Πύρινοι Βράχοι

Πύρινος βράχους είναι ένας από τους τρεις κύριους τύπους πετρωμάτων που βρίσκονται στη Γη, ενώ οι άλλοι δύο είναι ιζηματογενείς και μεταμορφικά πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα σχηματίζονται από τη στερεοποίηση και την ψύξη λιωμένου υλικού, γνωστού ως μάγματος, το οποίο προέρχεται βαθιά μέσα στο φλοιό της Γης και περιστασιακά ακόμη και στον μανδύα. Ο όρος «πυριγενής» προέρχεται από τη λατινική λέξη «ignis», που σημαίνει φωτιά, υπογραμμίζοντας την πύρινη προέλευση αυτών των πετρωμάτων.

Πύρινοι Βράχοι

Διαδικασία Σχηματισμού

Πυριγενή πετρώματα - Ορισμός, Ταξινόμηση και Παραδείγματα - Ειδήσεις Γεωλογίας ...

Ο σχηματισμός πυριγενών πετρωμάτων περιλαμβάνει διάφορα στάδια:

 1. Γενιά Magma: Το μάγμα παράγεται μέσω της μερικής τήξης των πετρωμάτων εντός του φλοιού και του μανδύα της Γης. Αυτό μπορεί να προκληθεί από παράγοντες όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, οι αλλαγές πίεσης και η εισαγωγή πτητικών (νερό, αέρια) που μειώνουν το σημείο τήξης του ορυκτά.
 2. Μετανάστευση μάγματος: Το μάγμα, που είναι λιγότερο πυκνό από το περιβάλλον βράχο, ανεβαίνει μέσω του φλοιού και μπορεί να συσσωρευτεί σε θαλάμους μάγματος κάτω από την επιφάνεια. Αυτοί οι θάλαμοι μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος από μικρές τσέπες έως τεράστιες δεξαμενές.
 3. Ψύξη και στερεοποίηση: Καθώς το μάγμα κινείται προς την επιφάνεια ή παραμένει παγιδευμένο μέσα στους θαλάμους, αρχίζει να ψύχεται. Καθώς ψύχεται, τα ορυκτά μέσα στο μάγμα αρχίζουν να κρυσταλλώνονται και να σχηματίζουν στερεές δομές. Ο ρυθμός ψύξης επηρεάζει το μέγεθος των ορυκτών κρυστάλλων που προκύπτουν. Η ταχεία ψύξη, όπως φαίνεται στην επιφάνεια της Γης, οδηγεί στο σχηματισμό λεπτόκοκκων πετρωμάτων, ενώ η πιο αργή ψύξη βαθιά μέσα στη Γη οδηγεί σε μεγαλύτερους κρυστάλλους.
 4. Εξώθηση και εισβολή: Εάν το μάγμα φτάσει στην επιφάνεια της Γης, ονομάζεται λάβα. Όταν εκρήγνυται λάβα από α ηφαίστειο, ψύχεται γρήγορα και σχηματίζει ηφαιστειακά ή εξωθητικά πυριγενή πετρώματα. Εάν το μάγμα παραμείνει παγιδευμένο κάτω από την επιφάνεια και κρυώσει εκεί, σχηματίζει διεισδυτικά ή πλουτονικά πυριγενή πετρώματα.

Σημασία στη Γεωλογία και την Ιστορία της Γης:

 1. Γεωλογική Ιστορία: Τα πυριγενή πετρώματα παρέχουν κρίσιμες γνώσεις για τη γεωλογική ιστορία της Γης. Η σύνθεση, ορυκτολογία, και η υφή των πυριγενών πετρωμάτων μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για τις συνθήκες και τις διεργασίες που επικράτησαν κατά τον σχηματισμό τους. Μελετώντας τις ηλικίες αυτών των πετρωμάτων χρησιμοποιώντας τεχνικές ραδιομετρικής χρονολόγησης, οι γεωλόγοι μπορούν να καθορίσουν ένα χρονοδιάγραμμα παλαιότερης ηφαιστειακής δραστηριότητας και τεκτονικών γεγονότων.
 2. Τεκτονικές πλάκες: Τα πυριγενή πετρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεωρία της τεκτονικής πλακών. Πολλά πυριγενή πετρώματα συνδέονται με τα όρια των πλακών, όπου η παραγωγή μάγματος και η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζονται λόγω της κίνησης και της αλληλεπίδρασης των τεκτονικών πλακών. Η κατανομή των πυριγενών πετρωμάτων σε όλο τον κόσμο παρέχει στοιχεία για την κίνηση των ηπείρων και το άνοιγμα και το κλείσιμο των λεκανών των ωκεανών.
 3. Ορυκτών πόρων: Μερικά πυριγενή πετρώματα, όπως π.χ γρανίτης και βασάλτης, χρησιμοποιούνται ως πολύτιμα οικοδομικά υλικά. Επιπλέον, οι πυριγενείς διεργασίες συμβάλλουν στο σχηματισμό του αποθέματα ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων πολύτιμων μεταλλευμάτων όπως χαλκός, χρυσοι, να νικέλιο.
 4. Παλαιοκλιματική ανασυγκρότηση: Οι ηφαιστειακές εκρήξεις απελευθερώνουν αέρια και σωματίδια στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας το κλίμα της Γης. Μελετώντας την ορυκτολογία και τη χημεία των αρχαίων ηφαιστειακών πετρωμάτων, οι ερευνητές μπορούν να συμπεράνουν τις προηγούμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες και τις επιπτώσεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας στο παγκόσμιο κλίμα.

Συνοψίζοντας, τα πυριγενή πετρώματα προσφέρουν ένα παράθυρο στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Γης. Παρέχουν πληροφορίες για τις γεωλογικές διεργασίες, την τεκτονική δραστηριότητα, την ιστορία του κλίματος και τους πολύτιμους ορυκτούς πόρους που έχουν διαμορφώσει την εξέλιξη του πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Σχηματισμός Πυριγενών Βράχων

Τα πυριγενή πετρώματα σχηματίζονται μέσω της στερεοποίησης και ψύξης τετηγμένου υλικού, γνωστού ως μάγμα ή λάβα. Η διαδικασία σχηματισμού περιλαμβάνει διάφορα στάδια:

 1. Γενιά Magma: Το μάγμα παράγεται βαθιά μέσα στον φλοιό της Γης ή στον ανώτερο μανδύα μέσω της διαδικασίας μερικής τήξης. Διάφοροι παράγοντες, όπως η υψηλή θερμοκρασία, οι αλλαγές πίεσης και η παρουσία πτητικών (νερό και αέρια), μπορούν να συμβάλουν στην τήξη των πετρωμάτων. Καθώς τα πετρώματα λιώνουν, τα λιγότερο πυκνά συστατικά αυξάνονται, σχηματίζοντας μάγμα.
 2. Σύνθεση Magma: Η σύνθεση του μάγματος ποικίλλει ανάλογα με τα πετρώματα πηγής και το βαθμό μερικής τήξης. Το μάγμα αποτελείται κυρίως από πυριτικά ορυκτά, τα οποία είναι ενώσεις πυριτίου και οξυγόνου, μαζί με άλλα στοιχεία όπως αλουμίνιο, σίδερο, μαγνήσιο, ασβέστιο και κάλιο.
 3. Μετανάστευση μάγματος: Το μάγμα είναι λιγότερο πυκνό από τα γύρω πετρώματα, επομένως τείνει να ανεβαίνει μέσω του φλοιού της Γης. Μπορεί να μεταναστεύσει κατακόρυφα ή πλευρικά, συχνά συσσωρεύοντας σε θαλάμους μάγματος κάτω από την επιφάνεια. Αυτοί οι θάλαμοι μπορεί να είναι σχετικά μικροί, όπως αυτοί που βρίσκονται στα ηφαιστειακά τόξα, ή εξαιρετικά μεγάλοι, όπως στην περίπτωση των βαθόλιθων.
 4. Ψύξη και στερεοποίηση: Καθώς το μάγμα κινείται προς την επιφάνεια της Γης ή παραμένει παγιδευμένο σε υπόγειους θαλάμους, αρχίζει να χάνει θερμότητα στο περιβάλλον του. Αυτή η ψύξη αναγκάζει τα ορυκτά μέσα στο μάγμα να κρυσταλλωθούν και να σχηματίσουν στερεές δομές. Ο ρυθμός ψύξης επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος των ορυκτών κρυστάλλων. Η ταχεία ψύξη, όπως βιώνεται από τη λάβα στην επιφάνεια, οδηγεί σε λεπτόκοκκους βράχους, ενώ η αργή ψύξη κάτω από την επιφάνεια επιτρέπει την ανάπτυξη μεγαλύτερων κρυστάλλων.
 5. Εξώθηση και εισβολή: Εάν το μάγμα φτάσει στην επιφάνεια της Γης, ονομάζεται λάβα. Η λάβα εκρήγνυται κατά τη διάρκεια της ηφαιστειακής δραστηριότητας και ψύχεται γρήγορα σε επαφή με την ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας εξωθητικά πυριγενή πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα έχουν μικρούς κρυστάλλους λόγω της γρήγορης διαδικασίας ψύξης. Από την άλλη πλευρά, εάν το μάγμα κρυώσει και στερεοποιηθεί κάτω από την επιφάνεια της Γης, σχηματίζει διεισδυτικά πυριγενή πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα αναπτύσσουν μεγαλύτερους κρυστάλλους λόγω του βραδύτερου ρυθμού ψύξης. Οι διεισδυτικοί βράχοι μπορούν να εκτεθούν στην επιφάνεια μέσω διάβρωσης ή ανύψωσης, αποκαλύπτοντας χαρακτηριστικά όπως βαθόλιθους, αναχώματα και περβάζια.
 6. Κατάταξη: Τα πυριγενή πετρώματα ταξινομούνται με βάση τη σύνθεση και την υφή τους. Συνθετικά, τα πυριγενή πετρώματα μπορούν να ταξινομηθούν ως φελσικά (πλούσια σε αστριός και πυρίτιο), ενδιάμεσο, μαφικό (πλούσιο σε μαγνήσιο και σίδηρο) ή υπερμαφικό (πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο). Η υφή αναφέρεται στο μέγεθος και τη διάταξη των κόκκων ορυκτών μέσα στο βράχο και μπορεί να είναι φανεριτική (ορατοί κρύσταλλοι), αφανιτικοί (μικροσκοπικοί κρύσταλλοι), πορφυριτικοί (μεγάλοι και μικροί κρύσταλλοι), υαλώδης (χωρίς κρυστάλλους) ή φυσαλιδώδης (με φυσαλίδες αερίου ).

Συνοπτικά, ο σχηματισμός πυριγενών πετρωμάτων περιλαμβάνει την κρυστάλλωση ορυκτών από μάγμα ή λάβα. Η συγκεκριμένη σύνθεση, η υφή και η θέση αυτών των πετρωμάτων παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις γεωλογικές διεργασίες, την τεκτονική δραστηριότητα και την ιστορία της Γης.

Ταξινόμηση πυριγενών πετρωμάτων

PPT - Igneous Rocks I Παρουσίαση PowerPoint, δωρεάν λήψη - ID:3700622

Τα πυριγενή πετρώματα ταξινομούνται με βάση τη σύνθεση ορυκτών, την υφή και άλλα χαρακτηριστικά τους. Το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται συνήθως στη γεωλογία κατηγοριοποιεί τα πυριγενή πετρώματα σε δύο κύριες ομάδες: τα διεισδυτικά (πλουτονικά) και τα εξωθητικά (ηφαιστειακά). Αυτές οι ομάδες υποδιαιρούνται περαιτέρω με βάση τη σύνθεση και την υφή των ορυκτών. Ακολουθεί μια βασική επισκόπηση της ταξινόμησης:

1. Παρεισφρητικά (πλουτωνικά) πυριγενή πετρώματα: Αυτά τα πετρώματα σχηματίζονται από μάγμα που ψύχεται και στερεοποιείται κάτω από την επιφάνεια της Γης. Ο πιο αργός ρυθμός ψύξης επιτρέπει την ανάπτυξη ορατών ορυκτών κρυστάλλων. Τα διεισδυτικά πετρώματα τείνουν να έχουν χονδρόκοκκη υφή.

1.1. Γρανίτης: Πλούσιο σε χαλαζίας και άστριος, ο γρανίτης είναι ένας κοινός διεισδυτικός βράχος. Είναι ανοιχτόχρωμο και χρησιμοποιείται συχνά στην κατασκευή.

1.2. Διορίτης: Ο διορίτης είναι ενδιάμεσος σε σύνθεση μεταξύ γρανίτη και γάβρος. Περιέχει άστριος πλαγιόκλας, πυροξένιο, και μερικές φορές αμφίβολο.

1.3. Gabbro: Το Gabbro είναι ένα μαφικό πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από πυροξένιο και πλούσιο σε ασβέστιο πλαγιοκλάση άστριο. Είναι το παρεμβατικό ισοδύναμο του βασάλτη.

1.4. Περιδοτίτης: Ο περιδοτίτης είναι ένα υπερμαφικό πέτρωμα που αποτελείται από ορυκτά όπως ολιβίνη και πυροξένιο. Βρίσκεται συχνά στον μανδύα της Γης.

2. Εξωθητικά (ηφαιστειακά) πυριγενή πετρώματα: Αυτοί οι βράχοι σχηματίζονται από λάβα που εκτοξεύεται στην επιφάνεια της Γης. Ο γρήγορος ρυθμός ψύξης οδηγεί σε λεπτόκοκκες υφές, αλλά ορισμένα εξωθητικά πετρώματα μπορούν επίσης να εμφανίσουν πορφυριτική υφή, με μεγαλύτερους κρυστάλλους (φαινοκρύστες) ενσωματωμένους σε λεπτότερη μήτρα.

2.1. Βασάλτης: Ο βασάλτης είναι ένας κοινός εξωθητικός βράχος που είναι σκουρόχρωμος και πλούσιος σε σίδηρο και μαγνήσιο. Συχνά σχηματίζει ηφαιστειακά τοπία και ωκεάνιο φλοιό.

2.2. Ανδεσίτης: Ο ανδεσίτης είναι ενδιάμεσος σε σύνθεση μεταξύ βασάλτη και δακίτη. Περιέχει άστριο plagioclase, αμφίβολο και πυροξένιο.

2.3. rhyolite: Ο ρυόλιθος είναι ένα λεπτόκοκκο ηφαιστειακό πέτρωμα πλούσιο σε πυρίτιο. Είναι το εξωθητικό ισοδύναμο του γρανίτη και συχνά έχει ανοιχτό χρώμα.

3. Πυροκλαστικά Πυριγενή Βράχια: Αυτά τα πετρώματα σχηματίζονται από ηφαιστειακή τέφρα, σκόνη και συντρίμμια που εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια εκρηκτικών ηφαιστειακών εκρήξεων. Μπορούν να έχουν ένα ευρύ φάσμα συνθέσεων και υφών.

3.1. Τούφ: Η Τούφ είναι ένας βράχος που αποτελείται από ενοποιημένη ηφαιστειακή τέφρα. Μπορεί να ποικίλλει σε σύνθεση και υφή, ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων τέφρας.

3.2. Ignimbrite: Ο ιγνιμπρίτης είναι ένας τύπος τάφρου που σχηματίζεται από θερμές πυροκλαστικές ροές. Συχνά έχει συγκολλημένη υφή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά την εναπόθεση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση των πυριγενών πετρωμάτων δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά τα παραδείγματα. Σε κάθε κατηγορία, υπάρχει μια σειρά από τύπους βράχου με διαφορετικές συνθέσεις και υφές. Επιπλέον, η σύγχρονη γεωλογία εξετάζει επίσης τις ορυκτολογικές και χημικές αναλύσεις, μαζί με το πλαίσιο του σχηματισμού πετρωμάτων και της γεωλογικής ιστορίας, για να βελτιώσει την ταξινόμηση των πυριγενών πετρωμάτων.

Ορυκτολογία Πυριγενών Βράχων

Αποτέλεσμα εικόνας για τύπους πυριγενών πετρωμάτων | Πύρινο βράχο, Πύρινο, Βράχο

Τα πυριγενή πετρώματα αποτελούνται κυρίως από ορυκτά που κρυσταλλώνονται από τηγμένο υλικό (μάγμα ή λάβα). Η ορυκτή σύνθεση των πυριγενών πετρωμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων, της εμφάνισης και της ταξινόμησης του πετρώματος. Εδώ είναι μερικά κοινά ορυκτά που βρίσκονται σε πυριγενή πετρώματα:

1. Χαλαζίας: Ο χαλαζίας είναι ένα κοινό ορυκτό σε πυριγενή πετρώματα, ιδιαίτερα σε πετρώματα φελσίου όπως ο γρανίτης και ο ρυόλιθος. Αποτελείται από πυρίτιο και οξυγόνο και συχνά εμφανίζεται ως διαυγείς, υαλώδεις κρύσταλλοι.

2. Άστριος: Ο άστριος είναι μια ομάδα ορυκτών που είναι απαραίτητα συστατικά πολλών πυριγενών πετρωμάτων. Οι δύο κύριοι τύποι είναι:

 • Ορθοκλάση Αστριός: Συνηθισμένος τόσο σε φελσιτικά όσο και σε ενδιάμεσα πετρώματα, ο ορθόκλωνος άστριος μπορεί να προσδώσει ροζ, κοκκινωπά ή γκρι χρώματα στα πετρώματα.
 • Plagioclase Feldspar: Το Plagioclase είναι πιο κοινό σε ενδιάμεσα έως μαφικά πετρώματα. Η σύνθεσή του μπορεί να ποικίλλει από ποικιλίες πλούσιες σε ασβέστιο (ασβέστιο) έως πλούσιες σε νάτριο (νάτριο), με αποτέλεσμα μια γκάμα χρωμάτων.

3. Ολιβίνη: Η ολιβίνη είναι ένα πράσινο ορυκτό που βρίσκεται σε υπερμαφικά πετρώματα όπως ο περιδοτίτης και ο βασάλτης. Αποτελείται από μαγνήσιο, σίδηρο και πυρίτιο.

4. Πυροξίνη: Ορυκτά πυροξένιου, όπως αυγίτης και hornblende, είναι κοινά σε μαφικούς και ενδιάμεσους βράχους. Έχουν σκούρα χρώματα και είναι πλούσια σε σίδηρο και μαγνήσιο.

5. Αμφιβολία: Αμφιβολικά ορυκτά, όπως το hornblende, βρίσκονται σε ενδιάμεσα πετρώματα και μερικά μαφικά πετρώματα. Έχουν πιο σκούρο χρώμα και συχνά συνδέονται με την παρουσία νερού κατά τον σχηματισμό μάγματος.

6. Βιοτίτης και Μοσχοβίτης: Αυτοί είναι τύποι μικρό ορυκτά που βρίσκονται συχνά σε πετρώματα φελσί. Ο βιοτίτης είναι σκουρόχρωμος και ανήκει στην ομάδα των μαφικών ορυκτών, ενώ ο μοσχοβίτης είναι ανοιχτόχρωμος και ανήκει στην ομάδα των φελσικών.

7. Feldspathoids: Πρόκειται για ορυκτά παρόμοια σε σύσταση με τον άστριο αλλά με λιγότερο πυρίτιο. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν νεφελίνη και λευκίτης. Βρίσκονται σε ορισμένα πυριγενή πετρώματα πλούσια σε αλκάλια.

8. Μαγνητίτης και Ιλμενίτης: Αυτά τα μέταλλα είναι πηγές σιδήρου και τιτάνιο σε μαφικούς και υπερμαφικούς βράχους.

Ο ειδικός συνδυασμός αυτών των ορυκτών και οι σχετικές αναλογίες τους καθορίζουν τη συνολική ορυκτή σύνθεση ενός πυριγενούς πετρώματος. Αυτή η σύνθεση, μαζί με την υφή (μέγεθος κόκκων και διάταξη ορυκτών), βοηθά τους γεωλόγους να ταξινομήσουν και να κατανοήσουν την προέλευση και τη γεωλογική ιστορία του βράχου. Επιπλέον, τα βοηθητικά ορυκτά, τα οποία υπάρχουν σε μικρότερες ποσότητες, μπορούν επίσης να παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηματίστηκε το πέτρωμα.

Σειρά Bowen's Reaction

Bowen's Reaction Series | Περιγράφει και Διάγραμμα » Επιστήμη Γεωλογίας

Σειρά Bowen's Reaction είναι μια έννοια στη γεωλογία που εξηγεί την αλληλουχία με την οποία τα ορυκτά κρυσταλλώνονται από ένα μάγμα ψύξης. Αναπτύχθηκε από τον Καναδό γεωλόγο Norman L. Bowen στις αρχές του 20ου αιώνα. Η ιδέα είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της ορυκτολογικής σύνθεσης των πυριγενών πετρωμάτων και της σχέσης μεταξύ διαφορετικών τύπων πετρωμάτων.

Η σειρά αντίδρασης Bowen χωρίζεται σε δύο κλάδους: την ασυνεχή σειρά και τη συνεχή σειρά. Αυτές οι σειρές αντιπροσωπεύουν τη σειρά με την οποία τα ορυκτά κρυσταλλώνονται καθώς το μάγμα ψύχεται, με τα ορυκτά υψηλότερα στη σειρά να κρυσταλλώνονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ασυνεχής Σειρά: Αυτή η σειρά περιλαμβάνει ορυκτά που έχουν ευδιάκριτες αλλαγές στη σύνθεση καθώς κρυσταλλώνονται από το ψυκτικό μάγμα. Περιλαμβάνει:

 1. Σειρά Ol/Pyx (Σειρά Olivine-Pyroxene): Ορυκτά σε αυτή τη σειρά είναι η ολιβίνη και το πυροξένιο. Η ολιβίνη κρυσταλλώνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ακολουθούμενη από το πυροξένιο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
 2. Σειρά Ca Plagioclase: Αυτή η σειρά περιλαμβάνει την κρυστάλλωση του άστριου πλαγιόκλασου πλούσιου σε ασβέστιο, όπως ο ανορθίτης. Ξεκινά σε υψηλότερες θερμοκρασίες και συνεχίζει καθώς το μάγμα ψύχεται.
 3. Σειρά Na Plagioclase: Αυτή η σειρά περιλαμβάνει πλούσιο σε νάτριο πλαγιόκλασο άστριο, όπως ο αλβίτης. Κρυσταλλώνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από την πλούσια σε ασβέστιο πλαγιόκλαση.

Συνεχής Σειρά: Τα ορυκτά της συνεχούς σειράς έχουν συνθέσεις που ποικίλλουν σταδιακά καθώς κρυσταλλώνονται, σχηματίζοντας ένα στερεό διάλυμα μεταξύ δύο ορυκτών τελικού μέλους. Η συνεχής σειρά περιλαμβάνει:

 1. Σειρά Ca-Na Plagioclase: Αυτή η σειρά περιλαμβάνει το στερεό διάλυμα μεταξύ πλούσιων σε ασβέστιο και πλούσιων σε νάτριο άστριου πλαγιόκλασου. Καθώς το μάγμα ψύχεται, η σύνθεση της πλαγιόκλας σταδιακά μετατοπίζεται από πλούσια σε ασβέστιο σε πλούσια σε νάτριο.
 2. Σειρά Amphibole-Biotite: Τα ορυκτά αυτής της σειράς περιλαμβάνουν αμφίβολο (π.χ. hornblende) και μαρμαρυγία βιοτίτη. Η σύνθεση αυτών των ορυκτών ποικίλλει σταδιακά με την ψύξη.
 3. Σειρά Na-K Feldspar: Αυτή η σειρά περιλαμβάνει το στερεό διάλυμα μεταξύ πλούσιου σε νάτριο και πλούσιου σε κάλιο άστριο. Καθώς το μάγμα ψύχεται, η σύνθεση αλλάζει από πλούσια σε νάτριο σε πλούσια σε κάλιο.

Η ιδέα της σειράς αντίδρασης του Bowen εξηγεί γιατί ορισμένα ορυκτά βρίσκονται συνήθως μαζί σε συγκεκριμένους τύπους πυριγενών πετρωμάτων. Καθώς το μάγμα ψύχεται, τα ορυκτά κρυσταλλώνονται με προβλέψιμη σειρά με βάση τα σημεία τήξης και τη χημική τους σύνθεση. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση της ορυκτολογικής εξέλιξης των μάγματος, του σχηματισμού διαφορετικών τύπων πετρωμάτων και των διεργασιών που συμβαίνουν μέσα στον φλοιό και τον μανδύα της Γης.

Περιβάλλοντα Σχηματισμού Πυριγενών Βράχων

Τα πυριγενή πετρώματα μπορούν να σχηματιστούν σε διάφορα περιβάλλοντα, καθένα από τα οποία παρέχει διακριτές συνθήκες που επηρεάζουν τον τύπο του πετρώματος που αναπτύσσεται. Τα κύρια περιβάλλοντα για το σχηματισμό πυριγενών πετρωμάτων είναι:

 1. Παρεμβατικά περιβάλλοντα: Σε αυτά τα περιβάλλοντα, το μάγμα ψύχεται και στερεοποιείται κάτω από την επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα το σχηματισμό διεισδυτικών ή πλουτονικών πυριγενών πετρωμάτων.
  • Λουτρόλιθοι: Μεγάλες μάζες μάγματος που στερεοποιούνται βαθιά μέσα στο φλοιό της Γης σχηματίζουν βαθόλιθους. Αυτά μπορούν να καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές και συχνά αποτελούνται από πετρώματα με χονδρόκοκκο, όπως ο γρανίτης.
  • Αποθέματα: Παρόμοια με τους βαθόλιθους αλλά μικρότερα σε μέγεθος, τα αποθέματα αποτελούνται επίσης από χονδρόκοκκους διεισδυτικούς βράχους και βρίσκονται συνήθως κοντά σε βαθόλιθους.
  • Δίσκοι: Τα αναχώματα είναι πίνακες εισβολές που κόβουν τα υπάρχοντα στρώματα βράχου. Συχνά έχουν πιο λεπτές υφές λόγω της γρήγορης ψύξης σε στενούς χώρους.
  • περβάζια: Τα περβάζια είναι οριζόντιες εισβολές που εγχέονται μεταξύ των υπαρχόντων στρωμάτων βράχου. Τείνουν επίσης να έχουν λεπτόκοκκη υφή λόγω του μικρού βάθους τους και της πιο αργής ψύξης.
 2. Εξωφρενικά περιβάλλοντα: Σε αυτά τα περιβάλλοντα, η λάβα εκρήγνυται στην επιφάνεια της Γης, ψύχεται γρήγορα και στερεοποιείται, οδηγώντας στο σχηματισμό εξωθητικών ή ηφαιστειακών πυριγενών πετρωμάτων.
  • Ηφαιστειογενείς κώνοι: Αυτά σχηματίζονται από τη συσσώρευση ηφαιστειακών υλικών, όπως η λάβα, η τέφρα και τα πυροκλαστικά συντρίμμια. Διαφορετικοί τύποι εξωθητικών πετρωμάτων μπορούν να συσχετιστούν με διαφορετικούς τύπους ηφαιστειακών κώνων, όπως η ασπίδα ηφαίστεια (βασαλτική λάβα) και στρατοηφαίστεια (ανδεσιτική έως ρυολιθική λάβα).
  • Οροπέδια λάβας: Τεράστιες ηφαιστειακές εκρήξεις μπορούν οδηγήσει στη συσσώρευση παχιών στρωμάτων λάβας που καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές, σχηματίζοντας οροπέδια λάβας. Αυτά τα οροπέδια αποτελούνται συχνά από βασαλτική λάβα.
  • Ηφαιστειακά Νησιά: Όταν η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από το νερό, μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό ηφαιστειακών νησιών. Αυτά τα νησιά αποτελούνται συνήθως από εξωθητικά πετρώματα όπως ο βασάλτης.
 3. Πυροκλαστικά περιβάλλοντα: Σε αυτά τα περιβάλλοντα, οι ηφαιστειακές εκρήξεις δημιουργούν τέφρα, ηφαιστειακές βόμβες και άλλα πυροκλαστικά υλικά που συσσωρεύονται και στερεοποιούνται.
  • Λέβητες: Μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της κορυφής του ηφαιστείου, δημιουργώντας μια καλντέρα. Η καλντέρα μπορεί στη συνέχεια να γεμίσει με στάχτη, σχηματίζοντας πυριγενή πετρώματα που αποτελούνται από πυροκλαστικά υλικά.
  • Δαχτυλίδια Tuff και Maars: Οι εκρηκτικές ηφαιστειακές εκρήξεις σε αυτά τα περιβάλλοντα έχουν ως αποτέλεσμα την εκτόξευση πυροκλαστικών υλικών που σχηματίζουν δακτυλίους από τέφρα (ενοποιημένη τέφρα) γύρω από μια οπή. Οι Maars είναι ρηχοί ηφαιστειογενείς κρατήρες που σχηματίζονται από εκρηκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μάγματος και υπόγειων υδάτων.

Ο συγκεκριμένος τύπος πυριγενούς πετρώματος που σχηματίζεται σε κάθε περιβάλλον εξαρτάται από παράγοντες όπως η σύνθεση του μάγματος, ο ρυθμός ψύξης, η πίεση, η παρουσία νερού και το περιβάλλον γεωλογικό πλαίσιο. Μελετώντας τα πυριγενή πετρώματα που σχηματίζονται σε διάφορα περιβάλλοντα, οι γεωλόγοι μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις για τη γεωλογική ιστορία της Γης, τις τεκτονικές διεργασίες και τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων.

Οικονομική Σημασία Πυριγενών Βράχων

Τα πυριγενή πετρώματα έχουν σημαντική οικονομική σημασία λόγω των διαφόρων ορυκτών συνθέσεων, της αντοχής και της καταλληλότητας για κατασκευή, καθώς και του ρόλου τους στον σχηματισμό πολύτιμων ορυκτών καταθέσεις. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους τα πυριγενή πετρώματα συμβάλλουν στην οικονομία:

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Πολλά πυριγενή πετρώματα χρησιμοποιούνται ως υλικά κατασκευής λόγω της αντοχής και της αισθητικής τους έλξης. Ο γρανίτης και ο βασάλτης, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται συνήθως ως πέτρες διαστάσεων για κτίρια, μνημεία, πάγκους και διακοσμητικούς σκοπούς.
 2. Θρυμματισμένη πέτρα: Τα θρυμματισμένα πυριγενή πετρώματα, όπως ο βασάλτης και ο γρανίτης, χρησιμοποιούνται ως αδρανή σε σκυρόδεμα, οδοποιία και έρμα σιδηροδρόμων. Αυτά τα υλικά παρέχουν αντοχή και σταθερότητα στις κατασκευές και τα δίκτυα μεταφοράς.
 3. Καταθέσεις ορυκτών: Ορισμένοι τύποι πυριγενών πετρωμάτων συνδέονται με πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών. Για παράδειγμα, τα μαφικά και υπερμαφικά πετρώματα μπορούν να φιλοξενήσουν κοιτάσματα πολύτιμων ορυκτών όπως π.χ χρωμίτης, πλατίνα, νικέλιο και χαλκό.
 4. Πολύτιμα και βασικά μέταλλα: Τα πυριγενή πετρώματα παίζουν ρόλο στο σχηματισμό του κοιτάσματα μεταλλεύματος που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός, αργυροικαι την πλατίνα, καθώς και βασικά μέταλλα όπως ο χαλκός, ο μόλυβδος και ψευδάργυρος. Αυτά τα κοιτάσματα μπορούν να σχηματιστούν μέσω διεργασιών όπως η υδροθερμική δραστηριότητα που σχετίζεται με πυριγενείς εισβολές.
 5. Πολύτιμοι λίθοι: Ορισμένα πυριγενή πετρώματα περιέχουν ορυκτά ποιότητας πολύτιμων λίθων όπως π.χ λυχνίτης, ζιρκονίτης, να τοπάζι. Αυτά τα ορυκτά χρησιμοποιούνται σε κοσμήματα και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα.
 6. Ηφαιστειακά κοιτάσματα: Τα ηφαιστειακά πετρώματα, συμπεριλαμβανομένης της ηφαιστειακής τέφρας και της τέφρας, μπορούν να έχουν οικονομική σημασία ως πρώτες ύλες σε βιομηχανίες όπως η κεραμική, η παραγωγή γυαλιού και ως βελτιωτικά εδάφους (ηφαιστειακή τέφρα) στη γεωργία.
 7. Γεωθερμική ενέργεια: Η πυριγενής δραστηριότητα συμβάλλει στους πόρους γεωθερμικής ενέργειας. Το Magma θερμαίνει το υπόγειο νερό, δημιουργώντας γεωθερμικές δεξαμενές που μπορούν να αξιοποιηθούν για παραγωγή καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας.
 8. Παραγωγή μετάλλων: Τα πυριγενή πετρώματα μπορεί να χρησιμεύσουν ως πηγή στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μετάλλων. Για παράδειγμα, τα πυριγενή πετρώματα φελσιτών μπορεί να περιέχουν σπάνια στοιχεία όπως λίθιο και ταντάλιο, τα οποία είναι απαραίτητα για τα σύγχρονα ηλεκτρονικά.
 9. Βιομηχανία λατομείων: Η εξόρυξη πυριγενών πετρωμάτων για διάφορες χρήσεις, όπως χαλίκι, άμμος και θρυμματισμένη πέτρα, συμβάλλει στη λατομική βιομηχανία και παρέχει υλικά για την ανάπτυξη υποδομών.
 10. Αναψυχή και Τουρισμός: Μοναδικοί γεωλογικοί σχηματισμοί, όπως τα ηφαιστειογενή τοπία, προσελκύουν τουρίστες και λάτρεις της υπαίθρου. Οι ηφαιστειακές περιοχές προσφέρουν συχνά ευκαιρίες για πεζοπορία, αναρρίχηση και γεωτουρισμό.

Συνοπτικά, τα πυριγενή πετρώματα έχουν οικονομική σημασία στις κατασκευές, την ανάπτυξη υποδομών, την εξόρυξη, την παραγωγή ενέργειας και διάφορες βιομηχανίες. Η ορυκτολογική τους ποικιλότητα και οι γεωλογικές διεργασίες συμβάλλουν στο σχηματισμό πολύτιμων πόρων που οδηγούν την οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη.

Αξιοσημείωτοι σχηματισμοί πυριγενών πετρωμάτων

Υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι σχηματισμοί πυριγενών πετρωμάτων σε όλο τον κόσμο που παρουσιάζουν τη γεωλογική ποικιλότητα και την ιστορία της Γης. Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

 1. Causeway του Γίγαντα (Βόρεια Ιρλανδία): Αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι γνωστό για τις μοναδικές εξαγωνικές στήλες από βασάλτη που σχηματίστηκαν από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι στήλες είναι το αποτέλεσμα της ψύξης και της συστολής των βασαλτικών ροών λάβας πριν από εκατομμύρια χρόνια.
 2. Devils Tower (Wyoming, ΗΠΑ): Ένας εντυπωσιακός μονόλιθος που αποτελείται από φωνόλιθος porphyry, Devils Tower είναι ένα πολύ γνωστό παράδειγμα πυριγενούς εισβολής. Πιστεύεται ότι σχηματίστηκε όταν το μάγμα στερεοποιήθηκε υπόγεια και αργότερα εκτέθηκε μέσω της διάβρωσης.
 3. Βεζούβιος (Ιταλία): Ένα από τα πιο διάσημα ηφαίστεια στον κόσμο, το όρος Βεζούβιος είναι γνωστό για την έκρηξή του το 79 μ.Χ. που έθαψε την αρχαία πόλη της Πομπηίας. Τα ηφαιστειακά προϊόντα και η τέφρα από αυτή την έκρηξη διατήρησαν τις δομές και τα τεχνουργήματα της πόλης.
 4. Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων Χαβάης (Χαβάη, ΗΠΑ): Αυτό το πάρκο φιλοξενεί ενεργά ηφαίστεια όπως το Kilauea και το Mauna Loa, αυτό το πάρκο παρουσιάζει συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι ροές λάβας και τα ηφαιστειακά τοπία παρέχουν πληροφορίες για τις γεωλογικές διεργασίες της Γης.
 5. Πλοίο (Νέο Μεξικό, ΗΠΑ): Το Shiprock είναι ένας ηφαιστειακός λαιμός, ένα απομεινάρι ενός αρχαίου ηφαιστείου που έχει διαβρωθεί, αφήνοντας πίσω του ένα πανύψηλο ηφαιστειακό βύσμα. Θεωρείται ιερός χώρος από το Έθνος Ναβάχο.
 6. Τα ηφαίστεια της Ωβέρνης (Γαλλία): Αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται από μια αλυσίδα αδρανών ηφαιστείων, μερικά από τα οποία είναι ηλικίας άνω των 6 εκατομμυρίων ετών. Το Puy de Dôme είναι μια από τις εμβληματικές κορυφές σε αυτήν την περιοχή.
 7. Ουλουρού (Ayers Rock) και Kata Tjuta (Όλγας) (Αυστραλία): Αν και δεν είναι ηφαιστειακά, το Uluru και το Kata Tjuta είναι σημαντικοί βραχώδεις σχηματισμοί που αποτελούνται από αρκοσικό αμμόπετρα. Έχουν πολιτιστική και πνευματική σημασία για τους ιθαγενείς Anangu.
 8. Crater Lake (Όρεγκον, ΗΠΑ): Αυτή η καταγάλανη λίμνη γεμίζει την καλντέρα του όρους Mazama, ενός ηφαιστείου που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας τεράστιας έκρηξης πριν από χιλιάδες χρόνια. Η καλντέρα και η λίμνη μέσα σε αυτήν είναι το αποτέλεσμα αυτού του ηφαιστειακού γεγονότος.
 9. Καταρράκτης Gullfoss (Ισλανδία): Σχηματισμένος από τον ποταμό Hvítá, ο Gullfoss είναι ένας εμβληματικός καταρράκτης που βρίσκεται κοντά στη γεωθερμική περιοχή Geysir. Το γύρω τοπίο παρουσιάζει την ηφαιστειακή και γεωθερμική δραστηριότητα της Ισλανδίας.
 10. Ayers Rock (Uluru) και Kata Tjuta (Olgas) (Αυστραλία): Αν και δεν είναι ηφαιστειακά, αυτοί οι τεράστιοι σχηματισμοί ψαμμίτη είναι σημαντικά ορόσημα και έχουν πολιτιστική σημασία για τους ιθαγενείς Anangu.

Αυτοί οι σχηματισμοί υπογραμμίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι πυριγενείς διεργασίες και η γεωλογική ιστορία έχουν διαμορφώσει την επιφάνεια της Γης, αφήνοντας πίσω τοπία και ορόσημα που προκαλούν δέος.