Αρχική Κλάδους Γεωλογίας Δομική Γεωλογία

Δομική Γεωλογία

Είναι ο κλάδος της γεωλογίας που μελετά την τρισδιάστατη γεωμετρία από τη μικρο έως τη μακρο κλίμακα των πετρωμάτων για να εξηγήσει τις διαδικασίες παραμόρφωσης που βίωσαν τα πετρώματα από την ίδρυσή τους.

Εισάγει τη φυσική πλευρά των Γεωλογικών Επιστημών και τονίζει:

  • Γεωμετρία (σχήμα, προσανατολισμός, θέση, μέγεθος κ.λπ.)
  • Κίνηση (θέσεις έναρξης και λήξης και διαδρομές σωματιδίων και σωμάτων - παραμόρφωση ή αλλαγή στη γεωμετρία)
  • Μηχανική (επεξηγήσεις για το γιατί η γεωμετρία και η κίνηση είναι άσχετες)

Περιλαμβάνει πολλές παρατηρήσεις από το πεδίο (αλλά και κάποιες από το εργαστήριο και την μοντελοποίηση υπολογιστών)
Σας διδάσκει όχι μόνο γεγονότα, αλλά και δεξιότητες και τεχνικές που είναι απαραίτητες σε προχωρημένες τάξεις και βασικές για τη γεωλογική πρακτική.
Η δομική γεωλογία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κατά την περιφερειακή παραμόρφωση χρησιμοποιώντας δομές.

Γεωλογικοί Χάρτες

Οι γεωλογικοί χάρτες είναι σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους γεωλόγους για να αναπαραστήσουν την κατανομή και τα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων και των γεωλογικών χαρακτηριστικών στην επιφάνεια της Γης. Αυτά τα...

Αναδιπλώνει

Οι πτυχώσεις είναι κυματοειδή μοτίβα παραμόρφωσης σε στρώματα βράχου ή άλλα γεωλογικά υλικά που προκύπτουν από την εφαρμογή τάσεων σε μια χρονική περίοδο.

Στρες και καταπόνηση

Η τάση και η παραμόρφωση είναι θεμελιώδεις έννοιες στη δομική γεωλογία που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα πετρώματα ανταποκρίνονται στις τεκτονικές δυνάμεις και σε άλλες μορφές παραμόρφωσης. Το άγχος αναφέρεται...

Βλάβη και είδη βλαβών

Το ρήγμα είναι ένα κάταγμα ή ρωγμή όπου δύο πέτρες γλιστρούν το ένα στο άλλο. Εάν αυτή η κίνηση μπορεί να συμβεί γρήγορα, μπορεί να προκαλέσει σεισμό ή αργά, με τη μορφή ερπυσμού. Οι τύποι σφαλμάτων περιλαμβάνουν σφάλματα ολίσθησης, κανονικά σφάλματα, αντίστροφα σφάλματα, σφάλματα ώθησης και σφάλματα λοξής ολίσθησης.

Τεκτονικές πλάκες

Η τεκτονική των πλακών είναι μια επιστημονική θεωρία που εξηγεί τις κινήσεις και τις συμπεριφορές της λιθόσφαιρας της Γης, η οποία αποτελείται από τον φλοιό και το ανώτερο...
Δομική Γεωλογία Τοίχου Πέτρα

Δομική Γεωλογία

Η δομική γεωλογία είναι η μελέτη της εσωτερικής δομής και της παραμόρφωσης του φλοιού της Γης. Οι δομικοί γεωλόγοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων των...