Μεταμορφικοί Βράχοι

Μεταμορφωτικός βράχους αποτελούν ζωτικό συστατικό του φλοιού της Γης και παίζουν σημαντικό ρόλο στη γεωλογία. Είναι ένας από τους τρεις κύριους τύπους πετρωμάτων, μαζί με τα πυριγενή και ιζηματογενή πετρώματα, και σχηματίζονται μέσω μιας γεωλογικής διαδικασίας γνωστής ως μεταμόρφωσης. Μεταμορφωμένα πετρώματα προκύπτουν από την μεταβολή των προϋπαρχόντων πετρωμάτων, που ονομάζονται πρωτόλιθοι, λόγω αλλαγών στη θερμοκρασία, την πίεση και την παρουσία χημικά ενεργών ρευστών. Αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού μπορεί να συμβεί βαθιά μέσα στον φλοιό της Γης ή στον ανώτερο μανδύα. Τα μεταμορφωμένα πετρώματα παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα υφών και ορυκτών συνθέσεων, καθιστώντας τα απαραίτητα για την κατανόηση της ιστορίας και της γεωλογίας της Γης.

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι πετρώματα που έχουν υποστεί βαθύ μετασχηματισμό στη σύνθεση των ορυκτών, την υφή και μερικές φορές ακόμη και τη χημική δομή τους χωρίς να λιώνουν. Αυτός ο μετασχηματισμός συμβαίνει ως απόκριση σε αλλαγές στις γεωλογικές συνθήκες, κυρίως στην αυξημένη θερμοκρασία και πίεση. Ο μεταμορφισμός συνήθως επηρεάζει προϋπάρχοντα πετρώματα, τα οποία μπορεί να είναι ιζηματογενούς, πυριγενούς ή μεταμορφικής προέλευσης, και έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό νέων ορυκτά και υφές. Ο αρχικός βράχος από τον οποίο σχηματίζεται ένας μεταμορφωμένος βράχος ονομάζεται πρωτόλιθος.

Μεταμορφωμένος βράχος

Σημασία και Σημασία στη Γεωλογία

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα έχουν μεγάλη σημασία στη γεωλογία για διάφορους λόγους:

 1. Γεωλογική Ιστορία: Τα μεταμορφωμένα πετρώματα παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για τη γεωλογική ιστορία μιας περιοχής. Καταγράφουν τις συνθήκες και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν τον φλοιό της Γης για εκατομμύρια χρόνια, βοηθώντας τους γεωλόγους να ξετυλίξουν την περίπλοκη ιστορία μιας συγκεκριμένης περιοχής.
 2. Τεκτονικές διεργασίες: Πολλά μεταμορφωμένα πετρώματα συνδέονται με τα όρια των τεκτονικών πλακών και τα γεγονότα οικοδόμησης βουνών. Η μελέτη αυτών των πετρωμάτων βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη δυναμική του τεκτονικές πλάκες, συμπεριλαμβανομένων διεργασιών όπως η καταβύθιση, η σύγκρουση και η περιφερειακή παραμόρφωση.
 3. Ορυκτών πόρων: Ορισμένα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι πηγές πολύτιμων ορυκτών. Για παράδειγμα, τάλκης εξάγεται από τάλκη σχιστόλιθος, Ενώ γραφίτης εξορύσσεται από σχιστόλιθο γραφίτη. Η κατανόηση του σχηματισμού και της κατανομής αυτών των πετρωμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εξερεύνηση πόρων.
 4. Πρακτικές εφαρμογές: Τα μεταμορφωμένα πετρώματα έχουν συχνά επιθυμητές ιδιότητες για τις κατασκευές και τη βιομηχανία. Μάρμαρο, βραβευμένο για την ομορφιά και την αντοχή του, χρησιμοποιείται στη γλυπτική και τα οικοδομικά υλικά. Σχιστόλιθος χρησιμοποιείται για στέγες και δάπεδα λόγω της αντοχής του στην υγρασία και του σχίσματος σε λεπτά φύλλα.
 5. Ιστορία του κλίματος: Ορισμένοι τύποι μεταμορφωμένων πετρωμάτων, όπως π.χ εκλογίτης, μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος και την κίνηση των τεκτονικών πλακών της Γης στο χρόνο.

Γεωλογικές διεργασίες που οδηγούν στη μεταμόρφωση:

Ο μεταμορφισμός είναι μια σύνθετη γεωλογική διαδικασία που επηρεάζεται από αλλαγές στη θερμοκρασία, την πίεση και την παρουσία χημικά ενεργών ρευστών. Οι βασικές γεωλογικές διεργασίες που οδηγούν στη μεταμόρφωση περιλαμβάνουν:

 1. Θερμότητα: Οι αυξημένες θερμοκρασίες, που συχνά προκαλούνται από την εσωτερική θερμότητα της Γης ή την εγγύτητα με τηγμένο μάγμα, μπορούν να οδηγήσουν σε μεταμορφωτικές αντιδράσεις αλλάζοντας τις ορυκτές δομές και προκαλώντας ανακρυστάλλωση.
 2. Πίεση: Η αυξημένη πίεση, που προέρχεται από το βάθος ταφής ή τις τεκτονικές δυνάμεις, μπορεί να συμπιέσει ορυκτά και να δημιουργήσει νέες ορυκτές διατάξεις. Οι συνθήκες υψηλής πίεσης μπορούν οδηγήσει στο σχηματισμό ορυκτών που δεν βρίσκονται συνήθως στην επιφάνεια της Γης.
 3. Υγρά: Η παρουσία χημικά ενεργών ρευστών, συνήθως υπόγειων υδάτων ή υδροθερμικά υγρά, μπορεί να διευκολύνει τις αντιδράσεις ορυκτών και την ανταλλαγή στοιχείων, οδηγώντας σε αλλαγές στη σύνθεση των ορυκτών.
 4. Χρόνος: Οι μεταμορφωτικές διεργασίες συμβαίνουν σε εκτεταμένες περιόδους, επιτρέποντας τον αργό μετασχηματισμό των πετρωμάτων και των ορυκτών.
 5. Ροκ σύνθεση: Η σύνθεση και η περιεκτικότητα σε ορυκτά του πρωτολίθου επηρεάζουν τον τύπο του μεταμορφωμένου πετρώματος που σχηματίζεται. Διαφορετικά μητρικά πετρώματα παράγουν διακριτά μεταμορφωμένα προϊόντα.

Συνοπτικά, τα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι ένα κρίσιμο συστατικό της γεωλογίας της Γης, που σχηματίζεται μέσω πολύπλοκων διεργασιών που οδηγούνται από αλλαγές στη θερμοκρασία, την πίεση και τη δραστηριότητα του ρευστού. Προσφέρουν πληροφορίες για την ιστορία της Γης, τις τεκτονικές διεργασίες και παρέχουν πολύτιμους πόρους, ενώ χρησιμοποιούνται και σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές.

Τύποι Μεταμόρφωσης

Η μεταμόρφωση είναι μια γεωλογική διαδικασία που μπορεί να συμβεί σε διάφορα περιβάλλοντα και υπό διαφορετικές συνθήκες, οδηγώντας στο σχηματισμό διαφορετικών τύπων μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Οι κύριοι τύποι μεταμορφώσεων είναι:

Μεταμόρφωση μέσω τεκτονικών πλακών

 1. Μεταμορφισμός Επαφής (Θερμικός Μεταμορφισμός):

  • Ορισμός: Ο μεταμορφισμός επαφής συμβαίνει όταν τα πετρώματα υποβάλλονται σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω της γειτνίασής τους με λιωμένο μάγμα ή λάβα. Η θερμότητα από το λιωμένο υλικό αναγκάζει τα γύρω πετρώματα να υποστούν μεταμόρφωση χωρίς σημαντική αύξηση της πίεσης.
  • Xαρακτηριστικά: Ο μεταμορφισμός επαφής οδηγεί συχνά σε μη φυλλωτά πετρώματα, που σημαίνει ότι δεν έχουν την πολυεπίπεδη ή ταινιωτή εμφάνιση που βρίσκεται στα φυλλώδη πετρώματα. Τα κοινά μεταμορφωμένα πετρώματα επαφής περιλαμβάνουν κέρατα και μάρμαρο.
  • Τοποθεσία: Εμφανίζεται συνήθως κοντά σε πυριγενείς εισβολές όπως πλουτώνες και αναχώματα.
 2. Περιφερειακός Μεταμορφισμός:

  • Ορισμός: Ο περιφερειακός μεταμορφισμός είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος μεταμόρφωσης και εμφανίζεται σε μεγάλες περιοχές λόγω τεκτονικών δυνάμεων που σχετίζονται με γεγονότα οικοδόμησης βουνών και τη σύγκρουση τεκτονικών πλακών. Περιλαμβάνει τόσο υψηλή πίεση όσο και θερμοκρασία.
  • Xαρακτηριστικά: Ο περιφερειακός μεταμορφισμός παράγει συνήθως φυλλωτά πετρώματα, όπου οι κόκκοι ορυκτών ευθυγραμμίζονται και σχηματίζουν παράλληλα στρώματα ή ζώνες. Παραδείγματα περιλαμβάνουν σχιστόλιθο και γνευσίτης.
  • Τοποθεσία: Μπορεί να βρεθεί σε περιοχές με έντονη τεκτονική δραστηριότητα, όπως τα συγκλίνοντα όρια πλακών και βουνό εύρη.
 3. Δυναμικός Μεταμορφισμός (Cataclastic Metamorphism):

  • Ορισμός: Η δυναμική μεταμόρφωση συμβαίνει όταν τα πετρώματα υποβάλλονται σε ακραία πίεση χωρίς σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή η πίεση συνήθως συνδέεται με σφάλμα ζώνες και ζώνες διάτμησης, όπου τα πετρώματα παραμορφώνονται και συνθλίβονται.
  • Xαρακτηριστικά: Η δυναμική μεταμόρφωση οδηγεί συχνά σε εξαιρετικά κατακερματισμένα και θρυμματισμένα πετρώματα, τα οποία στερούνται των καλά ανεπτυγμένων ορυκτών κόκκων που βρίσκονται σε ορισμένους άλλους τύπους μεταμορφωμένων πετρωμάτων.
  • Τοποθεσία: Συνδέεται συνήθως με ζώνες ρηγμάτων και περιοχές έντονου τεκτονικού στρες.
 4. Υδροθερμική Μεταμόρφωση:

  • Ορισμός: Ο υδροθερμικός μεταμορφισμός περιλαμβάνει την αλλοίωση των πετρωμάτων από θερμά, χημικά ενεργά ρευστά, συνήθως υπόγεια ύδατα ή υδροθερμικά διαλύματα πλούσια σε διαλυμένα ορυκτά. Αυτά τα υγρά μπορούν να αντιδράσουν με τον περιβάλλοντα βράχο, αλλάζοντας την ορυκτή σύστασή του.
  • Xαρακτηριστικά: Ο υδροθερμικός μεταμορφισμός μπορεί να παράγει μια ποικιλία τύπων πετρωμάτων, ανάλογα με τη χημική σύνθεση του ρευστού και του πετρώματος ξενιστή. Παραδείγματα περιλαμβάνουν skarns, πρασινοσχιστόλιθους και επισιενίτες.
  • Τοποθεσία: Μπορεί να εμφανιστεί κοντά σε ηφαιστειακή ή υδροθερμική δραστηριότητα, καθώς και σε περιοχές με βαθιά ριζωμένα υγρά.
 5. Μεταμορφισμός ταφής:

  • Ορισμός: Η ταφική μεταμόρφωση συμβαίνει καθώς οι βράχοι θάβονται βαθιά μέσα στον φλοιό της Γης λόγω εναπόθεση ιζήματος ή καθίζηση. Η αυξημένη πίεση και θερμοκρασία στο βάθος μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές ορυκτών.
  • Xαρακτηριστικά: Συχνά έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μη φυλλωμένων πετρωμάτων, όπως π.χ χαλαζίτης και μάρμαρο, αλλά μπορεί επίσης να παράγει φυλλωμένα πετρώματα εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
  • Τοποθεσία: Η ταφική μεταμόρφωση είναι ευρέως διαδεδομένη σε ιζηματογενείς λεκάνες και σε υποχωρούσες περιοχές.
 6. Μεταμόρφωση σοκ:

  • Ορισμός: Ο μεταμορφισμός κλονισμού είναι ένας σπάνιος τύπος μεταμόρφωσης που εμφανίζεται όταν τα πετρώματα υποβάλλονται σε ακραίες πιέσεις και θερμοκρασίες που σχετίζονται με κρούσεις μετεωριτών ή πυρηνικές εκρήξεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό ορυκτών υψηλής πίεσης όπως ο στισοβίτης.
  • Xαρακτηριστικά: Η μεταμόρφωση του κραδασμού αφήνει διακριτικά χαρακτηριστικά στα πετρώματα, όπως κώνους θραύσης και ορυκτά υψηλής πίεσης.
  • Τοποθεσία: Βρίσκεται σε κρατήρες πρόσκρουσης ή κοντά σε χώρους πυρηνικών δοκιμών.

Αυτοί οι τύποι μεταμορφώσεων καταδεικνύουν τις διαφορετικές γεωλογικές διεργασίες που μπορούν να οδηγήσουν στον μετασχηματισμό των πετρωμάτων κάτω από ποικίλες συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και ρευστών, με αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα μεταμορφωτικών τύπων πετρωμάτων.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Μεταμόρφωση

Ο μεταμορφισμός, η διαδικασία με την οποία τα υπάρχοντα πετρώματα υφίστανται αλλαγές στη σύνθεση των ορυκτών, την υφή και μερικές φορές ακόμη και τη χημική δομή, επηρεάζεται από αρκετούς βασικούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν συλλογικά τον συγκεκριμένο τύπο και τον βαθμό μεταμόρφωσης που θα υποστεί ένας βράχος. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταμόρφωση περιλαμβάνουν:

 1. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία παίζει καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωση. Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, οι αντιδράσεις ορυκτών και η ανακρυστάλλωση γίνονται πιο πιθανές. Διαφορετικά ορυκτά έχουν συγκεκριμένες θερμοκρασίες εντός των οποίων είναι σταθερά. Οι αυξημένες θερμοκρασίες διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων ορυκτών και την αναδιάταξη των υπαρχόντων. Η πηγή θερμότητας στον μεταμορφισμό μπορεί να είναι μαγματικές εισβολές (μεταμορφισμός επαφής), βαθιά ταφή (μεταμορφισμός ταφής) ή τεκτονικές δυνάμεις (περιφερειακός μεταμορφισμός).
 2. Πίεση: Η πίεση, ή η δύναμη που ασκείται στα πετρώματα, επηρεάζει την πυκνότητα και τη διάταξη των ορυκτών. Οι υψηλότερες πιέσεις, που συνήθως συνδέονται με το βάθος στον φλοιό της Γης, μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό νέων ορυκτών δομών και στην ανάπτυξη φυλλώματος σε μεταμορφωμένα πετρώματα. Η περιοριστική πίεση είναι ομοιόμορφη προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ η διαφορική πίεση είναι μεγαλύτερη προς μία κατεύθυνση, προκαλώντας την ευθυγράμμιση των ορυκτών κάθετα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης τάσης.
 3. Χρόνος: Η διάρκεια της έκθεσης σε μεταμορφωτικές συνθήκες είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας. Ο αργός, μακροπρόθεσμος μεταμορφισμός επιτρέπει πιο εκτεταμένες αλλαγές ορυκτών και ανακρυστάλλωση. Ο γρήγορος μεταμορφισμός, από την άλλη πλευρά, μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο έντονες αλλοιώσεις.
 4. Ορυκτή Σύνθεση Πρωτόλιθου: Η σύνθεση και η περιεκτικότητα σε ορυκτά του αρχικού πετρώματος, γνωστού ως πρωτόλιθος, επηρεάζουν έντονα τον τύπο της μεταμόρφωσης που θα συμβεί. Διαφορετικά ορυκτά έχουν διακριτά εύρη σταθερότητας, επομένως η παρουσία ορισμένων ορυκτών στον πρωτόλιθο μπορεί να υπαγορεύσει ποια ορυκτά θα σχηματιστούν κατά τη μεταμόρφωση. Για παράδειγμα, σχιστόλιθος μπορεί να μετατραπεί σε σχιστόλιθο, ενώ ασβεστόλιθος μπορεί να γίνει μάρμαρο.
 5. Υγρά: Η παρουσία χημικά ενεργών ρευστών, συνήθως υπόγειων υδάτων ή υδροθερμικών διαλυμάτων, μπορεί να ενισχύσει τη μεταμόρφωση. Αυτά τα υγρά μπορούν να προάγουν αντιδράσεις ορυκτών, να αλλάξουν τις συνθέσεις ορυκτών και να διευκολύνουν την ανταλλαγή στοιχείων. Τα υδροθερμικά υγρά, ειδικότερα, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στον υδροθερμικό μεταμορφισμό.
 6. Τεκτονικές Δυνάμεις: Οι τεκτονικές δυνάμεις, που προκύπτουν από την κίνηση των τεκτονικών πλακών της Γης, μπορούν να ασκήσουν πίεση και να δημιουργήσουν πίεση στα πετρώματα, οδηγώντας σε περιφερειακό μεταμορφισμό. Τα συγκλίνοντα όρια πλακών, όπου οι πλάκες συγκρούονται και υπόκεινται σε έντονη πίεση, είναι κοινές θέσεις για περιφερειακό μεταμορφισμό. Οι τεκτονικές δυνάμεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν διάτμηση και δυναμική μεταμόρφωση κατά μήκος των ζωνών ρηγμάτων.
 7. Υφή και δομή βράχου: Η υφή και η δομή του πρωτολίθου, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του κόκκου, του προσανατολισμού των ορυκτών κόκκων και της παρουσίας φυλλώματος, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η μεταμόρφωση. Πετρώματα με προϋπάρχουσα φυλλοποίηση ή ευθυγράμμιση ορυκτών είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν φυλλώδεις υφές κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης.
 8. Χημική Σύνθεση Υγρών: Η σύνθεση των υγρών που έρχονται σε επαφή με το βράχο μπορεί να επηρεάσει τη μεταμόρφωση. Τα υγρά μπορούν να εισάγουν νέα στοιχεία ή ιόντα στο βράχο, οδηγώντας στο σχηματισμό νέων ορυκτών ή στην αλλοίωση των υπαρχόντων.

Αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν και ποικίλλουν σε διαφορετικά γεωλογικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα μεταμορφωμένων τύπων και υφών πετρωμάτων. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός αυτών των παραγόντων καθορίζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε μεταμορφωμένου βράχου και παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τη γεωλογική ιστορία και τις διαδικασίες της Γης.

Μεταμορφική Υφή και Δομές

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα παρουσιάζουν ποικίλες υφές και δομές, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα των μεταλλαγών και των διεργασιών παραμόρφωσης που υφίστανται κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Αυτές οι υφές και οι δομές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες και την ιστορία των βράχων. Ακολουθούν μερικές κοινές μεταμορφωτικές υφές και δομές:

Ένας μη φολιδωμένος μεταμορφικός βράχος

 • Φύλλωση:
  • Περιγραφή: Το φύλλωμα είναι η πιο χαρακτηριστική υφή πολλών μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση των κόκκων ορυκτών σε παράλληλα στρώματα ή λωρίδες, δίνοντας στο βράχο μια πολυεπίπεδη ή ταινιωτή εμφάνιση. Το φύλλωμα προκύπτει από την κατευθυνόμενη πίεση ή τη διατμητική τάση κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης.
  • Παραδείγματα: Η σχιστότητα (με πιο χονδρόκοκκο από τον σχιστόλιθο), η διάσπαση σχιστόλιθου (πολύ λεπτόκοκκος) και η γνευσιτική ταινία (διάκριτα ανοιχτά και σκοτεινά στρώματα στο γνεύσιο) είναι παραδείγματα φυλλωδών υφών.
 • Μη φυλλωμένο:
  • Περιγραφή: Τα μη φυλλωμένα μεταμορφωμένα πετρώματα στερούνται την πολυεπίπεδη εμφάνιση των φυλλωμένων πετρωμάτων. Αντίθετα, οι κόκκοι ορυκτών σε αυτά τα πετρώματα είναι είτε ισοδιάστατοι (παρόμοιοι σε όλες τις διαστάσεις) είτε εμφανίζουν έναν τυχαίο προσανατολισμό.
  • Παραδείγματα: Το μάρμαρο, ο χαλαζίτης και τα hornfels είναι κοινά μη φυλλώδη μεταμορφωμένα πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα προέρχονται συχνά από μεταμορφώσεις επαφής ή συνθήκες υψηλής πίεσης όπου η κατευθυνόμενη πίεση είναι ελάχιστη.

 • Σχιστότητα:
  • Περιγραφή: Η σχιστότητα είναι ένας τύπος φυλλώματος που χαρακτηρίζεται από μέτρια έως χονδρόκοκκα ορυκτά, τυπικά μαρμαρυγία (όπως π.χ. βιοτίτη και Μοσχοβίτης), που έχουν ευθυγραμμιστεί για να σχηματίσουν διακριτά στρώματα ή φύλλωμα. Ο βράχος συχνά χωρίζει κατά μήκος αυτών των επιπέδων.
  • Παραδείγματα: Το Σχιστό είναι το κλασικό παράδειγμα βράχου με σχιστότητα. Συχνά έχει λαμπερή εμφάνιση λόγω της ευθυγράμμισης του μικρό ορυκτά.
 • Σχίσιμο:
  • Περιγραφή: Η διάσπαση σε μεταμορφωμένα πετρώματα αναφέρεται στην τάση του βράχου να σπάει κατά μήκος των επιπέδων αδυναμίας ή φυλλώματος. Τα επίπεδα διάσπασης είναι συνήθως παράλληλα με την ευθυγράμμιση των κόκκων ορυκτών.
  • Παραδείγματα: Ο σχιστόλιθος είναι γνωστός για την εξαιρετική του διάσπαση, που σπάει σε λεπτά, επίπεδα φύλλα κατά μήκος των επιπέδων ευθυγράμμισης. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για ταμπλέτες στέγης και γραφής.
 • Κοκκώδη και ισοδιάστατα:
  • Περιγραφή: Ορισμένα μεταμορφωμένα πετρώματα έχουν κοκκώδη ή ισοδιάστατη υφή, όπου οι κόκκοι ορυκτών έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος και δεν έχουν σημαντική ευθυγράμμιση. Αυτή η υφή παρατηρείται συχνά σε μη φυλλωμένα πετρώματα.
  • Παραδείγματα: Το μάρμαρο είναι ένα ισοδιάστατο μεταμορφωμένο πέτρωμα που αποτελείται από ανακρυσταλλωμένο ασβεστίτης or δολομίτης λίθος δημητριακά. Ο χαλαζίτης είναι ένα άλλο παράδειγμα, που αποτελείται από ανακρυσταλλωμένο χαλαζίας κόκκοι.
Πορφυροβλαστική υφή
Πορφυροβλαστική υφή
 • Πορφυροβλαστική υφή:
  • Περιγραφή: Η πορφυροβλαστική υφή εμφανίζεται όταν μεγάλοι κρύσταλλοι, γνωστοί ως πορφυροβλάστες, αναπτύσσονται μέσα σε μια λεπτόκοκκη μήτρα ορυκτών. Αυτοί οι πορφυροβλάστες είναι συχνά ενδεικτικοί συγκεκριμένων μεταμορφωτικών συνθηκών.
  • Παραδείγματα: Λυχνίτης, σταυρολίτης, να κυανίτη Οι πορφυροβλάστες μπορούν να βρεθούν σε διάφορα μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως ο σχιστόλιθος γρανάτης και ο σχιστόλιθος κυανίτη.
Γραμματισμός
Γραμματισμός
 • Γραμμή:
  • Περιγραφή: Η ευθυγράμμιση αναφέρεται σε γραμμικά χαρακτηριστικά μέσα σε μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως η ευθυγράμμιση επιμήκων ορυκτών ή το τέντωμα των κόκκων ορυκτών κατά μήκος μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης λόγω τεκτονικών δυνάμεων.
  • Παραδείγματα: Η ευθυγράμμιση μπορεί να παρατηρηθεί σε ορισμένους σχιστόλιθους και γνεύσιους, όπου ορυκτά όπως η μαρμαρυγία ή τα επιμήκη ορυκτά ευθυγραμμίζονται παράλληλα με την κατεύθυνση της τεκτονικής τάσης.
διπλωμένες κατασκευές
διπλωμένες κατασκευές
 • Διπλωμένες δομές:
  • Περιγραφή: Σε περιοχές που υπόκεινται σε έντονες τεκτονικές δυνάμεις, τα μεταμορφωμένα πετρώματα μπορεί να εμφανίζουν διπλωμένες δομές, όπου στρώματα ή ζώνες βράχου έχουν λυγίσει και διπλωθεί σε πολύπλοκα σχέδια.
  • Παραδείγματα: Οι διπλωμένες δομές είναι κοινές σε πολλά περιφερειακά μεταμορφωμένα πετρώματα που βρίσκονται σε οροσειρές και τεκτονικά ενεργές περιοχές.

Αυτές οι διάφορες υφές και δομές σε μεταμορφωμένα πετρώματα παρέχουν στους γεωλόγους πολύτιμες ενδείξεις για τη γεωλογική ιστορία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηματίστηκαν τα πετρώματα, συμπεριλαμβανομένων της θερμοκρασίας, της πίεσης, της παραμόρφωσης και των αλληλεπιδράσεων ρευστών που εμπλέκονται στη μεταμορφωτική διαδικασία.

Ορυκτά και Ορυκτολογικές Μεταβολές σε Μεταμορφικά Βράχια

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα υφίστανται ορυκτολογικές αλλαγές ως αποτέλεσμα των φυσικών και χημικών διεργασιών που συμβαίνουν κατά τη μεταμόρφωση. Οι αλλαγές στη σύνθεση των ορυκτών και ο σχηματισμός νέων ορυκτών είναι κεντρικές για τη μετατροπή των προϋπαρχόντων πετρωμάτων σε μεταμορφωμένα πετρώματα. Εδώ είναι μερικά κοινά ορυκτά που βρίσκονται σε μεταμορφωμένα πετρώματα και οι ορυκτολογικές αλλαγές που συμβαίνουν:

1. Χαλαζίας: Ο χαλαζίας είναι ένα κοινό ορυκτό που βρίσκεται σε πολλά μεταμορφωμένα πετρώματα. Είναι σταθερό σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και πιέσεων, καθιστώντας το ένα ελαστικό συστατικό πολλών μεταμορφωτικών συνόλων. Ο χαλαζίας μπορεί επίσης να ανακρυσταλλωθεί και να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης.

2. Αστριός: Τα ορυκτά του άστριου, συμπεριλαμβανομένων των πλαγιόκλων και του άστριου καλίου, υπάρχουν συχνά σε μεταμορφωμένα πετρώματα. Μπορούν να υποστούν αλλαγές στη σύνθεση και την υφή κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης, με άστριος πλαγιόκλας εμφανίζει μεγαλύτερη διακύμανση λόγω της ευαισθησίας του στις μεταβολές της πίεσης και της θερμοκρασίας.

3. Ορυκτά μαρμαρυγίας: Τα μαρμαρυγία, όπως ο μοσχοβίτης και ο βιοτίτης, είναι κοινά σε μεταμορφωμένα πετρώματα, ιδιαίτερα σε αυτά με φυλλώδη υφή. Αυτά τα ορυκτά μπορούν να ευθυγραμμιστούν παράλληλα με τα επίπεδα φυλλώματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη φυλλωδών υφών όπως η σχιστότητα.

4. Γρανάτης: Ο γρανάτης είναι ένα κοινό ορυκτό σε μεταμορφωμένα πετρώματα, ειδικά σε μεσαίου έως υψηλής ποιότητας μεταμορφωμένα περιβάλλοντα. Συχνά σχηματίζεται ως πορφυροβλάστες (μεγάλοι κρύσταλλοι) και μπορεί να υποδεικνύει συγκεκριμένες μεταμορφωτικές συνθήκες. Ο γρανάτης μπορεί επίσης να αναπτυχθεί σε βάρος άλλων ορυκτών κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης.

5. Αμφιβολία και Πυροξένη: Αυτά τα ορυκτά βρίσκονται συχνά σε μεταμορφωμένα πετρώματα, ιδιαίτερα σε μαφικούς ή βασαλτικούς πρωτόλιθους. Οι αμφίβολοι όπως hornblende μπορούν να αντικαταστήσουν άλλα ορυκτά κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης και τα πυροξένια μπορούν να υποστούν μετασχηματισμούς ανάλογα με τον βαθμό μεταμόρφωσης.

6. Χλωρίτης και Οφιοειδής: Αυτά τα ορυκτά μπορούν να σχηματιστούν από την αλλοίωση των μαφικών ορυκτών όπως τα πυροξένια και οι αμφιβολίες κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Ο χλωρίτης και η σερπεντίνη είναι κοινά σε χαμηλής ποιότητας μεταμορφωμένα πετρώματα και σχετίζονται με τη διάσπαση των σιδηρομαγνησιακών ορυκτών.

7. Επιδότης: Το επίδοτο είναι ένα μεταμορφωμένο ορυκτό που μπορεί να σχηματιστεί κάτω από μια σειρά μεταμορφωτικών συνθηκών. Συχνά εμφανίζεται σε πετρώματα που υπόκεινται σε περιφερειακή μεταμόρφωση και μπορεί να συσχετιστεί με την αλλοίωση των άστριων και την ανάπτυξη γρανάτης.

8. Σταυρόλιθος και Κυανίτης: Αυτά τα ορυκτά είναι δείκτες συγκεκριμένων μεταμορφωτικών συνθηκών. Ο σταυρόλιθος είναι σταθερός σε μέτριες θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις, ενώ ο κυανίτης σχηματίζεται σε υψηλές πιέσεις και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Συχνά συνδέονται με μέτριας έως υψηλής ποιότητας μεταμορφωμένα πετρώματα.

9. Τάλκ και χλωριτοειδή: Αυτά τα ορυκτά μπορούν να σχηματιστούν κατά τη μεταμόρφωση σε χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλή πίεση πετρωμάτων πλούσιων σε μαγνήσιο και σίδερο, όπως ο σχιστόλιθος. Ο τάλκης είναι ένα μαλακό ορυκτό και το χλωριτοειδή εμφανίζεται συχνά σε φυλλωμένους βράχους.

10. Ασβεστίτης και Δολομίτης: Αυτά τα ανθρακικά ορυκτά μπορεί να υπάρχουν σε μεταμορφωμένα πετρώματα που σχηματίστηκαν από ασβεστόλιθο ή δολοστόνη πρωτόλιθοι. Μπορεί να ανακρυσταλλωθούν κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα μάρμαρα που αποτελούνται από κρυστάλλους ασβεστίτη ή δολομίτη.

Οι συγκεκριμένες ορυκτολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης εξαρτώνται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η παρουσία χημικά ενεργών ρευστών και η σύνθεση του πρωτολίθου. Καθώς τα πετρώματα υφίστανται μεταμόρφωση, τα ορυκτά μπορεί να ανακρυσταλλωθούν, να αναπτυχθούν, να διαλυθούν ή να αντιδράσουν για να σχηματίσουν νέα ορυκτά ως απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτές οι ορυκτολογικές αλλαγές είναι απαραίτητες για τους γεωλόγους να κατανοήσουν την ιστορία και τις συνθήκες του σχηματισμού μεταμορφωτικών πετρωμάτων.

Μεταμορφωτικές ζώνες και βαθμός

Οι μεταμορφωτικές ζώνες και ο βαθμός είναι έννοιες που χρησιμοποιούνται από τους γεωλόγους για να περιγράψουν και να ταξινομήσουν τον βαθμό μεταμόρφωσης που έχει υποστεί ένας βράχος. Παρέχουν έναν τρόπο κατανόησης και κατηγοριοποίησης των αλλαγών ορυκτολογία, υφή και ευθυγράμμιση ορυκτών μέσα σε μεταμορφωμένα πετρώματα καθώς αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Ας εξερευνήσουμε αυτές τις έννοιες με περισσότερες λεπτομέρειες:

Μεταμορφικοί Βράχοι

Μεταμορφωτικές Ζώνες:

Οι μεταμορφωτικές ζώνες είναι γεωγραφικές ή γεωλογικές περιοχές όπου τα πετρώματα έχουν υποβληθεί σε παρόμοιες μεταμορφωτικές συνθήκες, με αποτέλεσμα το σχηματισμό συγκεκριμένων μεταμορφωμένων ορυκτών. Αυτές οι ζώνες συχνά προσδιορίζονται με βάση την παρουσία συγκεκριμένων ορυκτών δεικτών, τα οποία είναι ορυκτά που σχηματίζονται μόνο εντός συγκεκριμένων περιοχών θερμοκρασίας και πίεσης. Καθώς κάποιος μετακινείται από το κέντρο μιας ζώνης προς την περιφέρειά της, οι συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης αλλάζουν σταδιακά, οδηγώντας σε διακυμάνσεις στα ορυκτά που βρίσκονται στα πετρώματα.

Η έννοια των μεταμορφωτικών ζωνών βοηθά τους γεωλόγους να κατανοήσουν τη θερμική και πιεστική ιστορία μιας περιοχής και πώς έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Μερικά κοινά ορυκτά δεικτών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των μεταμορφωτικών ζωνών περιλαμβάνουν γρανάτης, σταυρόλιθος, κυανίτης και σιλιμανίτης. Καθένα από αυτά τα ορυκτά σχηματίζεται σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, επιτρέποντας στους γεωλόγους να συμπεράνουν τη μεταμορφωτική ιστορία ενός βράχου με βάση την παρουσία ή την απουσία αυτών των ορυκτών.

Μεταμορφικός βαθμός:

Ο μεταμορφικός βαθμός αναφέρεται στην ένταση ή τον βαθμό μεταμόρφωσης που έχει βιώσει ένας βράχος. Συνήθως κατηγοριοποιείται σε χαμηλής ποιότητας, μέσης ποιότητας και υψηλής ποιότητας με βάση τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης στις οποίες έχει υποβληθεί το πέτρωμα κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Ο μεταμορφικός βαθμός συσχετίζεται συχνά με τον βαθμό ορυκτολογικών και υφιστικών αλλαγών στο βράχο.

 1. Μεταμορφισμός χαμηλής ποιότητας: Ο χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση συμβαίνει σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Τα πετρώματα που υφίστανται μεταμορφώσεις χαμηλής ποιότητας παρουσιάζουν συνήθως ελάχιστες υφικές αλλαγές και η αρχική ορυκτολογία του πρωτολίθου μπορεί να παραμείνει σχετικά αμετάβλητη. Τα κοινά ορυκτά που βρίσκονται σε πετρώματα χαμηλής ποιότητας περιλαμβάνουν χλωρίτη, μοσχοβίτη και βιοτίτη. Σχιστόλιθος και φυλίτης είναι παραδείγματα μεταμορφωμένων πετρωμάτων χαμηλής ποιότητας.
 2. Μεταμόρφωση μεσαίου βαθμού: Η ενδιάμεση μεταμόρφωση εμφανίζεται σε μέτριες θερμοκρασίες και πιέσεις. Τα πετρώματα αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν συνήθως πιο έντονες αλλαγές στην υφή και την ορυκτολογία. Ορυκτά δεικτών όπως ο γρανάτης και ο σταυρόλιθος μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται. Ο Σχιστός είναι ένα παράδειγμα μεταμορφωμένου βράχου μεσαίας ποιότητας.
 3. Μεταμορφισμός υψηλού βαθμού: Υψηλού βαθμού μεταμόρφωση συμβαίνει σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Τα πετρώματα που υφίστανται μεταμορφώσεις υψηλής ποιότητας υφίστανται σημαντικές ορυκτολογικές αλλαγές και ανακρυστάλλωση. Ορυκτά δεικτών όπως ο κυανίτης και ο σιλλιμανίτης είναι κοινά σε πετρώματα υψηλής ποιότητας. Το Gneiss είναι ένα παράδειγμα μεταμορφωμένου βράχου υψηλής ποιότητας.

Ο μεταμορφικός βαθμός παρέχει πληροφορίες για την ιστορία και το τεκτονικό περιβάλλον μιας περιοχής. Ο μεταμορφισμός υψηλού βαθμού συχνά συνδέεται με βαθιά ταφή ή τεκτονικά γεγονότα όπως η ηπειρωτική σύγκρουση, ενώ ο χαμηλός μεταμορφισμός μπορεί να συμβεί σε ρηχότερα περιβάλλοντα φλοιού ή κατά την ταφή σε ιζηματογενείς λεκάνες.

Τόσο οι μεταμορφωτικές ζώνες όσο και ο βαθμός είναι πολύτιμα εργαλεία για τους γεωλόγους για να κατανοήσουν τις γεωλογικές διεργασίες που έχουν διαμορφώσει τον φλοιό της Γης και την εξέλιξη των πετρωμάτων σε γεωλογικές χρονικές κλίμακες. Αυτές οι έννοιες βοηθούν τους γεωλόγους να ερμηνεύσουν την περίπλοκη ιστορία των πετρωμάτων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν υποστεί μεταμόρφωση.

Γεωλογικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μεταμορφωμένα πετρώματα

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα συνδέονται συχνά με ξεχωριστά γεωλογικά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις λόγω των διεργασιών και των συνθηκών υπό τις οποίες σχηματίζονται. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχουν πολύτιμες ενδείξεις για την ιστορία και τα τεκτονικά περιβάλλοντα στα οποία τα μεταμορφωμένα πετρώματα έχουν υποβληθεί σε μεταμόρφωση. Ακολουθούν ορισμένα κοινά γεωλογικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα μεταμορφωμένα πετρώματα:

 1. Οροσειρές και όρια πλακών: Πολλές μεγάλες οροσειρές στη Γη αποτελούνται κυρίως από μεταμορφωμένα πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα σχηματίζονται σε περιοχές έντονης τεκτονικής δραστηριότητας, όπως τα συγκλίνοντα όρια πλακών, όπου οι ήπειροι συγκρούονται ή οι ωκεάνιες πλάκες καταβυθίζονται κάτω από τις ηπειρωτικές πλάκες. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις Άλπεις στην Ευρώπη και τα Ιμαλάια στην Ασία.
 2. Ζώνες σφαλμάτων και ζώνες διάτμησης: Τα μεταμορφωμένα πετρώματα βρίσκονται συχνά κατά μήκος των ζωνών ρηγμάτων και των ζωνών διάτμησης, όπου οι τεκτονικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει την παραμόρφωση και τη θραύση των πετρωμάτων. Αυτές οι ζώνες μπορούν να εμφανίσουν διάφορες υφές, συμπεριλαμβανομένων των μυλωνιτών και των κατακλασιτών, αντανακλώντας την έντονη παραμόρφωση και την πίεση που σχετίζεται με το ρήγμα.
 3. Περιφερειακές Μεταμορφωτικές Ζώνες: Περιοχές μεταμόρφωσης μεγάλης κλίμακας, γνωστές ως περιφερειακές μεταμορφωτικές ζώνες, χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες μεταμορφωτικές ζώνες και συγκροτήματα. Αυτές οι ζώνες εκτείνονται συχνά σε εκατοντάδες χιλιόμετρα και συνδέονται με την τεκτονική ιστορία της περιοχής. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τα Απαλάχια Όρη στη Βόρεια Αμερική και τα υψίπεδα της Σκωτίας.
 4. Μεταμορφικά αυρίλια: Σε περιοχές όπου το λιωμένο μάγμα διεισδύει στον φλοιό της Γης, εμφανίζεται μεταμορφισμός επαφής, που οδηγεί στο σχηματισμό μεταμορφωτικών αυριοειδών γύρω από την πυριγενή εισβολή. Αυτά τα αύρα αποτελούνται από πετρώματα που έχουν υποστεί θερμική μεταμόρφωση λόγω της θερμότητας από το μάγμα. Το κλασικό παράδειγμα είναι ο σχηματισμός hornfels γύρω από α γρανίτης πλούτων.
 5. Λατομεία Μαρμάρου: Ο μεταμορφωμένος ασβεστόλιθος ή δολοστόνη, γνωστός ως μάρμαρο, εξορύσσεται συχνά για τη χρήση του στη γλυπτική και τα οικοδομικά υλικά. Τα λατομεία μαρμάρου είναι κοινά χαρακτηριστικά σε περιοχές όπου τα ανθρακικά πετρώματα έχουν υποστεί μεταμόρφωση. Η Carrara στην Ιταλία φημίζεται για το υψηλής ποιότητας μάρμαρο της.
 6. Λατομεία σχιστόλιθου: Σχιστόλιθος, φυλλωτός μεταμορφωμένος βράχος που προέρχεται από σχιστόλιθο ή λασπόπετρα, εξορύσσεται για χρήση σε στέγες, δάπεδα και διακοσμητικούς σκοπούς. Τα λατομεία σχιστόλιθου βρίσκονται σε περιοχές όπου ο σχιστόλιθος έχει βιώσει χαμηλής ποιότητας μεταμόρφωση και ανάπτυξη διάσπασης.
 7. Σχιστόλιθος: Ο Σχιστός είναι ένας φυλλωτός μεταμορφωμένος βράχος που χαρακτηρίζεται από μια καλά ανεπτυγμένη σχιστολιθική υφή. Οι προεξοχές σχιστόλιθου εμφανίζονται συχνά σε περιοχές με μεσαίου βαθμού μεταμόρφωση και μπορεί να είναι οπτικά εντυπωσιακές λόγω της εμφάνισής τους με ταινίες.
 8. Θόλοι Gneiss: Το Gneiss, ένας υψηλής ποιότητας φυλλωτός μεταμορφωμένος βράχος, μπορεί να σχηματίσει μεγάλους θόλους ή προεξοχές. Αυτοί οι θόλοι γνεύσιου είναι συνηθισμένοι σε περιοχές όπου οι βαθιές τεκτονικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει τον βράχο να ανακρυσταλλωθεί και να υποστεί εκτεταμένες ορυκτολογικές αλλαγές.
 9. Ορυκτές καταθέσεις: Ορισμένοι τύποι μεταμορφωμένων πετρωμάτων συνδέονται με πολύτιμο ορυκτό καταθέσεις. Για παράδειγμα, ο τάλκης εξορύσσεται από σχιστόλιθο τάλκη, ενώ ο γρανάτης μπορεί να βρεθεί σε μεταμορφωμένα πετρώματα που φέρουν γρανάτη.
 10. Όρια Μεταμορφωτικών Προσώπων: Σε ορισμένες γεωλογικούς χάρτες, σημειώνονται τα όρια μεταξύ διαφορετικών μεταμορφωμένων προσώπων (ζώνες με συγκεκριμένα ορυκτά σύνολα). Αυτά τα όρια αντιπροσωπεύουν μεταβάσεις μεταξύ διαφορετικών συνθηκών θερμοκρασίας και πίεσης και παρέχουν πληροφορίες για τη μεταμορφωτική ιστορία μιας περιοχής.

Η κατανόηση των γεωλογικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι απαραίτητη για την αποκάλυψη της τεκτονικής ιστορίας της Γης, την ερμηνεία των συνθηκών υπό τις οποίες έχουν μεταμορφωθεί τα πετρώματα και τον εντοπισμό πολύτιμων ορυκτών πόρων. Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμεύουν ως πολύτιμοι δείκτες για τους γεωλόγους που μελετούν τον φλοιό της Γης και τις δυναμικές διεργασίες του.

Αξιοσημείωτοι Μεταμορφικοί Βράχοι

Μεταμορφωμένοι βραχώδεις σχηματισμοί απαντώνται παγκοσμίως και συχνά δημιουργούν εκπληκτικά γεωλογικά τοπία. Ακολουθούν μερικοί αξιόλογοι μεταμορφωμένοι βραχώδεις σχηματισμοί από διάφορα μέρη του κόσμου:

 1. Εθνικό Πάρκο Yosemite, ΗΠΑ: Η εμβληματική κοιλάδα Yosemite στην Καλιφόρνια διαθέτει εντυπωσιακούς γρανιτικούς βράχους που έχουν υποστεί εκτεταμένη μεταμόρφωση. El Capitan και το Half Dome είναι διάσημοι σχηματισμοί γρανίτη που έχουν σμιλευτεί από παγετώδεις και διαβρωτικές διεργασίες, αποκαλύπτοντας την υποκείμενη μεταμορφωτική ιστορία.
 2. Εθνικό Πάρκο Fiordland, Νέα Ζηλανδία: Το Fiordland, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του νότιου νησιού της Νέας Ζηλανδίας, παρουσιάζει εκπληκτικά φιόρδ, γκρεμούς και βουνά που αποτελούνται από σχιστόλιθο και γνεύσι, τα οποία έχουν σμιλευτεί από παγετώδεις και διαβρωτικές διεργασίες.
 3. The Scottish Highlands, Ηνωμένο Βασίλειο: Τα Highlands της Σκωτίας είναι γνωστά για τα τραχιά τοπία τους, τα οποία περιλαμβάνουν το σύμπλεγμα Lewisian Gneiss, μερικούς από τους παλαιότερους βράχους της Γης, που χρονολογούνται πάνω από 2.5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτοί οι βράχοι γνεύσιου εμφανίζουν χαρακτηριστικές ζώνες και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της γεωλογικής ιστορίας της Γης.
 4. Ελβετικές Άλπεις, Ελβετία: Οι Ελβετικές Άλπεις αποτελούνται από διάφορα μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως σχιστόλιθο, γνεύσιο και μάρμαρο. Τα εκπληκτικά τοπία της περιοχής διαμορφώνονται από τεκτονικές δυνάμεις, παγετώδη δραστηριότητα και διάβρωση.
 5. Νότιες Άλπεις, Νέα Ζηλανδία: Αποτελούμενες κυρίως από βράχους από σχιστόλιθο, γνεύσιο και μάρμαρο, οι Νότιες Άλπεις διατρέχουν το μήκος του νότιου νησιού της Νέας Ζηλανδίας. Οι πανύψηλες κορυφές, οι βαθιές κοιλάδες και τα λαξευμένα με παγετώνες τοπία κάνουν αυτή την περιοχή ένα γεωλογικό θαύμα.
 6. Ιταλικές Άλπεις, Ιταλία: Οι Άλπεις της Ιταλίας διαθέτουν μια ποικιλία από μεταμορφωμένους βράχους, όπως γνεύσι, σχιστόλιθο και μάρμαρο. Τα λατομεία μαρμάρου Carrara στην Τοσκάνη είναι γνωστά για την εξόρυξη μαρμάρου υψηλής ποιότητας και παρέχουν υλικό για διάσημα γλυπτά και κτίρια.
 7. Νησιά Lofoten, Νορβηγία: Αυτά τα νησιά της Νορβηγίας χαρακτηρίζονται από πανύψηλες κορυφές και βράχους από γρανίτη, απομεινάρια αρχαίων εισβολών μάγματος που έχουν υποστεί μεταμορφώσεις. Τα τραχιά τοπία και τα παρθένα φιόρδ αποτελούν απόδειξη της γεωλογικής ιστορίας της περιοχής.
 8. Όρη Adirondack, ΗΠΑ: Βρίσκονται στα βόρεια της Νέας Υόρκης, τα Adirondacks αποτελούνται από μια ποικιλία μεταμορφωμένων πετρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γνεύσιων και σχιστόλιθων. Αποτελούν μέρος των βουνών Adirondack και αντιπροσωπεύουν μερικούς από τους παλαιότερους βράχους στη Βόρεια Αμερική.
 9. Τα βουνά Drakensberg, Νότια Αφρική: Γνωστό και ως "Βουνά του Δράκου", αυτή η οροσειρά αποτελείται από μια ποικιλία μεταμορφωμένων πετρωμάτων, όπως αμμόπετρα, σχιστόλιθος, και βασάλτης. Οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί των γκρεμών και τα δραματικά αμφιθέατρα έχουν κάνει αυτή την περιοχή Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
 10. Ιμαλάια, Ασία: Η οροσειρά των Ιμαλαΐων εκτείνεται σε πολλές χώρες και η γεωλογία της είναι πολύπλοκη, με διάφορους μεταμορφωμένους βράχους. Η σύγκρουση της ινδικής και της ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας είχε ως αποτέλεσμα την ανύψωση και την παραμόρφωση των πετρωμάτων, δημιουργώντας μερικές από τις υψηλότερες κορυφές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ.

Αυτοί οι αξιόλογοι μεταμορφωμένοι βραχώδεις σχηματισμοί όχι μόνο παρέχουν πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία της Γης, αλλά προσφέρουν επίσης εκπληκτικά φυσικά τοπία και ευκαιρίες για επιστημονική μελέτη και υπαίθρια εξερεύνηση.