Ο απατίτης είναι ένα ορυκτό που αποτελείται από φωσφορικό ασβέστιο, με χημικό τύπο Ca5(PO4)3(OH,F,Cl). Είναι μέλος της ομάδας απατίτη των ορυκτά, το οποίο περιλαμβάνει επίσης υδροξυλαπατίτη και φθοραπατίτη. Ο απατίτης είναι ένα σχετικά κοινό ορυκτό που μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορα χρώματα, όπως κίτρινο, πράσινο, μπλε και μοβ. Είναι ένα σημαντικό ορυκτό στο σχηματισμό πυριγενών, ιζηματογενών και μεταμορφικά πετρώματα, και μπορεί επίσης να βρεθεί σε βιολογικούς ιστούς όπως τα οστά και τα δόντια. Λόγω των χημικών και φυσικών ιδιοτήτων του, ο απατίτης έχει διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής λιπασμάτων, φωσφορικού οξέος και οδοντιατρικών υλικών.

Είναι μια ομάδα φωσφορικών ορυκτών, που συνήθως αναφέρονται σε υδροξυλαπατίτη, φθοραπατίτη και χλωραπατίτη

 • Υδροξυλαπατίτης
 • Φθοραπατίτη
 • Χλωραπατίτης

Χημική σύνθεση απατίτη

Ο απατίτης είναι ένα ορυκτό με σχετικά σύνθετη χημική σύσταση, η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο απατίτη. Ο βασικός τύπος για τον απατίτη είναι το Ca5(PO4)3X, όπου το Χ μπορεί να είναι οποιοδήποτε από πολλά ιόντα, συμπεριλαμβανομένων των OH-, F-, Cl- ή συνδυασμός αυτών. Ορισμένες παραλλαγές στη φόρμουλα μπορεί επίσης να προκύψουν λόγω της υποκατάστασης άλλων στοιχείων με ασβέστιο ή φώσφορο.

Η χημική σύνθεση του απατίτη μπορεί να περιγραφεί περαιτέρω με διάσπαση των επιμέρους συστατικών της φόρμουλας. Το συστατικό Ca5 αντιπροσωπεύει την περιεκτικότητα σε ασβέστιο του ορυκτού, το οποίο είναι απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για πολλούς ζωντανούς οργανισμούς. Το συστατικό (PO4)3 αντιπροσωπεύει την περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα του ορυκτού, η οποία είναι σημαντική για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής λιπασμάτων.

Το συστατικό Χ του τύπου αντιπροσωπεύει το ανιόν που μπορεί να υπάρχει στον απατίτη. Εάν το Χ είναι ΟΗ-, το ορυκτό ονομάζεται υδροξυλαπατίτης. Εάν το X είναι F-, το ορυκτό ονομάζεται φθοραπατίτης. Εάν το X είναι Cl-, το ορυκτό ονομάζεται χλωραπατίτης. Εάν το Χ είναι συνδυασμός αυτών των ανιόντων, το ορυκτό ονομάζεται μικτός απατίτης.

Εκτός από τη βασική φόρμουλα, ο απατίτης μπορεί επίσης να περιέχει διάφορα ιχνοστοιχεία και ακαθαρσίες, που μπορούν να επηρεάσουν τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του. Για παράδειγμα, στοιχεία σπάνιων γαιών όπως το λανθάνιο και το δημήτριο μπορούν να υποκαταστήσουν το ασβέστιο στην κρυσταλλική δομή του απατίτη, οδηγώντας σε διακυμάνσεις στη φυσική και οπτικές ιδιότητες.

Φυσικές Ιδιότητες Απατίτη

Ορυκτό Απατίτη
 • Χρώμα: Ο απατίτης μπορεί να εμφανιστεί σε μια σειρά χρωμάτων, όπως άχρωμο, λευκό, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μοβ και καφέ. Το χρώμα του απατίτη μπορεί να επηρεαστεί από ακαθαρσίες ή ιχνοστοιχεία που υπάρχουν στο ορυκτό.
 • Διαφάνεια: Ο απατίτης είναι συνήθως διαφανής έως ημιδιαφανής, αν και ορισμένες ποικιλίες μπορεί να είναι αδιαφανείς.
 • Κρυσταλλική δομή: Ο απατίτης έχει εξαγωνική κρυσταλλική δομή, που σημαίνει ότι έχει εξαπλάσια συμμετρία. Το κρυσταλλικό πλέγμα του αποτελείται από επαναλαμβανόμενες μονάδες φωσφορικών (PO4) τετραέδρων και ιόντων ασβεστίου (Ca).
 • Σκληρότητα: Ο απατίτης έχει σκληρότητα Mohs 5, που σημαίνει ότι είναι σχετικά μαλακός και μπορεί εύκολα να γρατσουνιστεί από σκληρότερα ορυκτά όπως π.χ. χαλαζίας.
 • Σχίσιμο: Ο απατίτης έχει καλή διάσπαση προς μία κατεύθυνση, που σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να χωριστεί κατά μήκος ενός επίπεδου επιπέδου.
 • Κάταγμα: Ο απατίτης έχει κωνχοειδές κάταγμα, που σημαίνει ότι σπάει με μια λεία, καμπύλη επιφάνεια παρόμοια με τον τρόπο που σπάει το γυαλί.
 • Λάμψη: Ο απατίτης έχει υαλώδη (υαλώδη) λάμψη, που σημαίνει ότι αντανακλά το φως όπως το γυαλί.
 • Πυκνότητα: Η πυκνότητα του απατίτη ποικίλλει ανάλογα με τη σύνθεση του ορυκτού, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3.1 και 3.4 g/cm³.

Οπτικές ιδιότητες απατίτη

 • Δείκτης διάθλασης: Ο απατίτης έχει σχετικά υψηλό δείκτη διάθλασης, που κυμαίνεται από 1.63 έως 1.69. Αυτό σημαίνει ότι το φως που διέρχεται από τον απατίτη κάμπτεται ή διαθλάται σε μεγαλύτερη γωνία από ό,τι θα ήταν στον αέρα.
 • birefringence: Ο απατίτης είναι ισχυρά διπλοδιαθλαστικός, δηλαδή έχει δύο διαφορετικούς δείκτες διάθλασης ανάλογα με την κατεύθυνση του φωτός που διέρχεται από αυτόν. Αυτό προκαλεί διπλή διάθλαση, όπου ένα αντικείμενο που παρατηρείται μέσω του απατίτη φαίνεται να χωρίζεται σε δύο εικόνες.
 • Pleochroism: Ο απατίτης εμφανίζει πλεοχρωισμό, που σημαίνει ότι μπορεί να δείξει διαφορετικά χρώματα όταν τον δούμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτό οφείλεται στην απορρόφηση διαφορετικών μηκών κύματος φωτός σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
 • Φθορισμός: Ορισμένοι τύποι απατίτη παρουσιάζουν φθορισμό, που σημαίνει ότι εκπέμπουν ορατό φως όταν εκτίθενται στην υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτή η ιδιότητα κάνει τον απατίτη χρήσιμο σε διάφορες εφαρμογές όπως στην παραγωγή λαμπτήρων φθορισμού.
 • Οπτική διασπορά: Ο απατίτης έχει σχετικά υψηλή οπτική διασπορά, που σημαίνει ότι μπορεί να διαχωρίσει το λευκό φως στα συστατικά του χρώματα ή στις φασματικές γραμμές του. Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται σε γεμολογικές εφαρμογές για τον εντοπισμό διαφορετικών τύπων απατίτη και τη διάκρισή τους από άλλα ορυκτά.
 • Φάσματα απορρόφησης: Τα φάσματα απορρόφησης του απατίτη μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τη χημική σύσταση και την κρυσταλλική δομή του ορυκτού. Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται σε διάφορες επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως στη γεωλογία για τη μελέτη του σχηματισμού και της εξέλιξης βράχους, και στην ιατρική για την ανάλυση της χημικής σύστασης του οστικού ιστού.
 • Οπτική ανισοτροπία: Ο απατίτης είναι οπτικά ανισότροπος, που σημαίνει ότι έχει διαφορετικές οπτικές ιδιότητες σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτή η ιδιότητα σχετίζεται με την κρυσταλλική δομή του ορυκτού, η οποία έχει εξαγωνική συμμετρία. Η ανισοτροπία του απατίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού και της ευθυγράμμισης των ορυκτών κόκκων στα πετρώματα, γεγονός που μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία των πετρωμάτων.

Σχηματισμός Απατίτη

Ο απατίτης μπορεί να σχηματιστεί μέσω πολλών διαφορετικών γεωλογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πυριγενών, ιζηματογενών και μεταμορφωτικών διεργασιών. Ακολουθούν μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να σχηματιστεί ο απατίτης:

 • Πύρινες διεργασίες: Ο απατίτης μπορεί να κρυσταλλωθεί από μάγματα ή τήγματα που είναι πλούσια σε ασβέστιο και φώσφορο. Αυτό συμβαίνει συχνά σε παρεμβατικές πυριγενή πετρώματα όπως γρανίτης, συηνιτής λίθοςκαι ανθρακίτης. Ο απατίτης μπορεί επίσης να σχηματιστεί σε ηφαιστειακά πετρώματα όπως π.χ βασάλτης και ανδεσίτης, όπου μπορεί να εμφανιστεί ως φαινοκρυστάλλοι ή μικροί κρύσταλλοι στο έδαφος.
 • ιζηματογενείς διεργασίες: Ο απατίτης μπορεί να καταβυθιστεί από υδατικά διαλύματα σε ιζηματογενή περιβάλλοντα. Αυτό συμβαίνει όταν τα φωσφορικά ιόντα στο διάλυμα αντιδρούν με ιόντα ασβεστίου για να σχηματίσουν κρυστάλλους απατίτη. Ο απατίτης μπορεί επίσης να σχηματιστεί μέσω της συσσώρευσης βιογενούς υλικού όπως τα οστά και τα δόντια, τα οποία περιέχουν απατίτη.
 • Μεταμορφωτικές διεργασίες: Ο απατίτης μπορεί να σχηματιστεί μέσω της μεταμόρφωσης, που συμβαίνει όταν τα πετρώματα υποβάλλονται σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης, ο απατίτης μπορεί να ανακρυσταλλωθεί ή να μετατραπεί σε διαφορετικές ορυκτές φάσεις, ανάλογα με τις συνθήκες μεταμόρφωσης.

Συνολικά, ο σχηματισμός του απατίτη συνδέεται στενά με τη διαθεσιμότητα ασβεστίου και φωσφόρου, τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία στη χημική σύνθεση του ορυκτού. Ο σχηματισμός του απατίτη μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία και τις διεργασίες που έχουν επηρεάσει πετρώματα και ορυκτά.

Γεωλογική Εμφάνιση

Ο απατίτης είναι ένα ευρέως διαδεδομένο ορυκτό που μπορεί να βρεθεί σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα. Εδώ είναι μερικά από τα κοινά περιστατικά απατίτη:

 • Πυριγενή πετρώματα: Ο απατίτης είναι ένα κοινό βοηθητικό ορυκτό σε πυριγενή πετρώματα όπως ο γρανίτης, ο συενίτης και ο ανθρακίτης. Μπορεί να εμφανιστεί ως μικροί κρύσταλλοι ή κόκκοι, ή ως μεγάλες μάζες ή φλέβες.
 • Ιζηματογενή πετρώματα: Ο απατίτης μπορεί να βρεθεί σε ιζηματογενή πετρώματα όπως οι φωσφορίτες, που είναι πετρώματα πλούσια σε φωσφορικά άλατα. Αυτά τα πετρώματα σχηματίζονται συχνά σε θαλάσσια περιβάλλοντα όπου η οργανική ύλη συσσωρεύεται και αποσυντίθεται, απελευθερώνοντας φωσφορικά άλατα στο περιβάλλον νερό.
 • Μεταμορφωμένα πετρώματα: Ο απατίτης μπορεί να εμφανιστεί σε μεταμορφωμένα πετρώματα όπως π.χ μάρμαρο, σχιστόλιθος, να γνευσίτης. Κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης, ο απατίτης μπορεί να ανακρυσταλλωθεί ή να μετατραπεί σε διαφορετικές ορυκτές φάσεις, ανάλογα με τις συνθήκες μεταμόρφωσης.
 • Υδροθερμικές φλέβες: Ο απατίτης μπορεί να βρεθεί σε υδροθερμικές φλέβες, οι οποίες είναι ανοργανοποιημένα κατάγματα ή ρωγμές σε πετρώματα που είναι γεμάτα με αποθέματα ορυκτών. Αυτές οι φλέβες μπορούν να σχηματιστούν σε μια ποικιλία γεωλογικών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένων μαγματικών, μεταμορφωμένων και ιζηματογενών πετρωμάτων.
 • Βιολογικοί ιστοί: Ο απατίτης είναι ένα σημαντικό συστατικό των οστών και των δοντιών, όπου παρέχει αντοχή και σκληρότητα σε αυτούς τους ιστούς. Μπορεί επίσης να βρεθεί σε άλλα βιολογικά υλικά όπως τα λέπια ψαριών και οι ωτόλιθοι.

Συνολικά, ο απατίτης εμφανίζεται σε ένα ευρύ φάσμα γεωλογικών περιβαλλόντων και μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία και τις διαδικασίες που έχουν επηρεάσει πετρώματα και ορυκτά. Η εμφάνισή του σε βιολογικούς ιστούς το καθιστά επίσης σημαντικό ορυκτό στη βιολογία και την ιατρική.

Κατανομή απατίτη

Ο απατίτης είναι ευρέως διαδεδομένος σε όλο τον κόσμο και μπορεί να βρεθεί σε ποικίλα γεωλογικά περιβάλλοντα. Εδώ είναι μερικές από τις περιοχές όπου ο απατίτης βρίσκεται συνήθως:

 • Καναδάς: Ο Καναδάς είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς απατίτη στον κόσμο, με σημαντικές καταθέσεις που βρίσκεται στο Οντάριο, στο Κεμπέκ και στα Βορειοδυτικά Εδάφη. Αυτά τα κοιτάσματα εμφανίζονται σε πυριγενή και ιζηματογενή πετρώματα και εξορύσσονται κυρίως για την περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λιπασμάτων.
 • Ρωσία: Η Ρωσία είναι ένας άλλος σημαντικός παραγωγός απατίτη, με μεγάλα κοιτάσματα που βρίσκονται στη χερσόνησο Κόλα στα βορειοδυτικά της χώρας. Αυτά τα κοιτάσματα εμφανίζονται σε αλκαλικά πυριγενή πετρώματα και εξορύσσονται κυρίως για την περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα.
 • Βραζιλία: Η Βραζιλία φιλοξενεί σημαντικά κοιτάσματα απατίτη, ιδιαίτερα στην πολιτεία Minas Gerais. Αυτά τα κοιτάσματα εμφανίζονται σε πηγματίτες και υδροθερμικές φλέβες και συχνά συνδέονται με άλλα σπάνια ορυκτά όπως είδος πολύτιμου λίθου και τοπάζι.
 • Ηνωμένες Πολιτείες: Καταθέσεις απατίτη βρίσκονται σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Φλόριντα, το Αϊντάχο, το Τενεσί και το Ουαϊόμινγκ. Αυτές οι αποθέσεις εμφανίζονται σε ιζηματογενή πετρώματα και εξορύσσονται κυρίως για την περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα.
 • Μαρόκο: Το Μαρόκο φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα απατίτη στον κόσμο, τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Σαχάρα και εξορύσσονται κυρίως για την περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα.

Συνολικά, ο απατίτης είναι ευρέως διαδεδομένος σε όλο τον κόσμο και μπορεί να βρεθεί σε μια ποικιλία γεωλογικών πλαισίων. Η σημασία του στην παραγωγή λιπασμάτων και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών έχει οδηγήσει σε σημαντικές δραστηριότητες εξόρυξης και εξόρυξης σε πολλές χώρες.

Χρήσεις του απατίτη

Ο απατίτης έχει μια ποικιλία χρήσεων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, της γεωργίας και της ιατρικής. Εδώ είναι μερικές από τις πιο κοινές χρήσεις του απατίτη:

 1. Λιπάσματα: Ο απατίτης είναι μια κύρια πηγή φωσφορικών αλάτων, το οποίο είναι ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που απαιτείται για την ανάπτυξη των φυτών. Ως αποτέλεσμα, ο απατίτης χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή λιπασμάτων, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα.
 2. Βιομηχανικές εφαρμογές: Ο απατίτης χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φωσφορικών χημικών ουσιών, όπως το φωσφορικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή προσθέτων τροφίμων, ποτών και απορρυπαντικών.
 3. Κεραμική βιομηχανία: Ο απατίτης χρησιμοποιείται στην παραγωγή κεραμικών, όπως σερβίτσια και διακοσμητικά πλακάκια, λόγω του υψηλού σημείου τήξης και της σκληρότητάς του.
 4. Οδοντικά εμφυτεύματα: Ο απατίτης είναι βιοσυμβατός, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιοϊατρικές εφαρμογές, όπως οδοντικά εμφυτεύματα και οστικά μοσχεύματα.
 5. Κοσμήματα: Ο απατίτης χρησιμοποιείται μερικές φορές ως α πολύτιμος λίθος λόγω των ελκυστικών χρωμάτων του, όπως το μπλε, το πράσινο και το κίτρινο.
 6. Έρευνα: Ο απατίτης μελετάται από ερευνητές στη γεωλογία, την επιστήμη των υλικών και τη βιολογία λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων του, όπως η κρυσταλλική δομή, οι οπτικές του ιδιότητες και η χημική του σύνθεση. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον απατίτη ως πρότυπο ορυκτό για τη μελέτη διεργασιών όπως η ανάπτυξη των κρυστάλλων, η κρυσταλλοχημεία και η βιομιμητική.

Συνολικά, ο απατίτης είναι ένα σημαντικό ορυκτό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, ιδιαίτερα στον γεωργικό και βιομηχανικό τομέα.

Φωσφορικό Βράχο

Φωσφορικό πέτρωμα και φωσφορίτη είναι ονόματα που χρησιμοποιούνται για ιζηματογενή πετρώματα που περιέχουν τουλάχιστον 15% έως 20% φωσφορικά άλατα με βάση το βάρος. Η περιεκτικότητα σε φώσφορο σε αυτά τα πετρώματα προέρχεται κυρίως από την παρουσία ορυκτών απατίτη

Χρήσεις του Απατίτη ως φωσφορικού πετρώματος

 • Το μεγαλύτερο μέρος του φωσφορικού πετρώματος που εξορύσσεται σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιείται για την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων. Χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή συμπληρωμάτων ζωοτροφών, φωσφορικού οξέος, στοιχειακού φωσφόρου και φωσφορικών ενώσεων για τη χημική βιομηχανία.
 • Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φωσφορικών πετρωμάτων, παράγοντας περίπου 100 εκατομμύρια τόνους το 2014. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, το Μαρόκο και η Δυτική Σαχάρα είναι επίσης σημαντικοί παραγωγοί φωσφορικών αλάτων.
 • Πάνω από το 75% των παγκόσμιων αποθεμάτων φωσφορικών πετρωμάτων βρίσκονται στο Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα.

Απατίτη FAQ

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο απατίτης;

Ο απατίτης χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, η βιομηχανία, η ιατρική και η έρευνα. Είναι μια κύρια πηγή φωσφορικών αλάτων, που χρησιμοποιείται σε λιπάσματα, και χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή φωσφορικού οξέος, κεραμικών, οδοντικών εμφυτευμάτων και κοσμημάτων.

Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του απατίτη;

Ο απατίτης είναι συνήθως πράσινος, καφέ, μπλε ή κίτρινος και έχει σκληρότητα 5 στην κλίμακα Mohs. Έχει ειδικό βάρος περίπου 3.2 έως 3.4 και τυπικά έχει εξαγωνική κρυσταλλική δομή.

Πού βρίσκεται ο απατίτης;

Ο απατίτης βρίσκεται σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, της Βραζιλίας, της Ρωσίας και της Μαδαγασκάρης. Μπορεί να εμφανιστεί σε ποικίλα γεωλογικά περιβάλλοντα, όπως πυριγενή πετρώματα, ιζηματογενή πετρώματα και υδροθερμικές φλέβες.

Είναι ραδιενεργός ο απατίτης;

Κάποιος απατίτης μπορεί να είναι ραδιενεργός, ιδιαίτερα εάν περιέχει ίχνη ουράνιο ή άλλα ραδιενεργά στοιχεία. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι απατίτες ραδιενεργοί και η ραδιενέργεια του μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη θέση και τη σύνθεση του ορυκτού.

Ποια είναι η χημική σύσταση του απατίτη;

Ο απατίτης έχει μια πολύπλοκη χημική σύνθεση που μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο απατίτη. Ο βασικός τύπος για τον απατίτη είναι το Ca5(PO4)3X, όπου το Χ μπορεί να είναι οποιοδήποτε από πολλά ιόντα, συμπεριλαμβανομένων των OH-, F-, Cl- ή συνδυασμός αυτών. Ο απατίτης μπορεί επίσης να περιέχει διάφορα ιχνοστοιχεία και ακαθαρσίες, που μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του.

αναφορές

 • Hobart M. King (2018) Apatite, Phosphorite and Phosphate Rock https://geology.com/minerals/apatite.shtml
 • Τιμή αγοράς , https://roughmarket.com/apatite/
 • Πληροφορίες Arem,J,E.,Smigel,B (2018) Απατίτης Αξία, Τιμή και Κοσμήματα, International Gem Society
 • Villalba, G., Ayres, R, U., Schroder, H (2008). «Λογιστική για το φθόριο: Παραγωγή, χρήση και απώλεια». Journal of Industrial Ecology.
 • USGS, Περιλήψεις ορυκτών εμπορευμάτων, Διαθέσιμο στο http://minerals. usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/index.html#mcs επαληθεύτηκε στις 19 Απριλίου 2013).