ο ψευδάργυρος, ο μόλυβδος ή ο χαλκός. Το κάδμιο θεωρείται πολύτιμο υποπροϊόν αυτής της διαδικασίας και η εξόρυξή του είναι οικονομικά βιώσιμη λόγω των βιομηχανικών του εφαρμογών.
 11. Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις: Σε όλη τη διαδικασία εξόρυξης και εξόρυξης λαμβάνονται μέτρα για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η σκόνη και η ρύπανση των υδάτων. Οι υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και την αποκατάσταση της τοποθεσίας εξόρυξης για την ελαχιστοποίηση των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Λόγω της τοξικής φύσης του καδμίου και της πιθανής επίδρασής του στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, πρέπει να τηρούνται κατάλληλα πρωτόκολλα και κανονισμοί ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξόρυξης και εξόρυξης για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος οικοσυστήματος.

Επεξεργασία και Διύλιση Μεταλλεύματος Καδμίου

Η επεξεργασία και ο εξευγενισμός του μεταλλεύματος καδμίου περιλαμβάνει διάφορα στάδια για την εξαγωγή του καδμίου στην καθαρή του μορφή. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το κάδμιο λαμβάνεται συνήθως ως υποπροϊόν κατά την εξόρυξη μεταλλευμάτων ψευδαργύρου, μολύβδου ή χαλκού. Ακολουθεί μια επισκόπηση της τυπικής διαδικασίας επεξεργασίας και διύλισης για το κάδμιο:

 1. Παρασκευή μεταλλεύματος: Το μετάλλευμα καδμίου αρχικά συνθλίβεται και αλέθεται σε λεπτή σκόνη για να αυξηθεί η επιφάνειά του για μεταγενέστερη επεξεργασία. Αυτό το βήμα επιτρέπει την αποτελεσματική απελευθέρωση των πολύτιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του καδμίου.
 2. Επίπλευση: Το θρυμματισμένο και αλεσμένο μετάλλευμα υφίσταται μια διαδικασία που ονομάζεται επίπλευση. Σε αυτή τη διαδικασία, χημικές ουσίες και αντιδραστήρια προστίθενται στον πολτό του μεταλλεύματος για να δημιουργηθούν συνθήκες όπου πολύτιμα ορυκτά (όπως ο ψευδάργυρος, ο μόλυβδος και τα θειούχα χαλκού) διαχωρίζονται επιλεκτικά από άλλα μη πολύτιμα ορυκτά.
 3. Συγκέντρωση: Η διαδικασία επίπλευσης έχει ως αποτέλεσμα ένα συμπύκνωμα που περιέχει διάφορα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του καδμίου. Το συμπύκνωμα υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία για να αυξηθεί η περιεκτικότητα σε κάδμιο και να αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες.
 4. Ψήσιμο: Το συμπύκνωμα μπορεί να υποβληθεί σε ψήσιμο, μια διαδικασία υψηλής θερμοκρασίας όπου θερμαίνεται παρουσία αέρα ή οξυγόνου. Το καβούρδισμα μετατρέπει τα ορυκτά θειούχου καδμίου (όπως ο γρινοκίτης) σε οξείδιο του καδμίου (CdO).
 5. Μείωση: Το καβουρδισμένο συμπύκνωμα, που περιέχει οξείδιο του καδμίου, αναμιγνύεται με άνθρακα (συνήθως σε μορφή κωκ) και θερμαίνεται σε κλίβανο. Ο άνθρακας δρα ως αναγωγικός παράγοντας, αντιδρώντας με το οξείδιο του καδμίου για να παράγει μεταλλικούς ατμούς καδμίου.
 6. Συμπύκνωση και συλλογή: Ο ατμός καδμίου που παράγεται κατά τη διαδικασία αναγωγής στη συνέχεια ψύχεται και συμπυκνώνεται σε στερεή μορφή. Αυτό το συμπυκνωμένο κάδμιο συλλέγεται και υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία.
 7. Διύλιση: Το λαμβανόμενο μέταλλο καδμίου μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω καθαρισμό για να αφαιρεθούν τυχόν εναπομείνασες ακαθαρσίες και να διασφαλιστεί η καθαρότητά του. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές διύλισης, όπως:
  • Ηλεκτρολυτική Διύλιση: Χρησιμοποιείται ηλεκτρόλυση για τον περαιτέρω καθαρισμό του μετάλλου του καδμίου. Το κάδμιο διαλύεται σε έναν κατάλληλο ηλεκτρολύτη και ένα ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται μέσω του διαλύματος, με αποτέλεσμα τα ιόντα καδμίου να μεταναστεύσουν στην κάθοδο και να εναποθέσουν καθαρό κάδμιο.
  • Διύλιση Ζώνης: Ο καθαρισμός ζώνης είναι μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του καδμίου. Σε αυτή την τεχνική, μια θερμαινόμενη ζώνη κινείται μέσα από το κάδμιο, προκαλώντας τη μετανάστευση ακαθαρσιών προς το τέλος του δείγματος, όπου αφαιρούνται, αφήνοντας πίσω ένα καθαρισμένο δείγμα καδμίου.
 8. Τελικό προϊόν: Το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας και διύλισης του μεταλλεύματος καδμίου είναι μέταλλο καδμίου υψηλής καθαρότητας, έτοιμο για χρήση σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επεξεργασίας και διύλισης, πρέπει να τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και περιβαλλοντικοί κανονισμοί για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το κάδμιο και τις ενώσεις του.

Αποθέματα και Παραγωγή Μεταλλεύματος Καδμίουn

Το κάδμιο δεν εξορύσσεται συνήθως ως πρωτογενές μέταλλο, αλλά λαμβάνεται ως υποπροϊόν κατά την εξόρυξη και την επεξεργασία μεταλλευμάτων ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού. Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα μεταλλευμάτων καδμίου συνδέονται συχνά με τα αποθέματα αυτών των βασικών μετάλλων.

Τα αποθέματα και η παραγωγή μεταλλεύματος καδμίου επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης για ψευδάργυρο, μόλυβδο και χαλκό, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την οικονομία της εξόρυξης και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η διαθεσιμότητα του καδμίου μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος με βάση αυτούς τους παράγοντες και τις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς.

Η Κίνα, η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Περού και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ιστορικά μερικοί από τους σημαντικούς παραγωγούς μεταλλευμάτων ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού, και ως εκ τούτου, συμβάλλουν επίσης στην παγκόσμια παραγωγή καδμίου. Επιπλέον, ορισμένες άλλες χώρες μπορεί να έχουν μικρότερη παραγωγή καδμίου ως υποπροϊόν των δραστηριοτήτων εξόρυξης μετάλλων τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παραγωγή καδμίου υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς λόγω της τοξικής φύσης του και λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλούς χειρισμού, απόρριψης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Βιομηχανικές χρήσεις του καδμίου

Το κάδμιο, παρά την τοξική του φύση, έχει βρει διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων του. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές τις εφαρμογές έχουν μειωθεί ή έχουν στραφεί σε εναλλακτικές με την πάροδο του χρόνου λόγω των ανησυχιών για την υγεία και το περιβάλλον που σχετίζονται με το κάδμιο. Ακολουθούν μερικές από τις ιστορικές και τρέχουσες βιομηχανικές χρήσεις του καδμίου:

 1. Μπαταρίες: Ιστορικά, το κάδμιο χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νικελίου-καδμίου (NiCd). Οι μπαταρίες NiCd χρησιμοποιούνταν συνήθως σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κάμερες, κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές, λόγω της υψηλής ενεργειακής τους πυκνότητας και της ικανότητάς τους να επαναφορτίζονται. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η χρήση μπαταριών NiCd έχει μειωθεί λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών και έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από άλλες τεχνολογίες μπαταριών όπως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου.
 2. ηλεκτρολυτικής: Το κάδμιο έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, καθιστώντας το κατάλληλο για ηλεκτρολυτικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται ως προστατευτική επίστρωση για διάφορα μέταλλα, όπως ο χάλυβας, για την πρόληψη της διάβρωσης και τη βελτίωση της εμφάνισης της επιφάνειας. Ωστόσο, η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση με κάδμιο είναι πλέον λιγότερο συνηθισμένη λόγω περιβαλλοντικών και υγειονομικών ανησυχιών.
 3. Χρωστικές ουσίες: Στο παρελθόν, οι ενώσεις του καδμίου χρησιμοποιούνταν ως χρωστικές σε χρώματα, επιστρώσεις και πλαστικά για να παράγουν έντονα κίτρινα, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα. Ωστόσο, η χρήση χρωστικών με βάση το κάδμιο έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της τοξικότητάς τους και έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από εναλλακτικές, μη τοξικές χρωστικές.
 4. κράματα: Το κάδμιο μπορεί να γίνει κράμα με άλλα μέταλλα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους. Για παράδειγμα, το κάδμιο χρησιμοποιείται ως συστατικό σε ορισμένα κράματα χαμηλού σημείου τήξης, όπως η συγκόλληση και τα εύτηκτα κράματα.
 5. Ημιαγωγοί: Το θειούχο κάδμιο (CdS) είναι ένα ημιαγωγικό υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες οπτοηλεκτρονικές συσκευές, όπως φωτοβολταϊκά κύτταρα (ηλιακά στοιχεία), αισθητήρες φωτός και φωτοκύτταρα. Ωστόσο, εναλλακτικά υλικά ημιαγωγών χρησιμοποιούνται πλέον πιο συχνά για αυτές τις εφαρμογές.
 6. Σταθεροποιητές και πρόσθετα: Οι ενώσεις του καδμίου έχουν χρησιμοποιηθεί ως σταθεροποιητές και πρόσθετα σε πλαστικά και ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες. Ωστόσο, η χρήση τους έχει μειωθεί λόγω ανησυχιών για την υγεία και το περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι πολλές από αυτές τις εφαρμογές έχουν αντιμετωπίσει αυξανόμενο έλεγχο λόγω της τοξικής φύσης του καδμίου. Ως απάντηση, έχουν γίνει προσπάθειες για τη μείωση ή την εξάλειψη της χρήσης καδμίου σε διάφορες βιομηχανίες και την αντικατάστασή του με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Αυτές οι προσπάθειες αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, στην πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Περίληψη βασικών σημείων

 1. Κάδμιο: Το κάδμιο είναι ένα μαλακό, μπλε-λευκό μέταλλο με το χημικό σύμβολο «Cd» και τον ατομικό αριθμό 48. Είναι μέταλλο μετάπτωσης και είναι σχετικά σπάνιο στον φλοιό της Γης.
 2. Περιστατικό: Το κάδμιο βρίσκεται συνήθως ως ακαθαρσίες σε μεταλλεύματα ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού, αντί να εμφανίζεται ως πρωτογενές ορυκτό. Οι κύριες πηγές καδμίου είναι ως υποπροϊόν κατά την εξόρυξη και τον καθαρισμό αυτών των βασικών μετάλλων.
 3. Βιομηχανικές Χρήσεις: Το κάδμιο έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών (μπαταρίες νικελίου-καδμίου), της ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και των χρωστικών για χρώματα. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις χρήσεις έχουν μειωθεί λόγω περιβαλλοντικών και υγειονομικών ανησυχιών.
 4. Τοξικότητα: Το κάδμιο και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικά για τον άνθρωπο και άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Η παρατεταμένη έκθεση στο κάδμιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα επηρεάζοντας τα νεφρά και τα οστά. Ο σωστός χειρισμός και η απόρριψη των υλικών που περιέχουν κάδμιο είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της απελευθέρωσής του στο περιβάλλον.
 5. Περιβαλλοντική επίπτωση: Η ακατάλληλη διάθεση απορριμμάτων που περιέχουν κάδμιο και βιομηχανικών εκπομπών μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση από κάδμιο στο έδαφος, στα υδάτινα σώματα και στην τροφική αλυσίδα, επηρεάζοντας τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία.
 6. Κανονισμοι: Πολλές χώρες έχουν εφαρμόσει αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη του καδμίου και των προϊόντων που περιέχουν κάδμιο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
 7. Υποπροϊόν: Το κάδμιο λαμβάνεται κυρίως ως πολύτιμο υποπροϊόν κατά την εξόρυξη και την επεξεργασία μεταλλευμάτων ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού.
 8. Μετακίνηση στις Εναλλακτικές: Λόγω της τοξικότητάς του, πολλές βιομηχανίες έχουν αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις στα προϊόντα με βάση το κάδμιο, όπως η αντικατάσταση των μπαταριών νικελίου-καδμίου με μπαταρίες ιόντων λιθίου και η χρήση μη τοξικών χρωστικών ουσιών στα χρώματα.
 9. Εξόρυξη και Διύλιση: Το μετάλλευμα καδμίου εξάγεται συνήθως μαζί με μεταλλεύματα ψευδαργύρου, μολύβδου ή χαλκού. Η διαδικασία περιλαμβάνει προετοιμασία μεταλλεύματος, επίπλευση, συμπύκνωση, ψήσιμο, αναγωγή, συμπύκνωση και διύλιση για να ληφθεί μέταλλο καδμίου υψηλής καθαρότητας.
 10. Ασφάλεια και Βιωσιμότητα: Η υπεύθυνη εξόρυξη, η επεξεργασία και ο χειρισμός του καδμίου είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το κάδμιο και τις ενώσεις του.

Συνολικά, η κατανόηση των ιδιοτήτων, των πηγών, των χρήσεων και των κινδύνων που σχετίζονται με το κάδμιο είναι ζωτικής σημασίας για την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του.