Οι εβαπορίτες είναι ένας τύπος ιζηματογενές πέτρωμα που σχηματίζεται με την εξάτμιση του νερού, αφήνοντας πίσω διαλυμένο ορυκτά και άλατα. Αυτά τα βράχους συνήθως αποτελούνται από ορυκτά όπως χαλίτης (ορυκτό αλάτι), γύψος, ανυδρίτηςκαι διάφορα άλατα καλίου. Οι εξατμιστήρες συνδέονται συχνά με άνυδρα ή ημίξηρα περιβάλλοντα όπου ο ρυθμός εξάτμισης υπερβαίνει τον ρυθμό βροχόπτωσης.

Ορισμός και χαρακτηριστικά:

Οι εβαπορίτες χαρακτηρίζονται από τη μεταλλική τους σύσταση, στην οποία κυριαρχούν τα εβαποριτικά ορυκτά. Μερικά κοινά εξατμιστικά ορυκτά περιλαμβάνουν:

 1. Χαλίτης (Rock Salt): Το χλωριούχο νάτριο (NaCl) είναι το κύριο συστατικό του αλίτη. Σχηματίζει κυβικούς κρυστάλλους και βρίσκεται συνήθως σε ογκώδεις κλίνες ή ως κρυσταλλικά στρώματα μέσα σε ιζηματογενείς αλληλουχίες.
 2. Γύψος: Αποτελούμενος από διένυδρο θειικό ασβέστιο (CaSO4·2H2O), ο γύψος συχνά σχηματίζεται ως επίπεδοι, ημιδιαφανείς κρύσταλλοι ή ως ένα ογκώδες, λεπτόκοκκο υλικό.
 3. Ανυδρίτης: Αυτό το ορυκτό αποτελείται από θειικό ασβέστιο (CaSO4) και στερείται μορίων νερού σε σύγκριση με τον γύψο. Ο ανυδρίτης μπορεί να βρεθεί σε διάφορες κρυσταλλικές μορφές και το χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από λευκό έως μπλε.
 4. Άλατα ποτάσας: Τα άλατα που περιέχουν κάλιο, όπως ο συλβίτης (χλωριούχο κάλιο) και ο καρναλλίτης (ένα σύμπλοκο χλωρίδιο), είναι επίσης κοινά στο εβαπορίτη καταθέσεις.

Οι εξατμιστήρες παρουσιάζουν συχνά χαρακτηριστικές ιζηματογενείς δομές, συμπεριλαμβανομένων οζωδών ή κρυστάλλινων ψευδομορφών, στρώσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις, «μαξιλάρια αλατιού» ή διαπίρηδες, οι οποίες είναι δομές που σχηματίζονται από την ανοδική κίνηση του αλατιού λόγω της πλαστικής συμπεριφοράς του υπό πίεση.

Διαδικασία Σχηματισμού:

Ο σχηματισμός εξατμιστικών είναι στενά συνδεδεμένος με τη διαδικασία της εξάτμισης. Σε άνυδρα ή ημίξηρα περιβάλλοντα, υδάτινα σώματα όπως λίμνες ή ρηχές θάλασσες μπορεί να παρουσιάσουν υψηλούς ρυθμούς εξάτμισης σε σύγκριση με την εισροή γλυκού νερού μέσω βροχοπτώσεων ή εισροών από ποτάμια. Καθώς το νερό εξατμίζεται, τα διαλυμένα μέταλλα και άλατα συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο. Τελικά, το διάλυμα γίνεται υπερκορεσμένο, οδηγώντας σε κατακρήμνιση ορυκτών και σχηματισμό κοιτασμάτων εξατμιστήρα.

Η αλληλουχία της κατακρήμνισης ορυκτών ακολουθεί συχνά ένα συγκεκριμένο μοτίβο που είναι γνωστό ως η ακολουθία εξατμιστικών. Σε αυτήν την ακολουθία, κατακρημνίζονται πρώτα λιγότερο διαλυτά ορυκτά όπως ο γύψος και ο ανυδρίτης, ακολουθούμενα από πιο διαλυτά ορυκτά όπως ο αλίτης.

Σημασία στη Γεωλογία:

Οι εξατμιστήρες έχουν μεγάλη σημασία στη γεωλογία για διάφορους λόγους:

 1. Οικονομικοί Πόροι: Πολλά κοιτάσματα εβαποριτών περιέχουν πολύτιμα ορυκτά και άλατα που είναι οικονομικά σημαντικά. Το αλάτι και η ποτάσα, για παράδειγμα, είναι ζωτικοί πόροι σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της χημικής, της γεωργίας και της επεξεργασίας τροφίμων.
 2. Παλαιοπεριβαλλοντικοί δείκτες: Η παρουσία εξατμιστών στο γεωλογικό αρχείο παρέχει πληροφορίες για τις κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος. Η εμφάνισή τους υποδηλώνει περιόδους ξηρασίας ή σημαντικής εξάτμισης στην ιστορία της Γης.
 3. Γεωλογικές διεργασίες: Οι εξατμιστές παίζουν ρόλο σε γεωλογικές διεργασίες όπως ο σχηματισμός διαπίρων, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τα υπερκείμενα στρώματα πετρωμάτων και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ορισμένων δομικών χαρακτηριστικών στο φλοιό της Γης.
 4. Εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου: Τα κοιτάσματα εξατμιστήρα μπορούν να επηρεάσουν τη διανομή και τη μετανάστευση των ρευστών στο υπέδαφος της Γης, επηρεάζοντας την εξερεύνηση και την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κατανόηση του σχηματισμού και των χαρακτηριστικών των εξατμιστικών είναι απαραίτητη για τους γεωλόγους στην ερμηνεία των προηγούμενων περιβαλλοντικών συνθηκών και στην εξερεύνηση πιθανών οικονομικών πόρων.

Τύποι Εβαποριτών

Οι εβαπορίτες περιλαμβάνουν μια ποικιλία ορυκτών συνθέσεων και σχηματίζονται διαφορετικοί τύποι εξατμιστών ανάλογα με τον συγκεκριμένο συνδυασμό ορυκτών που υπάρχουν. Ακολουθούν μερικοί συνήθεις τύποι εβαποριτών με βάση τη σύνθεση ορυκτών:

 1. Χαλίτης (Rock Salt): Ο αλίτης είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους τύπους εβαποριτών και αποτελείται κυρίως από χλωριούχο νάτριο (NaCl). Συχνά σχηματίζει τεράστιες κλίνες, αλυκές και στρώματα σε ιζηματογενείς αλληλουχίες.
 2. Γύψος: Ο γύψος είναι ένα άλλο κοινό εβαποριτικό ορυκτό, που αποτελείται από διένυδρο θειικό ασβέστιο (CaSO4·2H2O). Μπορεί να σχηματιστεί ως επίπεδοι, ημιδιαφανείς κρύσταλλοι ή ως ένα ογκώδες, λεπτόκοκκο υλικό. Ο γύψος συνδέεται συχνά με ιζηματογενή περιβάλλοντα που υφίστανται μερική εξάτμιση.
 3. Ανυδρίτης: Ο ανυδρίτης είναι ένα ορυκτό θειικού ασβεστίου (CaSO4) που στερείται μορίων νερού σε σύγκριση με τον γύψο. Σχηματίζεται σε περιβάλλοντα όπου η εξάτμιση συνεχίζεται πέρα ​​από το σημείο της καθίζησης του γύψου. Ο ανυδρίτης μπορεί να εμφανιστεί ως οζίδια, στρώματα ή ογκώδεις κλίνες.
 4. Άλατα ποτάσας: Η ποτάσα αναφέρεται σε άλατα που περιέχουν κάλιο και πολλά μέταλλα εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Το Sylvite, για παράδειγμα, είναι ένα ορυκτό χλωριούχου καλίου που απαντάται συνήθως σε κοιτάσματα εξατμιστήρα. Ο καρναλλίτης είναι ένα άλλο ορυκτό ποτάσας, που αποτελείται από ένα σύμπλοκο χλωρίδιο.
 5. Νίτρο: Το νιτρικό, ή νιτρίνη, είναι ένα ορυκτό που αποτελείται από νιτρικό νάτριο (NaNO3). Μπορεί να σχηματιστεί σε ξηρά περιβάλλοντα όπου τα νιτρικά άλατα συσσωρεύονται μέσω της εξάτμισης του νερού που περιέχει διαλυμένα νιτρικά άλατα.
 6. Καρέκλα φαγητού: Το Trona είναι ένα ορυκτό ανθρακικού νατρίου (Na3(CO3)(HCO3)·2H2O) που συχνά σχηματίζεται σε αλκαλικές, αλατούχες λίμνες. Είναι οικονομικά σημαντικό ως πηγή ανθρακικού νατρίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες.
 7. Βοράτες: Ορισμένα κοιτάσματα εβαποριτών περιέχουν βορικά ορυκτά, όπως π.χ βόραξ (δεκαϋδρικό βορικό νάτριο, Na2B4O7·10H2O) και ουλεξίτης (ένυδρο βορικό νάτριο ασβέστιο, NaCaB5O6(OH)6·5H2O). Αυτά τα ορυκτά μπορούν να καθιζάνουν σε περιβάλλοντα με υψηλές συγκεντρώσεις βόριο.
 8. Epsomite (Epsom Salt): Ο εψομίτης είναι ένα ενυδατωμένο ορυκτό θειικού μαγνησίου (MgSO4·7H2O) που μπορεί να σχηματιστεί σε αλατούχες λίμνες και πλάκες μέσω της εξάτμισης του πλούσιου σε μαγνήσιο νερού.

Οι συγκεκριμένοι τύποι εξατμιστών που σχηματίζονται σε μια δεδομένη τοποθεσία εξαρτώνται από παράγοντες όπως η αρχική σύνθεση του νερού, ο ρυθμός εξάτμισης και οι τοπικές γεωλογικές και κλιματικές συνθήκες. Τα κοιτάσματα εξατμιστήρα είναι ποικίλα και έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορες βιομηχανίες και γεωλογικές μελέτες.

Περιβάλλοντα Σχηματισμού Εβαπορίτη

Οι εξατμιστές σχηματίζονται συνήθως σε περιβάλλοντα όπου ο ρυθμός εξάτμισης υπερβαίνει τον ρυθμό εισροής νερού, οδηγώντας στη συγκέντρωση και την καθίζηση των διαλυμένων ορυκτών. Τα ακόλουθα είναι κοινά περιβάλλοντα όπου μπορούν να σχηματιστούν εξατμιστήρες:

 1. Αλμυρές λίμνες:
  • Οι αλμυρές λίμνες, ειδικά εκείνες σε ξηρές ή ημίξηρες περιοχές, είναι ευνοϊκά περιβάλλοντα για σχηματισμό εξατμιστικών. Καθώς το νερό από αυτές τις λίμνες εξατμίζεται, η συγκέντρωση των διαλυμένων αλάτων αυξάνεται, οδηγώντας στην κατακρήμνιση διαφόρων εβαποριτικών ορυκτών όπως ο αλίτης, ο γύψος και τα άλατα ποτάσας.
 2. Παραλίες:
  • Οι Playas είναι επίπεδες, άνυδρες περιοχές που μπορεί να βιώσουν περιοδικές πλημμύρες και επακόλουθη εξάτμιση. Καθώς το νερό εξατμίζεται από την επιφάνεια της playa, τα διαλυμένα ορυκτά συγκεντρώνονται, σχηματίζοντας εναποθέσεις εξατμιστήρα. Οι Playas συνδέονται συχνά με το σχηματισμό αλίτη και άλλων αλάτων.
 3. Sabkhas:
  • Οι Sabkhas είναι παράκτιες, χαμηλές περιοχές που υπόκεινται σε παλιρροιακή επιρροή. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, το θαλασσινό νερό μπορεί να διεισδύσει σε ρηχές κοιλότητες και καθώς το νερό εξατμίζεται, τα μέταλλα μένουν πίσω. Ο γύψος και ο αλίτης είναι συνήθεις εβαπορίτες που βρίσκονται στα sabkhas.
 4. Λεκάνες της Ερήμου:
  • Οι εσωτερικές λεκάνες της ερήμου, όπου η αποστράγγιση είναι περιορισμένη και οι ρυθμοί εξάτμισης είναι υψηλοί, ευνοούν τον σχηματισμό εξατμιστών. Αυτές οι λεκάνες μπορεί να περιέχουν εφήμερες λίμνες ή λίμνες που υφίστανται κύκλους πλήρωσης και ξήρανσης, οδηγώντας στην καθίζηση αλάτων.
 5. Κλειστά Seaways:
  • Οι κλειστές θαλάσσιες οδοί είναι υδάτινα σώματα με περιορισμένη σύνδεση με τον ανοιχτό ωκεανό. Όταν το νερό σε αυτές τις θαλάσσιες οδούς απομονώνεται και η εξάτμιση υπερβαίνει την εισροή, μπορεί να καθιζάνουν εξατμιστικά ορυκτά. Η Μεσόγειος και η Ερυθρά Θάλασσα είναι παραδείγματα περιοχών όπου έχουν σχηματιστεί εξατμιστήρες σε κλειστές θαλάσσιες οδούς.
 6. Υπόγεια εξάτμιση:
  • Τα εβαποριτικά ορυκτά μπορούν επίσης να σχηματιστούν σε υπόγεια περιβάλλοντα όπου τα υπόγεια ύδατα πλούσια σε διαλυμένα ορυκτά ανεβαίνουν στην επιφάνεια και εξατμίζονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί οδηγήσει στο σχηματισμό αποθέσεων εξατμιστήρα σε σπήλαια ή άλλες υπόγειες περιοχές.
 7. Τηγάνια φυσιολογικού ορού:
  • Τα αλατούχα σκεύη είναι ρηχά, προσωρινά κοιλώματα που μπορούν να συσσωρεύουν άλατα μέσω της εξάτμισης του λιμνάζοντος νερού. Αυτά τα περιβάλλοντα είναι κοινά σε άνυδρες περιοχές και συμβάλλουν στον σχηματισμό διαφόρων εβαποριτικών ορυκτών.
 8. Λεκάνες βαθιάς εξάτμισης:
  • Μερικοί εξατμιστές μπορούν να σχηματιστούν σε βαθιές λεκάνες όπου ο ρυθμός εξάτμισης είναι σημαντικός. Αυτές οι λεκάνες μπορεί να περιλαμβάνουν μεγάλα σώματα νερού, όπως αρχαίες θάλασσες ή λίμνες, όπου η συγκέντρωση διαλυμένων ορυκτών εμφανίζεται για εκτεταμένες περιόδους.

Η κατανόηση των ειδικών συνθηκών και των περιβαλλοντικών παραγόντων αυτών των ρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ερμηνεία της γεωλογικής ιστορίας των κοιτασμάτων εξατμιστήρα και για τον εντοπισμό πιθανών οικονομικών πόρων. Οι εξατμιστικοί σχηματισμοί παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για παλαιότερα κλίματα και γεωλογικές διεργασίες σε διάφορες περιοχές της Γης.

Ορυκτά σε Εβαπορίτες

Εβαπορίτες είναι ιζηματογενή πετρώματα που σχηματίζονται μέσω της καθίζησης ορυκτών από συμπυκνωμένα διαλύματα λόγω της εξάτμισης του νερού. Διάφορα ορυκτά μπορούν να βρεθούν στους εξατμιστές, ανάλογα με παράγοντες όπως η σύνθεση του αρχικού νερού, ο ρυθμός εξάτμισης και οι τοπικές γεωλογικές συνθήκες. Ακολουθούν μερικά κοινά ορυκτά που βρίσκονται σε εξατμιστήρες:

 1. Χαλίτης (Rock Salt):
  • Χημική φόρμουλα: NaCl (χλωριούχο νάτριο)
  • Xαρακτηριστικά: Σχηματίζει κυβικούς κρυστάλλους, που απαντώνται συχνά σε ογκώδεις κλίνες ή ως κρυσταλλικά στρώματα.
 2. Γύψος:
  • Χημική φόρμουλα: CaSO2·XNUMXHXNUMXO (Διένυδρο θειικό ασβέστιο)
  • Xαρακτηριστικά: Μπορεί να σχηματίσει επίπεδους, ημιδιαφανείς κρυστάλλους ή να εμφανιστεί ως ογκώδες, λεπτόκοκκο υλικό. Συσχετίζεται συνήθως με περιβάλλοντα που υφίστανται μερική εξάτμιση.
 3. Ανυδρίτης:
  • Χημική φόρμουλα: CaSO4 (θειικό ασβέστιο)
  • Xαρακτηριστικά: Λείπει μόρια νερού σε σύγκριση με τον γύψο. Ο ανυδρίτης μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες κρυσταλλικές μορφές και χρώματα, από λευκό έως μπλε.
 4. Sylvite:
  • Χημική φόρμουλα: KCl (χλωριούχο κάλιο)
  • Xαρακτηριστικά: Ένα άλας καλίου που είναι ένα κοινό συστατικό των εναποθέσεων εξατμιστήρα. Συχνά βρίσκεται σε συνδυασμό με αλίτη.
 5. Καρναλλίτης:
  • Χημική φόρμουλα: KMgCl6·XNUMXHXNUMXO (Εξαένυδρο χλωριούχο κάλιο μαγνήσιο)
  • Xαρακτηριστικά: Ένα σύνθετο χλωριούχο ορυκτό που περιέχει κάλιο και μαγνήσιο. Συχνά βρίσκεται σε εναποθέσεις εξατμιστήρα, ειδικά εκείνα που είναι πλούσια σε άλατα ποτάσας.
 6. Νίτρο (Νιτρίνη):
  • Χημική φόρμουλα: NaNO3 (Νιτρικό νάτριο)
  • Xαρακτηριστικά: Σχηματίζεται σε ξηρά περιβάλλοντα όπου τα νιτρικά άλατα συσσωρεύονται μέσω της εξάτμισης του νερού που περιέχει διαλυμένα νιτρικά άλατα.
 7. Βόραξ:
  • Χημική φόρμουλα: Na10BXNUMXOXNUMX·XNUMXHXNUMXO (δεκαϋδρικό βορικό νάτριο)
  • Xαρακτηριστικά: Ένα βορικό ορυκτό που μπορεί να σχηματιστεί σε κοιτάσματα εξατμιστήρα. Είναι οικονομικά σημαντικό και έχει διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
 8. Καρέκλα φαγητού:
  • Χημική φόρμουλα: Na2(COXNUMX)(HCOXNUMX)·XNUMXHXNUMXO (ανθρακικό νάτριο/διένυδρο διττανθρακικό νάτριο)
  • Xαρακτηριστικά: Κοινό σε αλκαλικές, αλμυρές λίμνες. Το Trona είναι μια πηγή ανθρακικού νατρίου που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές διεργασίες.
 9. Epsomite (Epsom Salt):
  • Χημική φόρμουλα: MgSO7·XNUMXHXNUMXO (επταένυδρο θειικό μαγνήσιο)
  • Xαρακτηριστικά: Ενυδατωμένο θειικό μαγνήσιο που σχηματίζεται σε αλατούχες λίμνες και παλάτια μέσω της εξάτμισης του πλούσιου σε μαγνήσιο νερού.
 10. Πολυαλίτης:
  • Χημική φόρμουλα: K2CaXNUMXMg(SOXNUMX)XNUMX·XNUMXHXNUMXO (Διένυδρο θειικό μαγνήσιο κάλιο ασβέστιο)
  • Xαρακτηριστικά: Περιέχει κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Βρίσκεται συνήθως σε εναποθέσεις εξατμιστήρα.

Αυτά τα ορυκτά συχνά καθιζάνουν σε διακριτές αλληλουχίες, γνωστές ως αλληλουχία εβαπορίτη, με λιγότερο διαλυτά ορυκτά όπως ο γύψος και ο ανυδρίτης να σχηματίζονται πρώτα, ακολουθούμενα από πιο διαλυτά ορυκτά όπως τα άλατα αλίτη και ποτάσας. Η ειδική ορυκτή σύνθεση των εξατμιστών παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις γεωλογικές διεργασίες που συνέβησαν κατά τον σχηματισμό τους.

Γεωλογικές διεργασίες που εμπλέκονται

Ο σχηματισμός εξατμιστών περιλαμβάνει διάφορες γεωλογικές διεργασίες, που οδηγούνται κυρίως από την εξάτμιση του νερού από διάφορα περιβάλλοντα. Ακολουθούν οι βασικές γεωλογικές διεργασίες που σχετίζονται με το σχηματισμό εξατμιστών:

 1. Εξάτμιση νερού:
  • Οι εξατμιστές σχηματίζονται όταν το νερό εξατμίζεται από ένα διάλυμα, αφήνοντας πίσω διαλυμένα μέταλλα. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη σε ξηρά ή ημίξηρα περιβάλλοντα όπου ο ρυθμός εξάτμισης υπερβαίνει τον ρυθμό εισροής νερού.
 2. Συγκέντρωση διαλυμένων ορυκτών:
  • Καθώς το νερό εξατμίζεται, η συγκέντρωση των διαλυμένων μετάλλων στο υπόλοιπο νερό αυξάνεται. Αυτή η συγκέντρωση συμβαίνει επειδή τα μόρια του νερού χάνονται μέσω της εξάτμισης, ενώ τα μέταλλα παραμένουν πίσω.
 3. Σημείο κορεσμού:
  • Τελικά, η συγκέντρωση των διαλυμένων μετάλλων στο νερό φτάνει σε σημείο όπου το διάλυμα γίνεται υπερκορεσμένο. Αυτό σημαίνει ότι το νερό δεν μπορεί να συγκρατήσει άλλα διαλυμένα μέταλλα, με αποτέλεσμα την κατακρήμνιση αυτών των ορυκτών.
 4. Ακολουθία εξάτμισης:
  • Η διαδικασία σχηματισμού εξατμιστήρα συχνά ακολουθεί μια ακολουθία κατακρήμνισης ορυκτών, γνωστή ως αλληλουχία εξατμιστήρα. Λιγότερο διαλυτά ορυκτά όπως ο γύψος και ο ανυδρίτης τείνουν να καθιζάνουν πρώτα, ακολουθούμενα από πιο διαλυτά ορυκτά όπως ο αλίτης. Αυτή η ακολουθία επηρεάζεται από τη μεταβαλλόμενη διαλυτότητα των ορυκτών καθώς το νερό εξατμίζεται.
 5. Οζώδεις και πολυεπίπεδες δομές:
  • Οι εξατμιστήρες παρουσιάζουν συνήθως χαρακτηριστικές ιζηματογενείς δομές, συμπεριλαμβανομένων οζώδεις ή πολυεπίπεδους σχηματισμούς. Οι όζοι μπορούν να σχηματιστούν ως αποτέλεσμα της περιοδικής κατακρήμνισης ορυκτών, δημιουργώντας στρογγυλεμένες δομές μέσα στο κοίτασμα εξατμιστήρα.
 6. Ρωγμές αποξήρανσης:
  • Καθώς το νερό συνεχίζει να εξατμίζεται, το ίζημα μπορεί να υποστεί ξήρανση, οδηγώντας στο σχηματισμό ρωγμών στα ιζηματογενή στρώματα. Οι ρωγμές αποξήρανσης είναι κοινά χαρακτηριστικά στις αποθέσεις εξατμιστήρα και μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες ξήρανσης κατά τον σχηματισμό τους.
 7. Διαπιρισμός αλατιού:
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε υπόγεια περιβάλλοντα, τα στρώματα αλατιού μπορεί να υποστούν πλαστική παραμόρφωση λόγω πίεσης, οδηγώντας στην ανοδική κίνηση των μαζών αλάτων με τη μορφή διαπίρων. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως διαπιρισμός άλατος, μπορεί να επηρεάσει τα υπερκείμενα στρώματα πετρωμάτων και να συμβάλει στη δομική πολυπλοκότητα των ιζηματογενών λεκανών.
 8. Συμπύκνωση και λιθοποίηση:
  • Μόλις κατακρημνιστούν και συσσωρευτούν τα εξατμιστικά ορυκτά, η επακόλουθη ταφή από πρόσθετα ιζήματα μπορεί να οδηγήσει σε συμπύκνωση και λιθοποίηση, μετατρέποντας το χαλαρό ίζημα σε στερεό πέτρωμα.
 9. Δομική παραμόρφωση:
  • Οι εξατμιστές μπορούν να υποβληθούν σε διάφορες διεργασίες δομικής παραμόρφωσης σε γεωλογικές χρονικές κλίμακες. Αυτό περιλαμβάνει αναδίπλωση, ρηγματώσεις και άλλες τεκτονικές διεργασίες που μπορεί να επηρεάσουν την κατανομή και τη γεωμετρία των εναποθέσεων εξατμιστικού.
 10. Κυκλική εναπόθεση:
  • Ορισμένοι σχηματισμοί εξάτμισης συνδέονται με κυκλική εναπόθεση, όπου εναλλασσόμενες περίοδοι εξάτμισης και εισαγωγής γλυκού νερού δημιουργούν επαναλαμβανόμενα στρώματα εξατμιστικών ορυκτών και άλλων ιζηματογενών πετρωμάτων.

Η κατανόηση αυτών των γεωλογικών διεργασιών είναι ζωτικής σημασίας για την ερμηνεία της ιστορίας των κοιτασμάτων εξατμιστήρα, την ανακατασκευή προηγούμενων περιβαλλοντικών συνθηκών και τον εντοπισμό πιθανών οικονομικών πόρων μέσα σε αυτούς τους σχηματισμούς. Οι εξατμιστές είναι πολύτιμα αρχεία της γεωλογικής ιστορίας της Γης και των κλιματικών αλλαγών.

Οικονομική Σημασία

Οι εβαπορίτες έχουν σημαντική οικονομική σημασία λόγω της παρουσίας πολύτιμων ορυκτών και αλάτων σε αυτούς τους σχηματισμούς. Οι οικονομικές χρήσεις των εβαποριτών εκτείνονται σε διάφορες βιομηχανίες, καθιστώντας τις σημαντικές φυσικών πόρων. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές της οικονομικής σημασίας των εξατμιστικών:

 1. Παραγωγή αλατιού:
  • Ο αλίτης (πετροκάλαμο) είναι ένα κύριο συστατικό πολλών εναποθέσεων εξατμιστικού. Είναι ένας κρίσιμος πόρος για την παραγωγή αλατιού, ο οποίος έχει εφαρμογές στην επεξεργασία τροφίμων, τη χημική παραγωγή, την επεξεργασία νερού και την αποπάγωση δρόμων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
 2. Εξόρυξη ποτάσας:
  • Οι αποθέσεις εβαπορίτη συχνά περιέχουν άλατα ποτάσας όπως ο συλβίτης και ο καρναλλίτης. Η ποτάσα είναι ένα ζωτικής σημασίας γεωργικό λίπασμα, που παρέχει κάλιο, ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη των φυτών. Η εξόρυξη και η εξόρυξη ποτάσας από εβαπορίτες συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια γεωργία.
 3. Γύψος για Οικοδομικά Υλικά:
  • Ο γύψος, ένα άλλο κοινό εξατμιστικό ορυκτό, χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευαστική βιομηχανία. Αποτελεί βασικό συστατικό στην παραγωγή σοβά, γυψοσανίδας και τσιμέντου. Τα προϊόντα με βάση το γύψο συμβάλλουν στην κατασκευή κτιρίων, υποδομών και διαφόρων αρχιτεκτονικών στοιχείων.
 4. Χημική βιομηχανία:
  • Οι εβαπορίτες είναι πηγή διαφόρων χημικών ενώσεων. Για παράδειγμα, το ανθρακικό νάτριο και το όξινο ανθρακικό νάτριο που λαμβάνονται από trona ή το νιτρικό νάτριο από το νιτρικό έχουν εφαρμογές στη χημική βιομηχανία για την κατασκευή απορρυπαντικών, γυαλιού και άλλων χημικών προϊόντων.
 5. Βορικά ορυκτά για βιομηχανικές χρήσεις:
  • Τα βορικά ορυκτά που βρίσκονται σε ορισμένα κοιτάσματα εξάτμισης, όπως ο βόρακας, έχουν ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές. Τα βορικά άλατα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή υαλοβάμβακα, κεραμικών, απορρυπαντικών και επιβραδυντικών φλόγας.
 6. Εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου:
  • Τα κοιτάσματα εξατμιστήρα μπορούν να επηρεάσουν την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η παρουσία εξατμιστικών μπορεί να δημιουργήσει δομικές παγίδες και να επηρεάσει τη μετανάστευση των υδρογονανθράκων. Η κατανόηση της γεωλογίας των περιοχών που φέρουν ατμούς είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξερεύνηση σε αυτές τις περιοχές.
 7. Εξόρυξη άλλων ορυκτών:
  • Ορισμένα κοιτάσματα εβαποριτών περιέχουν οικονομικά πολύτιμα ορυκτά πέρα ​​από το αλάτι και την ποτάσα. Για παράδειγμα, οι εναποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν άλατα μαγνησίου, λίθιο, και άλλα εξειδικευμένα ορυκτά, που έχουν εφαρμογές σε διάφορες βιομηχανίες.
 8. Βιομηχανία αφαλάτωσης:
  • Η βιομηχανία αφαλάτωσης βασίζεται στην εξαγωγή αλατιού από αλατούχο νερό. Οι εβαπορίτες, οι οποίοι είναι πλούσιοι σε αλάτι, μπορούν να αποτελέσουν πιθανή πηγή για την παραγωγή αλατιού που χρησιμοποιείται στις διαδικασίες αφαλάτωσης.
 9. Περιβαλλοντική επεξεργασία και επεξεργασία νερού:
  • Οι εξατμιστήρες μπορούν να παίξουν ρόλο στην περιβαλλοντική διαχείριση και την επεξεργασία των υδάτων. Ο γύψος, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του εδάφους που επηρεάζεται από νατρικές συνθήκες, βελτιώνοντας τη δομή και τη γονιμότητά του.
 10. Παλαιοκλιματικές μελέτες:
  • Τα κοιτάσματα εξατμιστήρα παρέχουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες για μελέτες παλαιοκλίματος. Η εξέταση της σύστασης και της δομής των αρχαίων εξατμιστών μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος και τις περιβαλλοντικές αλλαγές.

Συνοψίζοντας, οι εβαπορίτες δεν είναι μόνο απαραίτητα γεωλογικά αρχεία αλλά και πολύτιμοι φυσικοί πόροι που συμβάλλουν σημαντικά σε διάφορους κλάδους, τη γεωργία και την ανάπτυξη υποδομών. Η οικονομική σημασία των εβαποριτών υπογραμμίζει την ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση και εξερεύνηση αυτών των γεωλογικών σχηματισμών.

Μελέτες περίπτωσης: Διάσημα κοιτάσματα εξατμιστήρα

 1. Permian Basin (Ηνωμένες Πολιτείες):
  • Η λεκάνη της Πέρμιας, που βρίσκεται στο Δυτικό Τέξας και στο νοτιοανατολικό Νέο Μεξικό, περιέχει εκτεταμένες αποθέσεις εξατμιστήρα, συμπεριλαμβανομένων παχύρρευστων αλληλουχιών αλατιού (αλίτη) και γύψου. Το Wink Καταβόθρες, που σχηματίστηκαν λόγω της διάλυσης των στρωμάτων αλατιού, είναι αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά σε αυτή την περιοχή.
 2. Λεκάνη Qaidam (Κίνα):
  • Η λεκάνη του Κάινταμ, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Θιβετιανού Οροπεδίου, είναι γνωστή για τις τεράστιες αλυκές και τα κοιτάσματα εξάτμισης. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αλμυρές λίμνες στην Κίνα και αποτελεί σημαντική πηγή παραγωγής αλατιού.
 3. Paradox Basin (Ηνωμένες Πολιτείες):
  • Η λεκάνη Paradox, που εκτείνεται σε μέρη του Κολοράντο, της Γιούτα, του Νέου Μεξικού και της Αριζόνα, είναι διάσημη για τα κοιτάσματα εξατμιστήρα της από την Πενσυλβάνια και την Πέρμια περίοδο. Η παράδοξη πτυχή είναι η συνύπαρξη πλουσίων ουράνιο εναποθέσεις μέσα σε εξατμιστήρες.
 4. Λεκάνη απορροής Zechstein (Ευρώπη):
  • Η λεκάνη του Zechstein στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Πολωνία, περιέχει παχιά στρώματα εβαποριτών από την Ύστερη Πέρμια περίοδο. Αυτή η λεκάνη είναι γνωστή για τα κοιτάσματα αλάτων ποτάσας, συμπεριλαμβανομένου του συλβίτη και του καρναλλίτη.

Ασυνήθιστοι σχηματισμοί εξάτμισης:

 1. Έρημος Ατακάμα (Χιλή):
  • Η έρημος Atacama είναι ένα από τα πιο ξηρά μέρη στη Γη και διαθέτει εκτεταμένες αλυκές γνωστές ως salars. Το Salar de Atacama, ειδικότερα, περιέχει κοιτάσματα εβαπορίτη πλούσια σε λίθιο, γεγονός που το καθιστά σημαντική πηγή για την παραγωγή λιθίου.
 2. Κατάθλιψη Danakil (Αιθιοπία):
  • Η κατάθλιψη Danakil είναι ένα ακραίο περιβάλλον γνωστό για τις υψηλές θερμοκρασίες και την ηφαιστειακή του δραστηριότητα. Φιλοξενεί μοναδικούς εβαποριτικούς σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων αλυκών και πολύχρωμων αποθέματα ορυκτών. Η τριπλή διασταύρωση Afar, όπου συναντώνται τρεις τεκτονικές πλάκες, συμβάλλει στη γεωλογική δραστηριότητα στην περιοχή.
 3. Νεκρά Θάλασσα (Ιορδανία και Ισραήλ):
  • Η νεκρά θάλασσα είναι μια υπεραλμυρή λίμνη που συνορεύει με την Ιορδανία και το Ισραήλ. Είναι ένα από τα πιο αλμυρά σώματα νερού παγκοσμίως και φημίζεται για τα μοναδικά του κοιτάσματα εξατμιστήρα, συμπεριλαμβανομένων των παχιών στρωμάτων αλίτη και ορυκτών όπως ο καρναλλίτης. Η περιεκτικότητα σε αλάτι είναι τόσο υψηλή που οι άνθρωποι μπορούν να επιπλέουν αβίαστα στην επιφάνεια.
 4. Γήπεδο Γκολφ του Διαβόλου (Καλιφόρνια, ΗΠΑ):
  • Που βρίσκεται στην Κοιλάδα του θανάτου ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, το Γήπεδο Γκολφ του Διαβόλου είναι μια ασυνήθιστη αλυκή με εκτεθειμένους κρυστάλλους αλατιού αλίτη. Η επιφάνεια του αλατιού είναι τόσο τραχιά και αιχμηρή που λέγεται ότι είναι πρόκληση για το γκολφ, εξ ου και το όνομα.
 5. Δομή Richat (Μαυριτανία):
  • Η δομή Richat, γνωστή και ως «Μάτι της Σαχάρας», είναι ένας εξέχων γεωλογικός σχηματισμός που διαθέτει μια μεγάλη κυκλική δομή. Αν και δεν είναι κυρίως εξατμιστικός σχηματισμός, έχει ομόκεντρους δακτυλίους από ιζηματογενή πετρώματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στρωμάτων εξατμιστήρα, τα οποία συμβάλλουν στη μοναδική του εμφάνιση.

Αυτές οι περιπτωσιολογικές μελέτες και οι ασυνήθιστοι εξατμιστικοί σχηματισμοί υπογραμμίζουν τις διαφορετικές γεωλογικές ρυθμίσεις στις οποίες μπορούν να βρεθούν οι εξατμιστές και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά που μπορούν να δημιουργήσουν. Κάθε μία από αυτές τις τοποθεσίες προσφέρει πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που διαμόρφωσαν αυτούς τους σχηματισμούς με την πάροδο του χρόνου.